(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mě by prostě zajímalo, a to snad není nic zvláštního, o jakou informaci se jedná, jak je možné, že tady ve veřejné debatě se s ní běžně pracuje, a přitom není nikde oficiálně nikým potvrzena.

Jen připomínám - 25 miliard je poměrně slušná suma. Pokud se říká, že o to bude Česká republika krácena, tak bych docela rád věděl, jakým způsobem se to bude dít, jestli se týká rozpočtu roku 2012, jestli se to týká rozpočtu roku 2013, jakým způsobem tedy o ty peníze přijdeme, nepřijdeme, jaká bude technika a samozřejmě jak se to podepíše na státním rozpočtu.

Všiml jsem si, že vláda zahájila jednání o státním rozpočtu. Pokud se nemýlím, tak to jednání bylo přerušeno, takže určitě to je informace, která se týká debaty, která se samozřejmě zásadně týká také Sněmovny. A je to poměrně slušná suma - 25 miliard. My tady rozhodujeme o valorizacích penzí a zákonech, které budou znamenat, že důchodci přijdou v nejbližších třech letech o 48 mld., jak říkal pan ministr Drábek, rodiny s dětmi připravíme o 50 mld. Tady je ale dalších 25 mld., které budou zřejmě rozpočtu scházet. Zajímalo by mě, jak s tím hodlá vláda pracovat. Připadá mi, že to je debata, která se týká jakékoliv další debaty, kterou tady chceme konat, která se týká daňového systému apod. Měli bychom vědět, s čím můžeme a s čím nemůžeme do dalších měsíců a do dalšího roku počítat.

Proto tedy navrhuji, aby do programu schůze jako první bod našeho programu byl zařazen bod Dopady korekce evropských programů na rozpočtový schodek let 2012-2013. Domnívám se, že to je téma, kterého by se měl zhostit pan ministr Kalousek, ale také pan ministr Jankovský je ten, který má tuto oblast svěřenou, takže předpokládám, že oni by se měli v tomto bodě vyjádřit. Opakuji: Dopady korekce evropských programů na rozpočtový schodek let 2012-2013. Navrhuji to jako první bod dnešního programu a doufám, že ho podpoříte.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další přednostní právo - pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Musím pana místopředsedu Zaorálka zklamat. Nepodpoříme jeho návrh, protože máme lepší, a to abychom zařadili nový bod Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů, sněmovní tisk 801, a navíc pevně zařadili dnes jako první bod.

Dále bych chtěl navrhnout, abychom dnes jako druhý bod projednali bod číslo 25, druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon.

Dále chci navrhnout, abychom dnes jako třetí bod projednali sněmovní tisk 772, prvé čtení, vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Dále chci navrhnout, abychom z pořadu schůze vyřadili bod číslo 8 a bod číslo 130. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, druhé a třetí čtení.

Dále chci navrhnout, abychom z pořadu schůze vyřadili body 15 a 137, návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 600.

V této chvíli to jsou z mé strany všechny návrhy k pořadu schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě paní předsedkyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěla přihlásit, předběhl mě pan kolega Stanjura s naprosto odlišným návrhem, a to s návrhem, aby tisk 352, týkající se zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl naopak pevně zařazen, a to jako první bod bloku druhých čtení.

Rozhodně Věci veřejné nesouhlasí s tím, aby takto důležitá novela zákona, která rozšiřuje kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, byla takovýmto způsobem odsouvána z pořadu schůze.

Já bych ráda připomněla, jakkoli jsem poněkud monotematická s tímto zákonem, že jsme v červenci odhlasovali rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a schválili jsme změnu Ústavy. Tato změna ústavy měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2013, ale pouze za předpokladu, že bude zároveň schválen prováděcí zákon, tedy zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který přesně stanoví a precizuje to, co má Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat.

Já si myslím, že řada věcí, které tady zaznívají, které vládní koalice se snaží zařadit, nepotěší občany České republiky. Tohle si naopak myslím, že je něco, co by občany České republiky potěšilo. Navíc, jakkoli jsem teď už v opozici, tak si zřetelně pamatuji na dobu, kdy jsme tuto věc prosadili do koaliční smlouvy, do programového prohlášení vlády, a mělo by být jednoznačně prioritou této koalice, aby prosadila rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jak říkám, navrhuji to tak, aby to byl první bod z bloku druhého čtení. Je to opravdu z toho důvodu, abychom stihli platnost novely Ústavy od 1. 1. 2013, protože jinak opravdu termíny nestihneme.

Druhá věc, kterou bych chtěla předřadit, a to jako první a druhý bod bloku prvních čtení, je tisk 710, novela Ústavy České republiky, a tisk 711, novela trestního zákoníku. Chtěla bych zdůraznit, že i v tomto případě se nejedná o návrh Věcí veřejných, ale jedná se o návrh, který schválili a podepsali všichni šéfové klubů v této Poslanecké sněmovně. Jedná se o změnu Ústavy, která se týká omezení imunity zákonodárců. Opět jeden velký dluh i této koalice, která to měla jako prioritu a měla to ve vládním prohlášení, v koaliční smlouvě. Je to zaparkované. Byla bych ráda, abychom konečně v prvém čtení tuto novelu projednali poté, co byla bohužel shozena v Senátu v dubnu letošního roku. Takže bych prosila o zařazení těchto dvou bodů. Novela trestního zákoníku souvisí s touto novelou Ústavy, protože se týká toho, že doba mandátu nebude započítána do promlčecí doby.

Děkuji za podporu těchto dvou návrhů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, promiňte. Ještě ten první návrh se týká bodu číslo?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Tisk číslo 352, je to novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Prosila jsem ji jako první bod bloku druhých čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. A ty druhé jsou tisk 710 a 711.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: 710 a 711, přesně tak. Ty jsem chtěla jako číslo 1 a 2 bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Gazdík též s přednostním právem.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Po dohodě s ostatními předkladateli si dovoluji stáhnout návrh zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 541. Je to bod 10 této schůze.

Dále si dovoluji navrhnout zařazení bodu Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako prvního bodu našeho jednání příští týden v úterý. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh na jmenování člena rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako první bod příští týden v úterý. Děkuji. Byl by to, pane kolego, druhý bod, bude-li schválen návrh grémia. Takto budeme postupovat. Děkuji. Úterý 25. 9.

Snad už jsme u pana kolegy Miroslava Opálky. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP