(11.00 hodin)
(pokračuje Šlégr)

Tím rozhodně netvrdím, že je nevinný. Nevím to a myslím si, že mi ani nepřísluší toto hodnotit. O tom by však měl rozhodnout nezávislý soud.

V demokratickém právním státě má každý člověk právo na spravedlivý soudní proces. Všechny okolnosti, od nestandardního postupu při zahájení a průběhu vyšetřování přes prapodivné okolnosti provázejícího zatčení až po neustále prodlužovanou vazbu však nasvědčují tomu, že o spravedlnosti si za současné situace může David Rath jenom nechat zdát. Stále více je zřejmé, že jeho kauza má v předvolebním čase především přikrýt daleko závažnější kauzy pravicových politiků a odvést pozornost veřejnosti. Chápu, že předvolební boj se nevede v rukavičkách, ale čeho je moc, toho je příliš.

Demokratický právní stát rovněž ctí presumpci neviny, to je však věc, kterou zcela zjevně některá pravicová česká média vysloveně pohrdají. Připomenu zde, jak Davida Ratha okamžitě popravila a hysterii kolem jeho případu ještě podporovala lživými výroky. Vzpomeňme např. na smyšlených 12 mil., se kterými byl zadržen, jak si je nese v batohu, posléze 30 mil. ukrytých pod podlahou v Rathově domě či samopal s náboji apod. Chyběl snad už jen tajný sklad jaderných zbraní. O selektivně vybraných únicích odposlechů až po nechutné zveřejňování fotografií Davida Ratha ve vazební cele ani nemluvě.

V této souvislosti je alarmující, že do dnešního dne se vedení policie ani ministr Kubice nepostavili nehorázným, ostudným a v rámci demokratického státu naprosto neakceptovatelným únikům ze spisu v kauze Davida Ratha. Veřejnost se tak kvůli neetickému přístupu některých novinářů dozvídala důvěrné informace z policejního spisu dříve, než se k nim dostali samotní obhájci Davida Ratha.

Aniž bych chtěl jakkoli snižovat výši škody, která se klade za vinu Davidu Rathovi, v kauzách IZIP, Casa, opencard, ProMoPro a mnoha dalších jde řádově o nebetyčně vyšší sumy. Tady počítáme miliardy ukradené z kapes daňových poplatníků - a kde máme viníky? Ve vazbě? Ale kdeže! Někteří sedí mezi námi. Myslím, že všichni víme, o koho jde.

Dámy a pánové, jednáme zde o dalším vydání Davida Ratha. On sám o něj Poslaneckou sněmovnu požádal. Vyjdu mu vstříc a budu věřit, že dostane příležitost hájit se před skutečně, ale skutečně nezávislým soudem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Michala Doktora, toho mám posledního přihlášeného do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Mám připravených několik poznámek, ale dovolte, dámy a pánové, abych se na úvod svého, řekněme, projevu nebo příspěvku pozastavil nad věcí, která se odehrála v této Poslanecké sněmovně hned na začátku našeho jednání v části procedurálních hlasování.

Nedovedl jsem spočítat, kolikrát se ve slovech předřečníků a kolikrát se ve vystoupení pana poslance Davida Ratha objevilo slovo spravedlnost. Jsem si jist, že má-li být život k žití, musí být vedle spravedlnosti taky ve vzduchu, v rozhodování lidí a v jejich úsudku rozměr milosrdenství. Vysvětlete mi, jak je možné, že v jiné kauze jiného poslance vydávaného Poslaneckou sněmovnou připustíte účast a vystoupení jeho advokáta (potlesk v levé části sálu) a proč na něco podobného nemá právo David Rath. Jsme snad jeho soudci? Víte, já tedy přicházím proto, abych se nestavěl do role soudce Davida Ratha, ale stavíme naše rozhodování a celou kauzu Davida Ratha do podivného světla svými vlastními skutky. Bylo-li tak učiněno jedinkrát, musí tak být učiněno pokaždé napříště. Tím jsem si jist. David Rath, váš kolega poslanec, člen Parlamentu České republiky, má stejná práva jako ten případ, který zmiňuji, aniž bych uváděl jméno, což činím naprosto záměrně.

V mém projevu ze dne 18. 7. 2012, projev k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, jsem se nepřímo obracel na vedení Poslanecké sněmovny - na vás, paní předsedkyně, na vás, vážení páni místopředsedové, pan místopředseda Oliva samozřejmě v tomto případě nemůže být zmiňován, neb místopředsedkyní Poslanecké sněmovny v té chvíli tuším byl ještě někdo jiný - nicméně obracel jsem se s výzvou na vedení Poslanecké sněmovny, i když nepřímou, ale odvolávám se na svůj projev a ten je uveden na mých webových stránkách, aby bylo zadáno zpracování studie ústavního náhledu na fakt, jev, který se může vbrzku opakovat. To jsem tenkrát říkal. Situaci, kterou hodnotím z ústavního hlediska, a oslavuji tedy, že nejsem právník, o to svobodněji se mi dnes hlasuje a o to svobodněji vyslovuji soud nad vaším rozhodnutím ve věci, kterou jsem zmínil. Řekl jsem, že se může opakovat situace, kterou zde z hlediska nucené neúčasti Davida Ratha, poslance Davida Ratha, je možné označit jako neústavní. Tou věcí samou je výkon ústavních práv a zejména ústavních povinností - vnímám to takto neodděleně - poslance Davida Ratha. On má stále poslanecký mandát, který získal v řádných volbách v roce 2010, má právo, ale i povinnost jej vykonávat, rozhodování o prostých zákonech zde bylo zmíněno ve vystoupení pana poslance Křečka, ale jistě má povinnost vyslovovat svůj názor i z hlediska ústavních hlasování a takovými hlasováními jsou hlasování ve volbě prezidenta, tento případ teď aktuálně nehrozí, ale hlasování ve věci vyslovení důvěry či nedůvěry vládě. Dne 18. 7. jsem vás upozornil na riziko neústavnosti rozhodování ve věci vyslovení nedůvěry vládě a dnes je zřejmé, že nás v řádu desítek nebo několika desítek dnů čeká rozhodování obdobné, hlasování spojené se žádostí vlády o vyslovení důvěry.

Ta neústavnost, riziko zpochybnění spočívá v neúčasti, resp. v zabránění účasti poslance Parlamentu České republiky na takovém hlasování. Hlasování o důvěře je totiž kvalitativně jiné hlasování než hlasování o nedůvěře, to snad víte. V hlasování o důvěře, tedy pro vládu, rozhoduje také prostá většina jednoho jediného hlasu z hlasů přítomných poslanců. Chce snad vláda plout na křehké většině jednoho hlasu, většině získané v množině poslanců stanovené díky neúčasti pana poslance Davida Ratha?

Já jsem prosil vedení Sněmovny, aby zadalo studii, analýzu ústavnosti a neústavnosti takové situace. Chtěl bych vědět, zda taková analýza existuje. Chci vědět jako poslanec Parlamentu České republiky, co hrozí, bude-li se poslanec David Rath dovolávat svých ústavních práv a povinností v případě své neúčasti na hlasování o návrhu balíčku úsporných opatření, se kterými vláda spojila svůj osud, resp. požádá o vyslovení důvěry. Co hrozí, nebude-li David Rath účasten na takovém hlasování.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk vlevo.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP