(14.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Téměř by se mi chtělo říci, že vystupování k pořadu schůze by mělo mít stejná pravidla jako faktické poznámky a přednostní práva by měla být uplatňována ne k návrhu bodu, ale k nějakému vystoupení. Ale nechť.

Dovolte mi, abych předložil dva návrhy. První návrh, alternativní k návrhu kolegy Stanjury, a to aby bod číslo 67, sněmovní tisk 677, byl zařazen jako první bod prvních čtení, pokud by před tímto hlasováním byly zařazeny před to nějaké body, tak jako následující bod za pevně zařazené body.

A k druhému návrhu bych prosil o vaši pozornost. V souladu s § 47 zákona 90/1995 Sb., v platném znění, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhuji zařadit nový bod v programu 46. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to v tomto znění: "Vytvoření dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro přípravu systémového a komplexního návrhu legislativního změn zákona o povinném značení lihu a zákonů či podzákonných norem souvisejících s černým trhem s alkoholem a jeho dopadu na nevýběr daní i zdraví a životy lidí".

Tento bod navrhuji zařadit jako první bod naší 46. schůze. Pokud neprojde návrh na jeho zařazení dnes, navrhuji alternativně jeho pevné zařazení jako prvý bod na zítřek, středu 19. září. To bude po jednání zdravotního výboru, který se má výsečí tohoto problému také zabývat. Stručné zdůvodnění myslím, že by ani nebylo třeba.

Chtěl bych jen upozornit, že média tyto kauzy rozebírala už od první poloviny 90. let. Já osobně stejně jako kolegové z mého klubu, tehdy Vymětal, Gongol a další, jsme toto téma zvedali několikrát. Naposledy v roce 2007 jsem interpeloval ministry. Je třeba říci, že tento problém, možná obdobně jako hazard, byl posunován stále někde do podlaží. Nejde mi o to, abychom si vytvářeli nějaké politické střety. Jde mi opravdu o to, abychom se na tento problém podívali, jak zněl bod, systémově a komplexně z pohledu nejen Ministerstva zdravotnictví, ale i Ministerstva financí, které pod těmito kauzami je nejvíce podepsáno. A zajímavé je, že pan ministr se k těmto věcem nevyjadřoval, stejně tak jako Ministerstvo vnitra a další.

Ochrana spotřebitele je z pohledu tohoto státu podceňována. Začíná to u potravin, které obsahují úplně něco jiného, než by člověk podle názvu očekával. Zdraví si lidé ničí i tím, že se zde vyrábějí cigarety z vykuřovacího tabáku, jenomže se to nepromítne ze dne na den. A dnes se provalila kauza - nebo dnes, v posledních týdnech se provalila kauza, která se dala očekávat. A proto bych vás vyzval, abyste podpořili tento bod, abychom se všechny politické kluby mohly na řešení tohoto problému podílet a ukázat veřejnosti, že nám to není lhostejné a že nespoléháme jenom na vládu. Děkuji za podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, abyste mi dal písemně svůj návrh, abych potom, až budeme hlasovat, přesně sdělila Sněmovně, o čem bude rozhodovat.

Nyní prosím o slovo pana poslance Františka Bublana. Sděluji, že je přihlášeno 18 kolegů k pořadu schůze. Má-li někdo další přihlášku, prosím, přineste mi ji. Pan kolega František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu 71. Je to sněmovní tisk 709, zákon o pojišťovnictví, a to na úterý 25. září po pevně zařazených bodech.

Ten důvod je v tom, že se jedná o podíl z pojištění motorových vozidel, povinného pojištění motorových vozidel pro Hasičský záchranný sbor a pro dobrovolné hasiče, a byl bych rád, kdybychom tento zákon projednali do konce roku, aby příští rok měly tyto sbory trošku větší příspěvek pro svoji činnost. Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, navrhujete zařadit sněmovní tisk 709. Je to který bod? (71.) Bod 71 na 25. 9. úterý jako - teď už by to bylo pravděpodobně třetí bod, ale uvidíme, jak dopadne hlasování. Po pevně zařazených bodech. Mohu to takhle napsat?

Teď prosím pana poslance Michala Babáka.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Žádám o předřazení projednávaného bodu sněmovního tisku 733, novela zákona o DPH, jako první pevně zařazený bod 46. schůze.

Poslanci Věcí veřejných připravili k tomuto tisku poměrně dost důležitý pozměňovací návrh, který reaguje především na nepřijetí balíčku daňového, vzhledem k tomu, že pokud tento daňový balíček nebude přijatý, tak bude od Nového roku platit sjednocená sazba DPH ve výši 17,5 %, což samozřejmě většina z vás bere jako velice nesmyslný nápad, a samozřejmě jde i o to, že by celkové inkaso v roce 2013 z daně z přidané hodnoty pokleslo zhruba o pět miliard při zavedení sjednocené sazby na rozdíl od toho, co navrhujeme my. To znamená stávající sazby ve výši 14 a 20 %.

Dále bych chtěl k tomuto bodu uvést, že zavedení jednotné sazby 17,5 %, kterou dnes podpořila na rozpočtovém výboru většina koaličních poslanců, říkám většina, protože ne všichni, a podpořili jej zcela pro mě záhadným způsobem, svou nepřítomností též poslanci sociální demokracie, kteří tím podpořili od Nového roku v podstatě zvýšení ceny potravin. Nechápu, jak je možné, aby například nepřítomnost pana Alfréda Michalíka, Adama Rykaly, sociálního demokrata Jiřího Zemánka, sociálního demokrata Miroslava Váni a sociálního demokrata Jaroslava Vandase byla možná, když se jedná o tak závažný bod, to znamená o zvýšení ceny potravin, což si myslím, že je předmětem programu sociální demokracie. Tohle nepochopím. Doufám, že zde nejde o nějakou výměnu, nebo jak bych řekl nějaký handl mezi sociální demokracií a koalicí, protože opravdu nepřítomnost těchto pánů mě zarazila.

Další věc, kterou tady mám, bych poprosil předřadit jako druhý bod, pevně zařazený bod na této schůzi číslo 46, a to je sněmovní tisk 734, to znamená novela zákona o spotřební dani.

Jen krátce bych okomentoval důvod a naléhavost předřazení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP