(15.30 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Že se rozkrade státní majetek, že se neúměrným tempem zadluží a že se v roce 2012 sejde parlament, aby projednával snižování jejich reálných důchodů. Kolegyně a kolegové, to je ostuda, to je ostuda celé polistopadové politické reprezentace, ale dnešní důchodci si tohle utahování opasků opravdu nezaslouží.

Závěrem si vzhledem k závažnosti této novely dovoluji navrhnout, aby Sněmovna o ní hlasovala po jménech. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Michala Babáka. Dalším přihlášeným je pan kolega Vít Bárta. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Dobré odpoledne, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Vládní koalice svými postoji zpochybnila hned několik svých závazků, ať už se jedná o slib nezvyšovat daňovou zátěž obyvatel ve formě přímých a nepřímých daní, tak i slovo, že nesníží valorizaci důchodů a zavede takzvanou mezigenerační solidaritu do českých penzí. Zakotvení tohoto principu do české legislativy považuji za naprosto klíčové pro zefektivnění sociálního systému, zpřesnění jeho adresnosti i pro přímou pomoc seniorům v době extrémního zdražování a plánované nižší valorizace důchodů. (V sále je velký hluk.)

Ministr Drábek a pan ministr Kalousek zpochybnili i závazky svého stranického programu, v němž nejenže slibovali zavedení mezigenerační solidarity, ale dokonce veřejnosti slíbili možnost odpisu ve dvojnásobné výši ze svého pojistného. Přesto náš pozměňovací návrh, který jsme dávali k tomuto tisku, vládní koalice odmítla. Mohl bych zavzpomínat i mnohé další dílčí dokumenty a politická jednání, kde všude byly principy mezigenerační solidarity slibovány. Znovu však opakuji: programové prohlášení vlády a dodatek koaliční smlouvy jasně garantovaly zavedení mezigenerační solidarity v praxi.

Zároveň musím konstatovat, že ministr Drábek nepracuje s reálnými čísly a očividně nesdílí data svého stranického kolegy ministra financí Kalouska, když opakovaně vypouští stále různá hausnumera, fakty nijak nepodložená, kterými účelově argumentuje, aniž by skutečně spočetl konkrétní dopady zavedení principu této mezigenerační solidarity do našich penzí. Je pro mě překvapující i to, že zcela opomíjí myšlenku diverzifikace tuzemských penzí, a tím i jejich určité ozdravení skrze osamostatnění na závislosti tohoto státu. Vláda propásla účinnou příležitost, jak konečně více a adresně podpořit rodiny s dětmi v čase penze, posílit sounáležitost mezi generacemi a zároveň více diverzifikovat finanční skládání důchodů. Vláda rezignovala na ocenění kvalitního a zodpovědného rodičovství, na šanci umožnit dětem podpořit své rodiče, a posílit tak pozitivní vztah mezi generacemi. Nemluvě o tom, že cílem plánovaného příspěvku v rámci principu mezigenerační solidarity v průměrné výši 200 korun měsíčně je právě kompenzace vládou prosazovaného poklesu valorizace důchodů.

Z těchto uvedených důvodů tedy nemůže poslanecký klub Věcí veřejných podpořit tento návrh, tedy novelu zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 659.

Děkuji za pozornost. (V sále je stále velký hluk a neklid.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Víta Bártu. Zatím je posledním přihlášeným do této rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já si dovolím nejprve na začátek připomenout, respektive vyvrátit některé teze, které tady o snižování důchodů v souvislosti s Věcmi veřejnými zazněly, a zároveň upozornit na realitu, ve které se nacházíme.

Za prvé tady zaznělo to, že Věci veřejné se podílely na tom, že důchody budou nižší. Já říkám, že je to lež. Já chápu, že pan Sobotka má v tuto chvíli podstatnější zájmy než sledování mého projevu, ale myslím si, že by aspoň zde na plénu neměl říkat lži a neměl by se opírat o věci, které jsou polopravdou, zvláště v momentu, kdy společně sedíme v opoziční lavici.

Realita není o tom, že Věci veřejné navrhovaly a podílely se na nižších důchodech. Realita je taková, že Věci veřejné od začátku debaty o důchodové reformě říkaly, že chceme zavedení mezigenerační solidarity, že chceme to, aby pokud děti pracují, aby část daní, které odvádějí tomuto státu, mohly dávat ve prospěch svých rodičů. Jinými slovy řečeno, ve středopravé vládě jsme hledali princip naplnění takzvané mezigenerační solidarity a cestou více, pro někoho méně spravedlivou, nicméně určitou konkrétní cestou jsme hledali cestu k tomu, jak princip mezigenerační nesolidarity v tuto chvíli napravit.

Řekněme si upřímně, že dnes vychovávat děti je nákladné. A je to jednoznačně věc ve prospěch občanů České republiky a je nespravedlivé to, že jestliže dnes vychovám potomka, prospěji nejenom své rodině, ale tomuto státu, tak nejsem v tomto směru daňově přiměřeně ne zvýhodněn, ale respektován. (V sále je hluk!) Princip mezigenerační solidarity, podotýkám, byl jak ve volebním programu TOP 09, tak v programu ODS. A my jsme byli rádi, že tuto věc jsme společně v rámci řady jednání o důchodové reformě sdíleli. Smůla je, a je to obdobná salámová metoda, za kterou jsem se tady včera v souvislosti s důchody sociální demokracii omlouval a stojím si zatím, že v tomto směru bohužel sociální demokracie měla zcela pravdu, že bylo špatně, že vláda se vzdala své kompetence moct valorizovat důchody. Ano, je to špatně, a jak jsem to tady říkal, tak znovu dnes říkám a omlouvám se především sociální demokracii za svoji politickou naivitu.

Nicméně důchody Věci veřejné nechtěly nižší. Kdyby byla naplněna všechna koaliční dohoda, tak dnes funguje princip mezigenerační solidarity, který by průměrnému důchodci přinesl 250, nebo minimálně 200 korun měsíčně z výplaty jeho potomka. A to je přesně oněch 200 korun, které do přibližně 300korunové valorizace jsou potřeba. Jinými slovy, řečeno my jsme akceptovali sníženou valorizaci v roce 2013 o inflaci pouze pod podmínkou zavedení mezigenerační solidarity, kterou nám tady opakovaně pan ministr Kalousek a pan premiér Nečas slibovali. Ovšem realita je taková: Stejná salámová metoda, za kterou jsem se tady včera omlouval, nastala u přesně onoho bodu, kdy my jsme bohužel kývli na snížení valorizace důchodů o inflaci, a mezitím se jaksi zcela zapomnělo na zavedení mezigenerační solidarity. A já se ptám: Proč nevěřit ODS a TOP 09, že nenaplní něco, co nejenom slíbily Věcem veřejným, ale co zároveň má TOP 09 a ODS ve svém vlastním volebním programu? A jestli ODS a TOP 09 zradí nejenom svého koaličního, naštěstí dnes mohu říci bývalého koaličního partnera, ale zrazují svoje vlastní voliče tím, že nenaplňují program, který jim sami slibovali, tak to promiňte, ale to dopředu opravdu predikovatelné nebylo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP