(14.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní kolegyně Jaroslava Wenigerová stahuje svou interpelaci, je tedy na řadě interpelace čtrnáctá. Pan kolega Ladislav Šincl se obrací na předsedu vlády ve věci snahy vlády o snižování životní úrovně obyvatel České republiky. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážená paní předsedající, pan premiér tady osobně seděl ještě ve 14.30 a v tom okamžiku se zvedl a někam odešel. Asi se bojí a utekl. Osobně by mě zajímaly důvody jeho neúčasti. Co bylo tak nesmírně důležité než plnit své povinnosti zde v Poslanecké sněmovně a odpovídat na ústní interpelace? Asi šel někam s panem ministrem Kalouskem zase vymýšlet, jak obrat občany České republiky.

Protože tu pan premiér není, tak své další interpelace stahuji a počkám si, až tady opravdu někdy bude.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Adam Rykala má slovo. Je to interpelace patnáctá a opět otázka na předsedu vlády ve věci snižující se životní úrovně obyvatel. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, mám úplně stejný název, nebo velmi podobný jako můj předřečník kolega Šincl. Já bych toho času, který tady máme, využil a zeptal se vás tedy, co uděláte pro to, aby premiér plnil své ústavní právo a povinnost chodit na interpelace. Jestli byste mi mohla tedy odpovědět místo pana premiéra. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Lituji, nemohla, pane kolego, protože interpelace jsou specifickým tématem daným přesně jednacím řádem a v něm kladou poslanci otázky předsedovi vlády a členům vlády. Já opravdu nemohu být ten, kdo se vbourá do toho, že by převzal na sebe roli buď ministra, nebo předsedy vlády. Lituji, že vám nemohu vyhovět.

Prosím tedy o slovo pana poslance Miroslava Váňu s šestnáctou interpelací. Žádá předsedu vlády Petra Nečase o odpověď na otázku ve věci činnosti vlády. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já pouze musím zopakovat to, co jsem řekl v předchozí interpelaci. Ta interpelace má význam, když je zde přítomný předseda vlády a je možno s ním ty věci diskutovat. Já si uvědomuji, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny má velmi nelehkou úlohu a je to role, která je bezesporu těžká. Ale to, co zde řekl pan kolega poslanec Šincl, že opravdu, a já jsem se také díval na hodinky, pan premiér bezprostředně pět minut předtím, než začaly interpelace, zde mezi námi byl, bez omluvy, která by od něj osobně z jeho úst zazněla na plénu, což bych býval považoval za slušné, protože v normální společnosti se i předsedovi vlády opravdu může stát, že se něco, zkrátka něco tak zásadního stane, že musí prostě ze Sněmovny odejít, parlament opustil. Ale bože, proč nám to neřekl? Proč se chová jako malý hoch? A to je člověk, který má řídit stát. To je člověk, který má odpovídat za osudy rodin. Já mám obavu, že toho je na něj moc. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní osmnáctá interpelace. Jenom připomenu, že omluva zazněla ráno a zazněla i o půl třetí, kdy jsem ji zopakovala, ač jsem nemusela. Ale chtěla jsem upozornit kolegy na pravděpodobný průběh interpelací.

Takže nyní - sedmnáctou interpelaci pan kolega Šincl stahuje, osmnáctá - pan kolega Váňa Miroslav ve věci působení vlády. Stahuje. Devatenáctá interpelace - pan kolega Váňa ve věci koaličního vládnutí. Stahuje. Pan kolega Šincl avizoval, že stahuje i svou dvacátou interpelaci.

Tím jsme vyčerpali všechny interpelace, které byly určeny předsedovi vlády a dostáváme se plynule do interpelací, které jsou vzneseny na jednotlivé členy vlády. Vyzvu tedy nejprve pana poslance Radka Johna, který interpeluje ministra Pavla Blažka ve věci finanční efektivity ve vězeňství. Ale není přítomen, jeho interpelace tedy propadá.

Další pan kolega, Robin Böhnisch, se obrací na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve věci propuštění Safarova. Prosím pana poslance Robina Böhnische. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní předsedkyně. Mě mrzí, že pan ministr zde není, nicméně chápu, že je to zhruba o hodinu dřív, než byly plánovány interpelace na ministry. Každopádně ocením písemnou odpověď na následující interpelaci.

Vážený pane vicepremiére, rád bych znal vaše stanovisko, potažmo stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, na transfer za vraždu odsouzeného poručíka Ramila Safarova z Maďarska do Ázerbájdžánu a jeho okamžité omilostnění, povýšení na majora a glorifikaci jeho ohavného činu. Možná namítnete, že jde pouze o věc vlád Maďarska, Ázerbájdžánu a Arménie, jejíž občan, rovněž armádní důstojník, byl v roce 2004 obětí oné zvlášť bestiálním způsobem provedené vraždy. Podle mého názoru však opravňuje představitele zemí Evropské unie včetně České republiky zaujmout k případu jasné stanovisko fakt, že Ázerbájdžán i Arménie jsou začleněny do Východního partnerství Evropské unie, i náš zájem na pokračování mírového procesu mezi stranami karabašského konfliktu. Tento proces byl, obávám se, kvůli bezprecedentní maďarské blamáži a především kvůli neuvěřitelnému kroku ázerbájdžánské strany nyní ohrožen, ne-li na těžko odhadnutelnou dobu zastaven. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. A jak bylo řečeno, dostanete na svou interpelaci odpověď písemnou, a to v zákonné lhůtě - i když vlastně pan ministr přichází, čili beru zpět svou informaci o písemné odpovědi.

Prosím nyní o odpověď na tuto interpelaci ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Je to první dotaz?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to ve věci propuštění Safarova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Ano. Česká republika je v této konkrétní věci na straně Arménie. Vámi popsané kroky poškozují úsilí mezinárodního společenství o posílení důvěry mezi stranami karabašského konfliktu, oslabují mírový proces a poškozují koneckonců samotný Ázerbájdžán. Safarov je odsouzeným vrahem, vražda zůstává vraždou a to, co se stalo, je výsměchem pozůstalým, spravedlnosti a zásadě vlády práva.

Česká republika nebude toho času vydávat prohlášení. O našem stanovisku a podpoře v této věci jsme však informovali velvyslance Arménie a naše hluboké znepokojení kroky ázerbájdžánské vlády jsme také sdělili ázerbájdžánské straně prostřednictvím jejího velvyslanectví v Praze.

Nedomnívám se, že se jedná pouze o záležitost vlád Maďarska, Ázerbájdžánu a Arménie, jak ukazují reakce světového společenství. Celé mezinárodní společenství je velmi znepokojeno především postupem Ázerbájdžánu, reputace a image Ázerbájdžánu je velmi poškozena. Věcí se budou zítra zabývat ministři zahraničních věcí členských zemí Evropské unie na neformálním setkání ministrů zahraničí Gymnichu v Nikósii.

Souhlasím s vámi, že tento krok poškozuje snahy o posílení důvěry mezi oběma stranami. Pozitivní je, že Arménie se ústy ministra zahraničí již vyjádřila, že chce pokračovat v rozhovorech s Ázerbájdžánem. Důležité nyní proto bude především zabránit další případné eskalaci situace. Česká republika podporuje dosažení mírového řešení karabašského konfliktu jednáním stran a v souladu s principy mezinárodního práva.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan kolega Böhnisch se vzdává možnosti doplňujícího dotazu, čili tato interpelace je uzavřena. Byla to druhá interpelace.

Dostáváme se k interpelaci třetí. Vznáší ji pan kolega Jiří Petrů na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ve věci karet sociálního systému. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP