(16.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ale je ještě vážnější problém. Mě totiž nejvíc šokovalo, že tady pan ministr řekl, a můžeme to najít ve stenozáznamu, skutečně to řekl, že my máme imunitu po dobu výkonu mandátu. To je neuvěřitelné. V tom případě ho musím vyzvat, ať si přečte Ústavu. Tak to není, jak on si myslí. Pokud dneska nevydáme paní Vlastu Parkanovou, tak už nikdy nebude stíhána v té věci. A mně připadá, že tohle panu ministrovi úplně ušlo. V jeho vystoupení to vypadalo, že on má zcela falešnou představu o tom, jaký je ten typ imunity, který my tady máme. On je bohužel doživotní, což je zrovna to neobvyklé, co se pokoušíme v dalším návrhu zrušit. Já doufám, že se nám to povede.

Takže pane ministře, Ústavu je třeba si přečíst. V tom je zásadní problém.

On se mě ptal, jak já tu imunitu chápu, co to vlastně je. Z jeho vystoupení jsem měl opravdu dojem, že v tom pan ministr má trochu hokej. Já mu chci připomenout, že kdysi dávno imunita vznikala - určitě jsou tady jiní, kteří by mu to vysvětlili lépe - ale kdysi dávno imunita vznikala proto, tuším, že to byl v Británii panovník Jakub, který nechal popravit šest nebo sedm poslanců, protože se mu nelíbil parlament v té podobě a s těmi poslanci, kteří tam byli. Takže imunita vznikala z důvodu ochrany poslanců před podobnými svévolnými zákroky výkonné moci, které původně znamenaly i likvidaci těch poslanců. Chápete? To mělo dobré důvody.

Já jsem zastáncem imunity, což zřejmě není moc populární prohlášení. Ale já jsem jejím zastáncem, protože ani země, jako je Francie, Británie a Německo, které jsou poměrně politicky dlouhodobě klidnější než my, si nedovolí imunitu, ten typ imunity - pozor! -, který chrání poslance před možnými zásahy výkonné moci, zrušit. To znamená, že ani oni nemají pocit jistoty, že nemůže dojít k tomu, že nástroje státu, policie, justice ve vazbě na vládu, mohou nějakým způsobem začít ingerovat do parlamentu a dělat tam nějaký pořádek. Když si nejsou jisti oni, tak tím spíše mi dovolte, abych si nebyl jistý já. A já teď neobviňuji současnou vládu, já v tom budu benevolentní, ale třeba za pět let se může stát, že skutečně mohou být nástroje státu použity k tomu, aby zametly ve Sněmovně, udělaly si tam pořádek s pomocí toho, co vlastně mohou udělat.

Já chci věřit, že dnes k tomu nedochází. Oproti panu ministru Kalouskovi bych si nikdy nedovolil použít výrazu estébácké metody policie. Kdyby tady byly estébácké metody, tak by tady nemohl svobodně mluvit. Bylo by dobré, kdyby si to uvědomil.

Navíc - přidávám se k těm řečníkům, kteří se tady ptali, jak je možné, že ministr současné vlády, který sedí vedle ministra vnitra, si dovolí s takovou lehkostí tady mluvit o policejní zvůli a estébáckých metodách. Pobavil se už o tom s ministrem vnitra? Zeptal se ho na to? Nebo s ním o tom nekomunikuje? Je to tak, že policie používá metodu, že jsme obětí policejní zvůle, a on to pan ministr řeší pouze s námi a tady si stěžuje? Nebo si stěžuje médiím? Chtěl bych mu připomenout, že je součástí vlády, která nese odpovědnost také za stav policie a za to, jak tato řízení probíhají. Připadá mi naprosto nezodpovědné, že do veřejnosti s takovou lehkostí celé dny opakovaně šíří, že máme policii, která slouží bůhví komu a které by se občané zřejmě měli bát. Bylo by prostě naprosto nechutné a zbabělé, kdybychom pod argumenty, že se policie bojíme, tady využili imunitu. To je přece něco - to už bych si nikdy neodvážil vyjít ven. Já to nechci dramatizovat a říkat, že musíte nějak hlasovat, ale připadá mi, že s argumenty pana Kalouska, kdybychom nehlasovali pro vydání, tak to by byla opravdu neuvěřitelná ostuda. Protože se bojíme policie, tak se budeme chránit nástrojem, který máme k dispozici pouze my. Já bych byl rád, kdyby pan ministr Kalousek tyto argumenty tady už neopakoval, aby se někde seznámil s tím, k čemu slouží parlamentní imunita, aby se seznámil s Ústavou a neříkal tady úplně elementární bludy, co se týče imunity, které my dnes požíváme. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď ještě faktická poznámka. Pan kolega Polčák, poté tedy s přednostním právem pan předseda Jeroným Tejc.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Já se nechci příliš pouštět do této debaty, ale myslím si, že ze stenoprotokolu bude zcela jasné, že pan ministr Kalousek se vyjadřoval k návrhu Ústavy, nikoliv k platnému textu. On použil slova, pokud si dobře pamatuji, že má také názor, že by měla být imunita omezena pouze na dobu výkonu mandátu. Prosím pana místopředsedu, aby nedezinterpretoval slova pana ministra financí a aby si nejprve ověřil, co je skutečně zapsáno ve stenoprotokolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že teď je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc, takže prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr Kalousek tady řekl mnoho slov. Na řadu z nich už bylo reagováno. Já myslím, že je potřeba některá znovu připomenout.

Pan ministr Kalousek se hájí tím, že to není poprvé, kdy byly na ministerstvu velké zakázky, a že za dob sociální demokracie zakázky byly ve větší výši než za paní ministryně Parkanové. Ale to přece není žádný argument. Argumentem by bylo, pokud ty zakázky by byly předražené, pokud by to policie zjistila, pokud by se tady tito lidé objevili. Nic takového tady nezaznělo. Jestli pan ministr Kalousek něco takového ví, ať to řekne tady, podá trestní oznámení a ať se tím zabývají orgány činné v trestním řízení.

Pan ministr Kalousek říkal, že si pan místopředseda Zaorálek dělal legraci. Já myslím, že on si tu legraci nedělal, že si ji dělal někdo jiný.

Šest let jsou tady pravicové vlády. Šest let ovládá pravice Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Za této vlády jste vyměnili policejního prezidenta, vyměnili jste nejvyššího státního zástupce. A přes to všechno tady nebylo vzneseno žádné obvinění vůči těm, o kterých tady pan ministr Kalousek mluvil, z dob vlády sociální demokracie, ale především - přestože jste vyměnili policejního prezidenta a ministra vnitra, ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce, tak tady pan ministr Kalousek hovoří o tom, že jsou tady účelové manipulace a policejní stát.

Já myslím, že pan premiér by si měl vybrat - buď mluví pravdu pan ministr Kalousek, a pak musí odvolat okamžitě ministra vnitra Jana Kubiceho, anebo pan ministr nemá pravdu, a pak musí odvolat jeho. Buď jedno, nebo druhé. Obojí dohromady platit nemůže. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se přihlásila o slovo paní místopředsedkyně Vlasta Parkanová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Moje vystoupení bude velmi krátké, bude to jen taková poznámka.

Já jsem tady ve svém vystoupení doslova přečetla celou policejní žádost o mé vydání. V té žádosti se mluví o tom, že policie žádá o mé vydání kvůli nedostatečně ověřené ceně. Dle policie tato cena může být ověřena pouze znaleckým posudkem. Já to zmiňuji proto, že bych chtěla doporučit panu poslanci Křečkovi, aby se seznámil se stenozáznamem a vyvaroval se tak mylných tvrzení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přednostně mě ještě požádal o vystoupení pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád zapojil tentokrát nikoliv jako předseda mandátového a imunitního výboru, ale jako poslanec této Sněmovny, předseda sociální demokracie, do debaty, která je zde v této věci vedena, protože ta debata se už hodně odchýlila od návrhu, který tady předložil mandátový a imunitní výbor.

Musím říci, že Poslanecká sněmovna je manipulována do pozice, ve které by se rozhodně ocitnout podle mého hlubokého názoru neměla. Já si myslím, že je potřeba se této manipulaci bránit.

Ještě na okraj toho, co zde bylo řečeno. Já jsem na tomto místě jako poslanec Sněmovny opakovaně v tomto volebním období navrhoval, abychom zřídili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, která by prověřila všechny velké zakázky na Ministerstvu obrany od vzniku České republiky v roce 1993. Já myslím, že každý, kdo bude chtít, si může dohledat nejenom stenozáznam, kde je tento návrh na zřízení této vyšetřovací komise obsažen, ale každý si také může sáhnout do svědomí a říci si, jak v této věci hlasoval, jestli hlasoval pro zřízení takovéto komise, nebo jestli hlasoval proti jejímu zřízení. A jestliže zde vystoupil současný ministr financí a problematizuje zakázky v resortu obrany, kde koneckonců sám také nějakou dobu pracoval jako náměstek, tak se ho ptám, jak on hlasoval ve věci zřízení vyšetřovací komise, která by se zabývala tím, co se dělo na Ministerstvu obrany od roku 1993. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP