(16.10 hodin)

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, milé kolegyně a vážení kolegové, dovoluji si vám navrhnout, abychom na pořad této schůze zařadili nový bod programu s názvem Informace premiéra ke kauze metylalkohol.

Říká se, že když stát zaznamená jakýkoliv problém, tak okamžitě vymyslí zákaz. Dnes jsme tedy toho svědky. Smrt již více než 20 našich spoluobčanů v důsledku tragického selhání státu v kontrolní oblasti je bezesporu tragédií a skutečnost je o to horší, že ta čísla ještě zdaleka, zdaleka nejsou konečná. Dnes je to metanol, zítra třeba botulin a co bude dále? Náš byrokratický a málo funkční stát má spousty kontrolních institucí. Jejich inspektoři bývají výstižně nazýváni orgán a umějí především obtěžovat bezproblémově fungující podnikatele a živnostníky, protože jen z takových lze ždímat pokuty za nejrůznější prkotiny a detaily. Na skutečné grázly a už tedy dnes i vrahy je však tento systém krátký. Namátkou jmenuji: Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce, hygienické stanice kopírující snad všechny stupně státní správy, Celní správa a mnohé další kontrolní instituce.

A já se ptám: Kde byli všichni tito orgáni, když tady umírali lidé? A jestlipak jejich ředitelé a náměstci všech stupňů koupí postiženým věnec a přijdou jim na pohřeb? Asi těžko, jim je to přece jedno, oni své mají odkontrolováno, vykázáno a také zaplaceno. A to pochopitelně z našich daní. A pokud jim to nestačí, tak už jsou na cestě další a další výpalná. Kulaté razítko se přece jen nedává jenom tak.

Já naprosto nechápu, jak je možné, že v prokazatelně zasažených krajích a okresech zůstávají ředitelé a náměstci na svých židlích, jako by se nechumelilo. Mám za to, že právě tato tragédie by měla být poslední kapkou pro to, abychom se konečně začali zabývat tím, že skutečně nefunguje kontrolní model. Ten by měl naše občany chránit a naplňovat tak jednu ze základních funkcí státu. Současný monstrprůšvih je způsoben stavem, který má tolik kontrolních institucí, že si je ani nedokážeme všechny vyjmenovat. Jejich kompetence se překrývají a výsledkem je, že všichni strkají nos do všeho a odpovědnost, jak je dnes bolestně zjevné, nechce nést nikdo. Jediným rozumným řešením podle mě je sloučit tyto útvary do jediného kontrolního mechanismu s jasně vymezenými kompetencemi, pravomocemi a s dohledatelnou odpovědností od nejvyššího až po nejposlednějšího úředníka.

Byl bych velmi rád, kdyby tomuto mému návrhu věnoval laskavě zvýšenou pozornost zde přítomný - tedy již tradičně nepřítomný - pan ministr financí, protože realizace této myšlenky by nejenom vytvořila opravdu funkční kontrolní mechanismus, ale také by ušetřila zbůhdarma a do vzduchu vyhazované mzdy a mnohé další náklady minimálně pěti až šesti celostátních ředitelů, 70 až 80 krajských ředitelů a nějakých 400 až 500 ředitelů okresních. Dále si prosím připočtěte několikanásobné počty náměstků, příslušné sekretariáty a myslím, že se dostaneme na tak obrovská čísla, že nemusíme zvyšovat žádné daně. A možná ještě panu Kalouskovi zbude na jeho tak chtivě protlačované církevní restituce.

Dovolte mi pár slov k prohibici. Jsem si jist, že několika zcela konkrétním pánům ministrům by opravdu mohla prospět, ale kvůli tomu snad není nutno omezovat normální a svéprávné spoluobčany a dramaticky navyšovat výběr spotřební daně ve všech okolních zemích. Z žádného bodu v naší zemi totiž není dál na hranice než pouhé dvě hodiny jízdy autem a úplně stačí, že jste už naše lidi donutili jezdit si tam pro benzin, pro potraviny a pro kdeco dalšího. Dále si laskavě uvědomte, že to, co mají lidé doma, stejně otevřou a vypijí, ať se vám to líbí, nebo ne.

Nevím, jak je účinný onen superdrahý zázračný norský protijed, a modlím se, aby byl, nicméně si uvědomte, že vaší prohibicí můžete i vraždit. Člověku, který se otrávil ze své domácí dříve nakoupené zásoby, jste totiž vzali jediný protijed, který byl normálně dostupný a který si mohl ještě před pár dny koupit v každém obchodě.

A ještě jen tak mimochodem, i přes tragičnost současné situace platí, že zemře každoročně mnohonásobně větší počet lidí na silnicích, a to včetně nejmenších dětí. Děje se to tak každý týden, každý měsíc, každý rok. Zakažte tedy automobilovou dopravu nebo alespoň všechna auta, která jedou přes dvacet. A prosím vás, když už do toho půjdete, vyhlaste to, pokud možno, tak asi týden před volbami.

Než však tak učiníte, žádám vás, pane premiére prostřednictvím paní předsedající, o podání informace, co činily orgány státní správy před vypuknutím kauzy metyl. Co činily po jejím vypuknutí a co hodlají činit v budoucnu? Objasněte nám, proč k tomuto selhání došlo. Předložte nám seriózní plán, jak za pomoci svých ministrů hodláte vše napravit. Jinak budou nejen poslanci, ale i poslankyně a především všichni občané odkázáni pouze na informace z médií.

Ta dnešní například upozorňují, že za vším je korupce orgánů státní moci, dokonce že v kauze metyl je zapletena i Policie České republiky. Dále nás média informují, že pod rouškou nevybrané lihové daně faktický šéf ODS pan Kalousek na občany České republiky uvalí s pomocí sekty TOP 09 daň jinou. Ta mu umožní dál hýřit za peníze daňových poplatníků. Samozřejmě pod cudným závojem protikorupčního étosu neexistujícího poslaneckého klubu LIDEM. Také média informují, že trh s pančovaným alkoholem může činit až 25 procent, že o nezákonném dovozu nemohli vědět (?) ani celníci, že o černých velkopalírnách věděli i příslušníci policie atd., atd.

Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, zakažte provoz této laboratoře, kde z našich financí destiluje chemický kaly (?) nápoj, který vás a další opíjí mocí. Zastavte ho dříve, než zcela oslepnete a než vám selžou i další orgány. Tedy mám na mysli orgány státní správy. Já doufám, že to vše trápí nejenom mne a občany naší republiky, doufám, že to alespoň trochu zajímá i poslance a poslankyně sice neexistující, ale vládnoucí koalice. Pokud ano, návrh na zařazení bodu Informace premiéra ke kauze metylalkohol jistě podpoří. Je tu sice ještě na stole návrh pana předsedy Sobotky o podání zprávy ministra financí a ministra zdravotnictví. Ale to bychom podle mě museli vyzvat i ministra zemědělství, ministra vnitra, možná ještě další ministry. Ale já si myslím, že za všechny ministry je zodpovědný pan premiér. Ten si je vybral, následně si je udržuje a vydržuje. Proto vás prosím, milé kolegyně a vážení kolegové, abyste podpořili můj návrh a jako první bod této schůze zařadili téma, které akutně pálí celou naši společnost. Tím je více než 20 mrtvých, desítky dalších nadosmrti postižených, další propad státního rozpočtu a vytvoření ještě více korupčního prostředí.

Děkuji vám za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych pana poslance Marka Bendu s návrhem pořadu. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, pokusím se být méně epický než moji předřečníci a navrhnu jenom vyřazení některých bodů z této schůze. Jedná se o zákony ve druhém a třetím čtení, které z různých objektivních i subjektivních důvodů nestihl projednat ústavněprávní výbor. Jedná se o body 4 a 126, sněmovní tisk 617, oběti trestných činů, stručně řečeno. Body 9 a 131, sněmovní tisk 428, novela trestního zákoníku. Body 11 a 133, sněmovní tisk 585, novela zákona o přestupcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP