Začátek schůze Poslanecké sněmovny
18. září 2012 ve 14.01 hodin
Přítomno: 192 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 46. schůzi Poslanecké sněmovny a vítám vás všechny.

Organizační výbor stanovil návrh pořadu 46. schůze dne 5. září roku 2012 a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby téhož dne.

Jako obvykle vás požádám, abyste se přihlásili vašimi kartami. Za druhé vás prosím, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Poté přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Oznamuji, že návrh na ověřovatele zní takto: pan poslanec Otto Chaloupka a pan poslanec Václav Klučka. Zeptám se, zda je nějaký jiný návrh na určení ověřovatelů 46. schůze Sněmovny.

Není-li zahajuji hlasování číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby se jmenovaní poslanci Otto Chaloupka a Václav Klučka stali ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 151, pro 136, proti 3. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Otto Chaloupku a pana poslance Václava Klučku.

 

Pan poslanec Marek Šnajdr má náhradní kartu číslo 9.

Nyní k omluvám. Oznamuji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Petr Gazdík od 16 hodin - osobní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Jiří Koskuba - zdravotní důvody, Pavol Lukša - zahraniční cesta, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Jiří Papež - zahraniční cesta, Josef Tancoš - zdravotní důvody.

Z členů vlády - pan ministr Petr Bendl je na zahraniční cestě.

Další omluvu předložil pan poslanec Martin Gregora, který se omlouvá dnes od 14 do 19 hodin, důvodem je zahraniční cesta. Tolik k omluvám.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 46. schůze Poslanecké sněmovny. Návrh, jak již jsem řekla, je uveden na pozvánce.

Paní poslankyně Putnová má náhradní kartu číslo 18.

Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, dnešní grémium - to jsou ty první návrhy, s nimiž vás seznámím - navrhuje toto:

Za prvé. Vyhovět žádosti předsedy zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážky a vyřadit bod 109 z pořadu schůze. Jedná se o sněmovní tisk 673, mezinárodní smlouva, ve druhém čtení.

Za druhé. Vyřadit bod číslo 1 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 431/8, návrh zákona vrácený prezidentem republiky.

Za třetí. Vyřadit bod číslo 2 návrhu pořadu. Jedná se o sněmovní tisk 580/4, je zamítnutý Senátem.

A dále zařadit do bloku třetích čtení sněmovní tisk 689, a to jako první bod v pořadí.

Dále zařadit do bloku volební body nový bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a zařadit jej pevně na úterý 25. září jako první bod.

Dále bych vám chtěla oznámit, že zítra, ve středu 19. 9., zahájíme své jednání od 10 hodin a jako první navrhuje grémium projednat body, které jsme vyřadili ze 45. schůze Sněmovny a které nám vrátil prezident republiky a také Senát. Jsou to tyto body: sněmovní tisk 622/4 - vrácený prezidentem republiky, sněmovní tisk 537/5 - vrácený Senátem, sněmovní tisk 573/5 - vrácený Senátem, sněmovní tisk 574/8 - vrácený Senátem, dále tisk 582/4 - vrácený Senátem, sněmovní tisk 594/4 - vrácený Senátem, sněmovní tisk 604/3 - vrácený Senátem, sněmovní tisk 621/3 - vrácený Senátem.

Na závěr bych vás chtěla informovat, že ve středu 12. 9. vrátil Poslanecké sněmovně prezident republiky zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 564/11. Já vás pouze chci požádat, abyste počítali s tím, že pořad schůze o tento návrh zákona doplníme, a to ve chvíli, kdy budou již splněny příslušné zákonné lhůty, tedy v úterý 25. září.

To je vše z mé strany. (V sále je stále hlučno.)

Nyní zde mám 16 přihlášek k pořadu schůze a k nim se tedy vyjádří jednotlivé kolegyně a jednotliví kolegové. Jako první je zde přihláška pana poslance Miroslava Opálky. - Ale s přednostním právem místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím o klid.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o zařazení nového bodu. Vím, že tady bude zřejmě přednesen návrh, ve kterém bude do programu schůze zařazen tzv. daňový balíček, a vládní koalice bude chtít projednávat dnes daňový balíček, který by měl znamenat výnos 25 miliard. Já bych chtěl, aby na programu schůze se také projednalo 25 miliard, ale jiných, a to je to, oč bych chtěl požádat.

Vážení kolegové, je zvláštní, že existuje 25 miliard, o kterých se mluví v médiích, o kterých se dokonce píší komentáře, akorát žádné oficiální potvrzení nikde jsem neslyšel, nenašel, nikdo z ministrů se k nim nevyjádřil. Jedná se mi o tu informaci, která tady všude běží, o které se šeptá, že Evropská komise bude provádět korekci na čerpání prostředků z evropských fondů v České republice. A dokonce i dnes v novinách najdete v komentářích, že velikost té korekce je 25 miliard. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP