(17.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Nový francouzský prezident, pro zajímavost, se rozhodl tuto daň zdvojnásobit na 0,2 % a zavést ji na všechny veřejně obchodované společnosti s tržní hodnotou vyšší než 1 miliarda eur. Česká vláda tuto daň naopak razantně odmítá. Falešně argumentuje tím, že by banky tuto daň v důsledku přenesly na koncové uživatele, čili na klienty. Jako obvykle to není pravda a já si kladu otázku, proč se k takovému zajímavému návrhu tak negativně pan premiér a pan ministr staví. Co se za tím skrývá? Že by lobby silných finančních skupin? Finanční transakcí se totiž rozumí výměna finančních nástrojů mezi bankami nebo jinými finančními institucemi. Podle Evropské komise mezi takové finanční nástroje patří cenné papíry, dluhopisy, akcie a deriváty. Daň by se tedy neplatila za běžné transakce, kdy například bankovním převodem se platí nájemné. Nepatří sem transakce, kterým se obvykle věnují retailové banky ve svých vztazích s domácnostmi a podniky, pokud nejde o prodej nebo nákup dluhopisů nebo akcií.

Další cestou vylepšení fiskální situace by mohlo být například vytváření většího tlaku, aby se vyčerpaly všechny peníze, které jsou z EU k dispozici. Pak by se nemuselo hýbat se sazbami daní tak neohrabaně, jak se to děje. Takových návrhů by se našla celá řada, ale fakt nechci zdržovat. To si nechám na jindy.

V závěru si dovolím ještě jednu malou poznámku. V souvislosti s tímto předkládaným návrhem a úpravou nepřímých daní jsem se ve chvílích volna iniciativně začetl do volebních programů jednotlivých politických stran koalice, které jsou zde v Poslanecké sněmovně zastoupeny. Toto je poučné zejména v současné době, v době, kdy se blíží další volby, tentokrát krajské, kdy jednotlivé politické strany slibují občanům různé věci ve svých volebních programech. Je z nich naprosto jasné, že volební sliby některých stran zůstaly jen sliby a realita je úplně jiná. Možná i proto, aby bylo asi co slibovat příště. Takže volební program ODS, strana 17 - zde je jasně uvedeno, že zabrání zvýšení daní. Zachováme daňové paušály pro živnostníky i po roce 2010. Volební program TOP 09, část hospodářská politika, oddíl 3. Zde se píše, že se nechce daně zvyšovat. A volební program koaliční strany LIDEM? Ten nikde není jednoduše proto, že tato vládní koaliční strana, která drží tuto vládu nad vodou, do Poslanecké sněmovny v minulých volbách nekandidovala, a přesto má snad více ministrů než členů.

Myslím, že by bylo docela férové, kdyby zde vystoupili předseda vlády a ministr financí Kalousek a omluvili se. Ne nám levicovým poslancům, ale vlastním pravicovým voličům, kteří uvěřili vašim volebním slibům, kteří vás volili proto, že jste slibovali, že nebudete zvyšovat dané. Také byste se mohli omluvit i sociálně demokratickým voličům, které jste donutili, aby to všechno zaplatili prostřednictvím vyšší DPH.

Závěrem bych chtěl požádat především poslankyně a poslance z pravicové části spektra Poslanecké sněmovny, aby při závěrečném hlasování používali zdravý rozum a zastavili tento pokus včas, než to dále poškodí Českou republiku, než to dále poškodí občany našeho státu.

Děkuji všem slyšícím poslancům a poslankyním za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď bych požádal pana poslance Michala Doktora, dalšího přihlášeného. Pak je tu ještě devět dalších přihlášených do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Budu se snažit být stručný a neopakovat některé věci, které jsou buď notoricky známé, anebo už zazněly v řeči předřečníků. Na druhou stranu cítím povinnost vyjádřit se k hlasování, k opakovanému hlasování o návrhu balíčku, který se tváří býti balíčkem úsporným, stabilizačním, ale jehož nemalá část, nemalý základ stojí na konceptu zvýšení daní v ČR.

Po mém soudu se zcela nesprávně, resp. asi chybně než nesprávně, orientuje veškerá pozornost na návrh na zvýšení DPH. Já mám za to, že daleko kontroverznější je součet efektů vyvolávaných tam, kde se dá předpokládat sčítání negativního vlivu na ekonomiku - například zvýšení daně z přidané hodnoty a návrhu na zvýšení daně z převodu nemovitostí a podobných jevů. Nicméně dovolte, abych se vyjádřil popořádku ve struktuře připraveného projevu, resp. připravených poznámek.

První poznámkou je poznámka ke včerejšímu komentáři zde nepřítomného ministra zahraničí pana Karla Schwarzenberga. Ten komentář se nemůže týkat mne, protože můj postoj k této věci je znám déle než půl roku, stavím se k tomuto konceptu odmítavě od samého začátku projednávání v Poslanecké sněmovně a mé názory nemohou být pro nikoho překvapením. Ale ohrazuji se důrazně, a právě proto, že se jeho slova týkají názorů a postojů jiných poslanců, se ohrazuji proti tomu, aby bylo někomu vyhrožováno, že s ním bude zacházeno a že k němu bude přistupováno jako ke zrádci. Poslanci českého parlamentu skládají slib a jsou povinni respektovat Ústavu ČR a zákony ČR. Myslím, že neskládají slib volebnímu programu TOP 09, neskládají slib věrnosti a respektu k zákonu ani ke konceptu vládního programového prohlášení a je samozřejmě na každém z nich, aby případnou změnu svých postojů odůvodnili svým voličům a prokázali ve svých postojích jistou míru konzistence. Možná že někteří mohou být překvapeni změnou názoru některých poslanců, ale vyprošuji si, aby bylo někomu vyhrožováno, že s ním bude zacházeno jako se zrádcem! Nebo se snad mají poslanci bát toho, že tu jim někdo najde v autě kolt, tu je někdo obviní z nekalých úmyslů, tu někdo vyrobí na policii obvinění z trestné činnosti? Mám pocit, že těch věcí, těch násilných prvků, pohrůžek, které jsou dávány do souvislosti s Policií ČR, resp. trestním řádem a trestními pravomocemi v ČR právě v souvislosti s politickými postoji, je už příliš mnoho a celkové politické atmosféře to rozhodně nesvědčí.

Chci vysvětlit svůj postoj, i když opakuji, ten postoj je stále stejný a myslím, že jej vysvětluji konzistentně mnoho měsíců. Považuji za správný onen manévr, který přesouvá daňovou zátěž ze zdanění práce do zdanění spotřeby. Tento manévr má ale své limity: koupěschopnost obyvatelstva, růst ekonomiky, případný nesoulad mezi příliš velkou inflací a stagnujícími příjmy domácností - a onen limit, limit tohoto potenciálu, schopnosti ekonomiky veřejných rozpočtů vybírat na daních více skrze zdaněnou spotřebu, se v reálu prokazuje, a upozornila na to řada mých předřečníků a myslím, že je zbytečné to tady opakovat. Veřejné rozpočty ČR, přestože došlo pro rok 2012 k velmi razantnímu zdanění spotřeby, růstu dolní sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %, nevybírají ani to, co vybíraly v předchozím roce. Nebýt mimořádného výnosu nové daně ve zdanění loterií v celkovém výnosu za osm měsíců letošního roku ve výši 3,8 mld. korun, byl by výběr daní v ČR za osm měsíců absolutně stejný jako v roce předchozím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP