(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ale důchodový pilíř? Důchodová reforma? Změna IT systému všude, kde se podíváte? To je byznys! Tam se dají vydělat peníze! Takže důchodcům se peníze seberou, převedou se do druhého pilíře, tam se zčásti zprivatizují a máme provize pro zprostředkovatele, máme tady provize pro penzijní fondy, máme tady miliardy korun na změny informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tohle všechno je reálný byznys. Ten se dá přece udělat ještě za ty dva roky, než koalice skončí. A já si myslím, že tohle je nejhorší podezření, které tady chci jasně vznést vůči současné vládě.

Vládě nejde o rozpočtovou stabilitu. To už jsme viděli. Rozpočet má obrovské schodky řadu let po sobě. Vládě nejde o stabilitu důchodového účtu. Ten je v katastrofální situaci. Nejde ani o penze budoucích penzistů, protože důchodová reforma, tak jak je nastavena, je výhodná jenom pro ty nejbohatší, ne pro lidi, kteří berou průměrný plat a kteří můžou mít potom se svými důchodovými příjmy problém. Pro ty vláda důchodovou reformu nedělá. Jde zase jenom o kšeft. Jde zase jenom o byznys, který se bude realizovat na pozadí velkolepého plátna důchodové reformy. A kdo to zaplatí? Zaplatí to současní senioři. Všechny ty provize, všechny ty zisky, všechny marže zaplatí současní důchodci a příští rok se na to složí a dají na to 9,5 mld. korun. 9,5 mld. korun, o které přijdou senioři při valorizaci penzí. Tohle je obrovská ostuda!

Já se divím, že se našel nějaký ministr práce a sociálních věcí, který vůbec je ochoten něco takového předložit do Parlamentu, který je vůbec ochoten něco takového hájit. Prostě ministr práce a sociálních věcí by tohle nikdy neměl udělat. Přece jeho rolí ve vládě není poslušně realizovat všechny škrty, které si vláda vymyslí. Role ministra musí být jiná. On musí poukázat na problémy, které jsou s tím spojeny, na konkrétní lidské osudy, které těmi rozhodnutími vlády utrpí, na obrovské sociální problémy, které to vyvolá. A já se ptám: Udělal to ministr Drábek? A pokud to udělal, reagovala na to nějak vláda? A pokud nereagovala, proč tady ještě sedí? Proč nepodal demisi? (Potlesk poslanců sociální demokracie.) Každý slušný člověk by na jeho místě raději podal demisi, než by něco takového přinesl sem do Poslanecké sněmovny! Takový zákon, takovou facku pro všechny seniory v České republice. To je přece strašná ostuda. A stejně jako je to ostuda Nečasovy vlády, celé této koalice, tak je to ostuda toho jednoho konkrétního ministra, který se propůjčí k tomu, že ten zákon dokonce hájí na půdě Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane ministře, měl byste vysvětlit, co vás vede k tomu, že jste se ujal takto nedůstojné a ostudné role.

Myslím si, že je před námi důležité rozhodnutí. Já jsem tady popsal fakt, že to, co se dělo v naší zemi, postupně zničilo jednotlivé bariéry, které chránily pozici seniorů v naší společnosti. Těch bariér už tady mnoho není. Senát dal své veto. Senát svoji roli splnil a vetoval tento špatný zákon. Dnes se tady musí najít 101 poslanců a poslankyň, kteří ho podpoří. Já doufám, že se nenajdou. Doufám, že se nenajdou a Poslanecká sněmovna stejně jako Senát splní svoji roli reprezentanta různorodých společenských zájmů. Vždyť my jsme tady přece také za dva miliony seniorů. My bychom tady také měli reprezentovat jejich zájmy. Každého z nás, bez ohledu na to, z jaké jsme politické strany, přece volili také senioři podle své politické orientace, podle svého programového zaměření. Každého z nás volili také senioři a měli bychom na to myslet zejména v okamžiku, kdy budeme hlasovat o tomto ostudném návrhu zákona.

Je to vlastně předposlední legislativní bariéra, která stojí v cestě jeho přijetí. Proto je naše hlasování velmi důležité a musíme se zachovat absolutně odpovědně. Chci jasně říci, že sociální demokraté této odpovědnosti dostojí a pro tento návrh zákona v žádném případě ruku nezvedneme! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tady mám teď faktické. S faktickou se přihlásil první pan poslanec Křeček a pak se hlásil pan ministr Drábek. Nevím přesně, jaká to byla přihláška jestli do rozpravy, nebo... (K ministrovi Drábkovi.) Taky faktická. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, kolega Sobotka tady upozornil na to, že se ruší zákonný nárok důchodců, se kterým tito důchodci spojili své legitimní očekávání. Současně je nám předkládán návrh zákona, podle kterého by měly v budoucích třiceti letech být odškodňovány církve. Já si kladu otázku, co bude bránit jakékoli budoucí vládě, aby se stejným odůvodněním zrušila zákon, se kterým je také spojeno legitimní očekávání. Proč by příští vláda nemohla zrušit tento zákon stejně, jako tato vláda zruší zákonné nároky našich důchodců? Myslím, že tomu nebude bránit nic. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádal pana ministra Drábka, který se přihlásil o slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nezdržím vás dlouho, ale považuji za vhodné reagovat na slova pana předsedy Sobotky.

On ten návrh označil za ostudný a řekl, že sociální demokracie bude hlasovat odpovědně. Já bych řekl, že odpovědnost skutečně vypadá jinak. Říkat tady populisticky, že vývoj důchodového účtu za dob sociální demokracie byl nějaký a teď je jiný... Ano, samozřejmě. Jistě je tomu tak, že vláda TOP 09, ODS a Věcí veřejných způsobila celosvětovou ekonomickou krizi. Jistě je to tak, že vláda způsobila to, že jsou nižší výběry ze sociálního pojistného. Pokud je to nazíráno touto optikou, tak skoro ani není možné takové argumenty vyvracet.

Chtěl bych jenom ale připomenout, že rozhodnutími především sociální demokracie rostly důchody v době, kdy byla sociální demokracie u vlády, velmi výrazně nad ten standardní vzorec. A možná to je taky jeden z problémů, který dnes musíme řešit. Pokud se za posledních deset let zvýšila reálná hodnota důchodů o 20 procent přibližně, tak to si myslím, že je skutečně k zamyšlení, jestli to byly odpovědné kroky a zda náhodou ty kroky, které musím já dělat jako ministr práce a sociálních věcí a které se mi skutečně nedělají lehce, byť to tady může někdo znevažovat a zlehčovat, tak jestli náhodou také nevyplývají z naprosto neodpovědného postupu vlád sociální demokracie, které bez ohledu na dlouhodobé prognózy zvyšovaly reálné důchodů tak, že je to pro ekonomiku prostě neúnosné.

Musím se také ohradit proti tomu, že by TOP 09 dělala něco jiného, než je v jejím programu. Pokud už se musí předseda sociální demokracie navážet do voličů TOP 09, tak prosím, aby je neznevažoval tím, že si neuměli přečíst program TOP 09. Myslím si, že tam bylo jasně napsáno, jak chceme postupovat, a že ten postup tomu odpovídá.

Co se týká zavedení spořicího pilíře. Ano, můžeme podle sociální demokracie v uvozovkách odpovědně strčit hlavu do písku a říkat dnešním třicetiletým: No, ono to nějak bude, ono se to nějak vyřeší. Když tak ty peníze někde natiskneme. To je skutečně záruka v uvozovkách odpovědného přístupu.

A pokud je tady řeč o úsporách, tak si myslím, že dnes už ta čísla, která tady chce pan předseda zpochybňovat, jasně říkají, jaké jsou úspory v IT systémech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ta čísla hovoří jasně. Po 19letém monopolu jedné firmy změna informačního systému ušetří v následujících letech, v následujících třech letech, 1,5 mld. korun. Ta čísla hovoří jasně. A jestli to chce někdo vidět optikou svou, optikou provizí, optikou kšeftů, tak to je samozřejmě jeho věc.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak prosím nyní pana poslance Sobotku, který se hlásí o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP