(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

V minulém týdnu jsem byl dvakrát terčem dvou nehorázných provokací estébáckého charakteru. Obě dvě byly zveřejněny v týdeníku Respekt. V úterý, dnes je středa, tak v úterý večer nebo v pondělí večer redaktor tohoto týdeníku pan Kundra exhiboval hodinu na obrazovce veřejnoprávního média, aby tam dramaticky líčil tajnou schůzku na protikorupční policii Kalouskových emisarů, kteří se sešli s protikorupčními důstojníky za účelem ovlivnění vyšetřování. Nikdo nevěděl, kdo se sešel, kde, kdy a s kým, ale všichni věděli, že ten hlavní čert je Kalousek. A ten člověk to tam hodinu na té obrazovce líčil s vážnou tváří. Kdyby přitom aspoň udělal vtip. Bylo to tak hloupé a tak neudržitelné, že to druhý den odpískal sám šéf protikorupčního úřadu Martinec a popřel, že by taková schůzka byla, a vyvrátil to, že to prošetřil, že se nic takového nestalo. Takže tato estébácká pomluva měla jepičí život necelých 24 hodin.

Ta druhá estébácká pomluva je zhruba o týden starší, a sice že jsem měl vyšetřovateli telefonicky vyhrožovat. Sotva se to v Respektu objevilo, tak se rozpoutala umlčovací vichřice. Vystoupila nejsilnější opoziční strana hodinu předtím, jako už by to věděla večer minulého dne, že taková informace zazní, a okamžitě mě vyzvala k rezignaci. Občanské iniciativy vyzvaly předsedu mé strany, ať mě zbaví všech funkcí. Organizace unie bezpečnostních svazů proti mně začala organizovat petici a všichni věděli, že jsem vyhrožoval vyšetřovali a že jsem zločinec a že je něco temného. Protože vám zjevně nestačilo, bohužel ani velké části veřejnosti, mé ujištění, že se nic takového nestalo, že jsem vyšetřovateli nevyhrožoval. Proč bych to proboha dělal? Dělám tuhle práci dvacet let a vždy, když zvedám telefon, a tady jsem zvedal telefon já jemu, vždy, když zvedám telefon novináři nebo policistovi, tak vím, že jsem nahráván na té druhé straně telefonu. Chovám se podle toho a nejsem sebevrah. Kdyby nic jiného, tak tohle je ten důvod a jsem si jist, že ta nahrávka existuje. Já jsem mu nevyhrožoval. Přestože vám nestačilo tohle mé ujištění, že jsem mu opravdu nevyhrožoval, tak mi nezbylo nic jiného, než dát podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů, ať to prošetří se všemi podklady. Já mu nevyhrožoval. A tato druhá estébácká pomluva dopadne úplně stejně jako ta první, akorát to možná bude trvat déle. Možná jenom si myslím, že trochu se závažnějšími důsledky, protože nepravdivě obvinit někoho z tak závažné věci, jako je vyhrožování, nesmí policista nikoho, natožpak člena vlády. To prostě nejde. Ale to už nechme na té inspekci. To je prostě oprávněná instituce nezávislá.

Tolik k poznámkám, které padly nejenom tady, ale i ve veřejném prostoru. Znovu opakuji: Jsem členem této Sněmovny. Vydávání místopředsedkyně Sněmovny je řádným bodem Poslanecké sněmovny, tedy řádnou parlamentní veřejnou diskusí, a já si vyhrazuji právo v této diskusi se vyjadřovat zcela svobodně, nazývat lež lží, zvůli zvůlí a nenechat se ani umlčet, ani zastrašit.

Na závěr, protože ta diskuse je veřejná, mi dovolte dvě poznámky k médiím a k občanským aktivitám, ne všem, ale k některým jejich účastníkům. K těm vypravěčům pohádek, které píší příběhy o těch rovných, statečných a poctivých policistech a těch zbabělých, zákeřných a podplacených politicích. Tak těm bych chtěl říct své přesvědčení, že rovní a křiví, poctiví a nepoctiví, stateční a zbabělí, že těch je zhruba stejný poměr mezi politiky, mezi policisty, mezi duchovními, mezi novináři, mezi státními zástupci i mezi občanskými aktivisty, protože bez ohledu na to, co děláme, jsme stejný živočišný druh. Jediné, čemu nerozumím, je, že bez ohledu na tyto rozdílné rozlišovací povahové znaky nás bůh miluje všechny stejně. A tomu fakt nerozumím. Ale je to asi tím, že on na rozdíl od nás je dokonalý.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní tři faktické poznámky. První pan poslanec Stanislav Křeček, poté Zuzka Bebarová-Rujbrová a jako třetí pan poslanec Vítězslav Jandák.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, jen proto, že většina jak v této Sněmovně, tak i mimo ni nečetla žádost o vydání paní místopředsedkyně Parkanové, může pan Kalousek donekonečna, chtěl jsem říct do zblbnutí, opakovat, že policie žádá o vydání, že nevypracovala posudek. Prostě to není pravda. Policie žádá o vydání proto, že nezajistila vhodnost a přiměřenost ceny. Ale to už dneska nehraje žádnou roli, to už dneska končí.

Pokud jde o imunitu. Dámy a pánové, který příčetný poslanec by mohl zvednout ruku pro zánik imunity, jestliže žijeme ve státě, který nám tady 14 dní člen vlády líčí? Jestliže je policie estébácká a spikla se policie se státním zástupcem, aby pošpinily jedinou politickou stranu, no proč bychom se pak zbavovali imunity? Vždyť to přece ohrožuje zákonodárný sbor. Naštěstí to není pravda. Naštěstí všichni víme, co si máme myslet, a jsem přesvědčen, že většina této Sněmovny i většina národa dobře ví, že výroky pana ministra jsou výroky potrefené husy, která tuší, že se blíží posvícení, které některé husy prostě nepřežijí. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pan ministr nás tady jako jediný spravedlivý obvinil, že pokud uvažujeme o hlasování o vydání paní kolegyně Parkanové, tak si chybně vykládáme zákony.

Paní předsedkyně, uvítala bych, kdybyste pana ministra poučila, že tu nejsme od toho, abychom zákony vykládali, ale abychom je schvalovali a přijímali. A já při svém hlasování o vydání Vlasty Parkanové k trestnému stíhání nechci a nebudu hlasovat o její vině. Já to nechám na těch, kterým to přísluší.

Pane ministře, vaše pseudogalantní chování začíná být křečovité. Ztrácíte glanc. Máte důvod se něčeho bát? Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Jandák. Také faktická poznámka.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já budu zase trochu jinak. Já bych chtěl pogratulovat panu ministrovi. Projev byl báječnej! Skutečně, byl strhující, dramatický, oproti paní ministryni, která byla trošku monotematická. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Projev výborný - ale proč? Svědomí mám na hadry!

A teď se vás chci zeptat, paní předsedkyně. My jsme tady před několika měsíci vydali jednoho poslance, nedávno druhého poslance a to jsme nevěděli, co nám pan ministr řekl a paní ministryně bývalá, že policie je estébácká, zlá, zapšklá a kdoví jaká ještě! Prosím pěkně, nešlo by revokovat to rozhodnutí, že bychom toho Ratha sem vrátili a ty všechny? Protože tohle nejde! Jeden je postižen a druhý právem, třetí neprávem. Přestávám tomu rozumět.

A paní místopředsedkyně, na vás taková malá otázka. Já jsem byl taky ministrem a řeknu vám, především musí být člověk dobrým hospodářem. A tady nám v luftu lítá 685 milionů. Kde jsou? Děkuju vám.

Mám dojem, že v té době prokazatelně bylo největší množství obchodů a také ty klíčové, o kterých mluvíme teď. Ty se netýkaly sociálně demokratických ministrů. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní s přednostním právem dvě přihlášky. Lubomír Zaorálek první, Jeroným Tejc jako druhý. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já si myslím v zásadě, že má pan ministr Kalousek pravdu, že je svobodný, může tady skutečně svobodně mluvit, může lež nabývat lží a pravdu pravdou, jak tady řekl. On tady není pan ministr, ale já bych ho rád vyzval. Samozřejmě může mluvit o pravdě a lži, ale měl by v tom případě sám říkat pravdu. Já tady pak musím vystupovat jako opravník omylů.

Nikdy nebyli žádní čtyři sociálně demokratičtí ministři. To by zřejmě pan ministr nikdy nevyjmenoval. Byli pouze dva všeho všudy. Karel Kühnl byl Unie svobody, Kostelka nebyl v žádné straně. Mám dojem, že v té době prokazatelně bylo největší množství obchodů a taky ty klíčové, o kterých mluvíme teď. Ty se netýkaly sociálně demokratických ministrů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP