(15.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Jde tedy o to, kdo má tento rozdíl hradit. Zda stát z jiných prostředků, když snížením příjmů zapříčiňuje reálný propad, anebo se na tom mají podílet i současní důchodci. Poslanecký klub KSČM má za to, že toto dorovnání je povinností státu. Vláda má rezervu i ve stále marně očekávaných protikorupčních opatřeních, která mohou přinést dle různých odhadů až sto miliard korun. Mohl bych hovořit o dopadech druhého či třetího pilíře, kolik z toho bude dotovat stát, ale to si nechám na jindy.

Nejsme populisté. Tento vládní návrh prostě nemůžeme podpořit z důvodu, že je špatný, asociální, straní jedněm a doplácejí na to důchodci. Poslanecký klub KSČM tento návrh podporovat nebude.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Antonín Seďa má slovo nyní, po něm je přihlášen pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, Senát podle očekávání zamítl návrh zákona, jehož podstatou je navrhovaná změna v § 67 zákona o důchodovém pojištění, kde jsou upravena pravidla pro zvyšování důchodů. Současná právní úprava, kdy se vyplácené důchody zvyšují pravidelně každý rok tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo 100 % růstu cen a dále též jednu třetinu růstu reálné mzdy. Základní výměra důchodu je zvyšována na základě růstu průměrné mzdy a procentní výměra na základě růstu spotřebitelských cen. Oproti tomu navrhovaná změna prosazovaná vládní koalicí spočívá v tom, aby při zvyšování vyplácených důchodů se pro zvýšení procentní výměry prováděné na základě růstu cen použila v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 jen jedna třetina procentního přírůstku spotřebitelských cen.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, již při projednávání zákona v prvém čtení jsme navrhoval zamítnutí tohoto návrhu, který v kontextu se stále se zvyšujícími náklady je vůči seniorům nejen neslušný a amorální, ale zejména ohrožuje jejich životní úroveň. Vládní poslanci zřejmě nemají představu, jak se již dnes žije důchodci s průměrným důchodem, který zůstal sám, či seniorům, kteří na průměrný důchod ani nedosáhnou, protože jim neustále rostou náklady na zdravotní péči, léky či za služby při pobytu v domě pro seniory.

Opravdu ve vás není kousek studu, vážené kolegyně a kolegové na pravici, že těmto lidem chcete snížit reálnou výši jejich důchodů? Uvědomujete si vůbec, že řada z nich už nemá kde uspořit, kdy mnozí z nich již nyní žijí na hranici, nebo dokonce pod hranicí chudoby?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Navrhované opatření současné vládní koalice je opravdu nevhodným dárkem a je spíše výsměchem pro naše seniory. Jako sociální demokrat i jako člověk, který si uvědomuje možné dopady návrhu zákona o důchodovém pojištění, nemohu podporovat takový nemorální návrh. Nesouhlasím s předloženým návrhem na snížení valorizace důchodů a podporuji jeho zamítnutí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím nyní pana poslance Romana Sklenáka a po něm bude hovořit pan poslanec Michal Babák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, je pravdou, že návrhy, které předkládá této Sněmovně pan ministr práce a sociálních (důrazně) věcí, obvykle jakýkoli sociální rozměr postrádají. Ostatně, pan ministr působí spíše jako lobbista dodavatelů informačních technologií a finančních skupin než jako ministr. (Potlesk několika poslanců z lavic vlevo.) Ale musím říct, že návrh, který zde právě projednáváme, je bezesporu tím nejnemravnějším, s čím do této Sněmovny přišel. A musím se také vrátit k tomu jeho dnešnímu neuvěřitelnému vystoupení, kdy nám nejprve sdělil, že se mu tento návrh opravdu nepředkládá lehce, ale následně pronesl slova, která by rozhodně neměla zapadnout. Já si je dovoluji ze stenozáznamu odcitovat: "Chtěl bych jenom ale připomenout, že rozhodnutími především sociální demokracie rostly důchody v době, kdy byla sociální demokracie u vlády. A možná to je taky jeden z problémů, který dnes musíme řešit. To si myslím, že je skutečně k zamyšlení, jestli to byly odpovědné kroky a zda náhodou ty kroky, které musím dělat já, tak jestli náhodou také nevyplývají z naprosto nezodpovědného postupu vlád sociální demokracie."

Takže vážení důchodci, podle pana ministra Drábka je současná výše důchodů příliš vysoká a ze strany sociální demokracie bylo prý nezodpovědné výši starobních důchodů takto nastavit. Já si myslím, že tato slova jasně dokládají pohled této vlády na životní úroveň důchodců a zcela korespondují s prohlášeními stranického kolegy pana ministra Drábka pana ministra Kalouska, který také opakovaně hovoří o tom, že si všichni žijeme nad poměry, že máme boty a nemáme hlad, tak je všechno v pořádku. Doufám, že tato slova občané zaregistrují.

A já musím naprosto odmítnout alibistickou argumentaci o tom, že na zachování reálné výše důchodů tento stát nemá peníze. To je skutečně pouze otázka priorit. A stačí se podívat na program právě probíhající schůze. Vždyť na tzv. narovnání s církvemi vláda peníze má stejně jako na desítky miliard vyváděných do soukromých penzijních fondů, které mimochodem situaci stávajících důchodců v důsledku ještě zhorší.

Falešná je také argumentace, že některé evropské státy snižují důchody ještě více, protože je samozřejmě třeba porovnávat porovnatelné. A když se podíváme na kupní sílu evropských důchodců, tak z tohoto pohledu jsou české důchody velmi nízké a domnívám se, že je dokonce třeba přemýšlet o tom, jestli některé důchody vůbec naplňují právo garantované Ústavou na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří.

Kolegyně a kolegové, přiznejme si, že čím dál více důchodců má skutečně existenční problémy. Například u samostatně žijících důchodců v nájemních bytech je to téměř pravidlem. A jsme v situaci, kdy se z důvodu zvyšujícího se DPH zdražují potraviny, rostou náklady na zdravotní péči, rušíme příspěvky na bydlení a naopak například zákon o sociálním bydlení, který by řadě těchto lidí mohl účinně pomoci, zde není vůle přijmout.

Podmínky, které vytváří společnost seniorům, bezesporu svědčí o její vyspělosti. A našim důchodcům se bohužel žije čím dál hůř a čím dál více z nich má problémy s uspokojením svých základních životních potřeb. Jen pro ilustraci: V roce 1989 činila výše průměrného důchodu přes 50 % průměrné mzdy. Dnes je to přibližně 42 % a v roce 2015 to podle tohoto vládního návrhu bude jen asi 38 %. A to jsme již dnes ve srovnání s okolními zeměmi pod průměrem.

Kolegyně a kolegové, když dnešní důchodci v listopadu roku 1989 cinkali někde na náměstích, možná přemýšleli o tom, že sice prožili dětství za války, svá nejlepší léta v totalitě. Že ve srovnání se svými vrstevníky na Západě si toho moc neužili, ale že o to spokojeněji a důstojněji prožijí podzim svého života. Asi tehdy málokdo z nich tušil, co se v tomto státě bude v následujících dvaceti letech odehrávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP