(15.00 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, popravdě řečeno, já jsem očekával na začátku této schůze Poslanecké sněmovny, že se přihlásí buď předseda vlády, nebo ministr zdravotnictví, popř. ministr financí, aby nás informovali o postupu státu v kauze množících se otrav metylalkoholem. Myslím si, že by to bylo zcela na místě. Máme informace o tom, že je tady dvacet, možná i více občanů, kteří se stali obětí otrav po požití pančovaného alkoholu. Je to hodnoceno jako v zásadě druhá největší katastrofa po povodních, které byly v roce 1997. Ale tady to není důsledek působení přírodních sil. Tady je to důsledek lidské chamtivosti a selhání státu.

Já se domnívám, že v parlamentní demokracii je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně a vláda by měla automaticky v takovýchto situacích předstoupit před poslance a podat vyčerpávající informaci o tom, co se v zemi děje. Tato informace by byla důležitá nejenom pro členy Poslanecké sněmovny, ale přirozeně také pro veřejnost.

Proto chci navrhnout zařazení bodu. Vzhledem k tomu, že ani ministr zdravotnictví ani ministr financí ani předseda vlády nenašli odvahu, možná čas, aby předstoupili před Sněmovnu a podali vyčerpávající informaci, chci požádat o zařazení nového bodu. Ten bod by se jmenoval Zpráva ministra financí a ministra zdravotnictví o množících se otravách metylalkoholem. Chci požádat, aby tento bod byl zařazen jako první bod zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny, tak aby se na toto vystoupení mohl jak ministr financí, tak ministr zdravotnictví připravit. A domnívám se, že by Poslanecká sněmovna v situaci, kdy se vládě zcela evidentně vymkla záležitost pančovaných lihovin z rukou, v situaci, kdy tady máme více než dvacet obětí otrav metylalkoholem, tak jsem přesvědčen, že by Poslanecká sněmovna měla v každém případě zařazení takovéhoto bodu podpořit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Rozuměla jsem dobře, že by to měl být první bod našeho zítřejšího jednání? Je to tak, pane kolego? (Poslanec Sobotka souhlasí.)

Dále pan kolega Michal Babák. (Není v sále.) Není-li přítomen, dostává slovo pan kolega Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mně, abych navrhl předřazení bodu číslo 14, sněmovní tisk 593, novela zákona zákoník práce, jako první bod zákonů druhého čtení.

A za druhé mně dovolte, abych si dovolil navrhnout předřadit bod číslo 49, sněmovní tisk 700, návrh zákona o zdravotních službách, jako jeden z prvních bodů prvního čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takhle to nepůjde, pane kolego - jeden z prvních bodů prvního čtení. To se nedomluvíme, co to znamená. Prosím vás, než kdokoli vystoupíte s požadavkem před Sněmovnu, žádáte o čas a pozornost svých kolegů, musíme být schopni se kvalifikovaně rozhodnout, zformulujte vždycky svůj návrh tak, aby byl jasný, zřetelný, aby k němu mohla Sněmovna zaujmout stanovisko.

 

Poslanec Jiří Štětina: Takže si dovoluji naprosto jasně a zřetelně: jako bod číslo 2 prvého čtení. (Potlesk poslance Skokana.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Dál prosím o slovo pana poslance Víta Bártu.

 

Poslanec Vít Bárta: (Nese si k řečnickému pultu urnu, kterou pokládá na horní plochu řečnického pultu.) Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, promiňte, můžu nejprve požádat, abyste řekla, k jakému bodu jste mě předvolala? Protože nevím, v jakém pořadí jsou tam body dány? (Chvilku se nic neděje.)

Promiňte, paní předsedkyně, ještě jsem vás jednou chtěl požádat, protože nevím, v jakém pořadí jsou tam body dány, k jakému bodu jste mě -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová První, který tady od vás mám, je informace předsedy vlády ke stavu čerpání evropských fondů, druhý D47, třetí prodej lihovin, čtvrtý krize v eurozóně, pátý české školství - a to je snad všechno.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, netušil jsem, že mé body jsou seřazeny všechny za sebou, ale o to to bude jednodušší.

Když mám slovo, tak nejdříve mi, dámy a pánové, dovolte reagovat na mé předřečníky a vyrovnat se s několika nepřesnostmi, které tady zazněly. A s dovolením si dovolím, paní předsedkyně, zařadit i v rámci předcházející debaty aktuální body, které tam, promiňte, ještě nemáte zapsané.

Dovolte mi nejprve reagovat na předsedu klubu sociální demokracie pana Tejce, který navrhl bod k paměti pana poslance Babáka. Já bych poprosil o zařazení několika bodů ve vztahu k panu Tejcovi. Mohu vám je, paní předsedkyně, teďka odprezentovat?

Za prvé navrhuji bod - rozbor předvolebního slibu sociální demokracie k zavedení třináctého důchodu. To je bod číslo 1. Za druhé bych poprosil o bod - informace, proč a jakým způsobem se sociální demokracie míní vyrovnat s tím, aby nedošlo ke zvýšení DPH na 17,5 %, jestliže v tuto chvíli zcela vážně hrozí neschválení daňového balíčku. (Poslanec Richard Dolejš jde k řečnickému pultu a během řeči poslance Bárty sundává urnu a pokládá ji na zem před řečnický pult.)

Za třetí bych rád požádal o jasnou informaci předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, jestli sociální demokracie chce 17,5procentní DPH od Nového roku. (Poslanec Skokan dává urnu zpět na řečnický pult.)

Děkuji. Zjevně je o urnu zájem, takže já to stáhnu blíže k sobě. (Bere si urnu blíže k sobě na řečnický pult.) To je první věc.

Druhá věc. Než se pustím k těm vlastním bodům. Pan předseda sociální demokracie Sobotka navrhl zprávu o metylalkoholu od ministra financí a ministra zdravotnictví, a to s tím, aby tento bod byl zařazen jako první bod na zítřejší ranní program. Já bych si dovolil navrhnout, aby za tento jeho bod byl zařazen bod, kde by pan ministr zdravotnictví osvětlil korupční prostředí v souvislosti s přijetím vyhlášky o zákazu metylalkoholu, neboť v oné vyhlášce se nařizuje zákaz nabízení k prodeji alkoholu. A tento zákaz nabízení se dvěma dámami na Ministerstvu zdravotnictví účelově vykládá jako zákaz reklamy na alkohol. A mne by zajímalo, jak ministr zdravotnictví zajistí zabránění korupčního prostoru pro účelový výklad toho, co je a co není nabízení k prodeji. A aby jasně vysvětlil, jak je možné, že některé reklamy na alkohol dále povoleny jsou a jiné reklamy jsou velmi selektivním způsobem stahovány a rušeny. Domnívám se, že z tohoto hlediska České republice hrozí i značné riziko arbitráží, už jenom na onom neselektivním, resp. možná účelově selektivním přístupu k tomu, jaké reklamy jsou dále akceptovány a jaké reklamy akceptovány nejsou. Já se totiž obávám, že pan ministr zdravotnictví zákazem těchto reklam spíše otráví české hospodské než další osoby z hlediska konzumentů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP