(15.40 hodin)
(pokračuje Bárta)

Našimi konkurenty s úrovní byrokracie v této zemi je Kolumbie a Gabon. Myslím si, že výroba drog v Kolumbii sama o sobě jasně ukazuje na úroveň byrokracie v této zemi. A to, že česká byrokracie je na úrovni této země, si opovažuji tvrdit, že pokud se - znovu připomínám - jedná o žebříček Světového ekonomického fóra, měli bychom se jednoznačně stydět.

Nicméně mám pro pana premiéra ještě jeden velmi zajímavý parametr a ten bych řekl, že je z mého pohledu nejdůležitější. Důvěra veřejnosti vůči politikům znamená, že Česká republika se v žebříčku konkurenceschopnosti propadla o pět příček na 134. místo v tomto žebříčku konkurenceschopnosti. Je dobré uvést, že celkově v tomto žebříčku závodí 139 zemí. To znamená, že za námi už se umístila jenom Paraguay, Řecko, Libanon, Argentina a Haiti. Naopak můžeme závidět zemím, jako je Dominikánská republika, Guatemala, Madagaskar a Venezuela. Já si o Madagaskaru ze studia medicíny pamatuji, že nejnižší primát, taková ta chytřejší opička, nejnižší primát žije na Madagaskaru. Musím přiznat, že to, že tato země mimo to, že zde žijí nejnižší primáti, konkrétní opička, se vyznačuje i tím, že zde žije větší důvěra veřejnosti vůči politikům. To je podle mne velmi smutný parametr. Při svých znalostech zeměpisu dodávám, že ostrov Madagaskar je nedaleko břehů Afriky.

Nyní mi dovolte formulovat při tom otřesném stavu české konkurenceschopnosti znovu a se vší trpělivostí žádost na pana premiéra, aby nám řekl, co učiní proti propadu české konkurenceschopnosti, proč se nerespektuje schválená strategie konkurenceschopnosti, kterou navrhl této vládě NERV a která od jara loňského roku je touto vládou schválena, a proto bych se domníval, že bude pro tuto vládu závazná. Z druhé strany při tom umístění v tom žebříčku konkurenceschopnosti, resp. vnímání veřejnosti a politiky atd., chápu, že pro pana premiéra takové věci nemusí být z logiky věci závazné, ale přesto se snažím stále pevně doufat v to, že pan premiér se bude snažit zlepšit stav této zemi, že právě proto mi alespoň odpoví a dá naději občanům České republiky v tom, že se dále v žebříčku konkurenceschopnosti propadat nebudeme.

Dále mi dovolte se pana premiéra zeptat, proč on jako představitel hlavní pravicové strany v tomto směru nechce učinit jasný akční plán pro podporu malých a středních podnikatelů, jako kupříkladu návrh Michala Babáka na proplácení DPH až po zaplacení faktury, proč když pan premiér může přesvědčit ministra vnitra k tomu, aby učinil policejní puč a odvolal policejního prezidenta, proč ministr průmyslu a jeho ministr vnitra nemůže urychlit systém administrace zakládání společností s ručením omezeným a dalších společností na území České republiky a proč místo zřizování nového fondu rizikového kapitálu nemůže urychleně - přitom když jsou tyto peníze z Evropské unie vyčleněny - tento fond pro start-upy začít pod CzechInvestem už několik měsíců fungovat.

A nakonec se v tomto kontextu ptám pana premiéra, že jestliže ví, že zvýšené DPH nepřineslo vyšší příjem do státní kasy - znovu opakuji, že sociální demokracie má pravdu, když se směje Věcem veřejným, že loni jsme si mysleli, že elasticita trhu zafunguje a nezvýší se ceny a naopak bude více peněz na deficitní důchodový účet - tak proč se znovu žene do stejné chyby a zvyšuje daně, když ví, že více peněz nevybere a naopak se bude jednat o opatření, které povede k dalšímu propadu hrubého domácího produktu a povede jednoznačně k tomu, že se nevybere více na daních než dosud.

Vážená paní předsedkyně, dovolte mi nyní seřadit body, jak je navrhuju uvést.

Za prvé pro pořádek, bod k tématu zdravotnictví a prokorupčního prostředí, co se týče povolování, resp. nejasností kolem povolení reklamy při zákazu alkoholu, resp. při prohibici. Tento bod, jak jsem říkal na začátku, navrhuji zařadit jako druhý bod zítra ráno po bodu pana předsedy Sobotky o informacích ministra zdravotnictví a ministra Kalouska k tématu prohibice jako takové.

Co se týče bodu Informace premiéra Nečase ke konkurenceschopnosti, bodu Informace premiéra ke krizovému vývoji světové ekonomiky a bodu Informace ministra Fialy k hrobaření českého školství, navrhuji následující pořadí. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešní schůze, a to nejprve bod premiéra Petra Nečase o krizovém vývoji, dále logicky na něj navazuje bod Petra Nečase o vývoji konkurenceschopnosti a jako třetí bod v této logice navrhuji bod informace ministra školství.

Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Dobeše mi dovolte se řádně přihlásit znovu na konec debaty, doufaje, že mezitím pan ministr Dobeš přijde. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom se zeptám pro svoji orientaci. Připomínám, že tady byla série bodů, která se týkala programu sociální demokracie. Ty mám tady také poznamenané.

 

Poslanec Vít Bárta: Promiňte, pane místopředsedo. Tento bod navrhuji zařadit jako bod hned za bodem pana předsedy Tejce o panu Babákovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To byla tato série bodů. Nyní přejdeme k bodu pana poslance Jiřího Paroubka - Informace premiéra o postupu státu při řešení výroby a distribuce nelegálního alkoholu. To mám tady jako další bod. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP