(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále jsme v rozpravě. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, tak ji pravděpodobně ukončím. Měli bychom tedy hlasovat. Zeptám se zpravodaje, aby nám sdělil, jak se vypořádat a s čím.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Plachého, potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Skopala. V případě, že by byl schválen návrh pana poslance Skopala, pak by bylo ještě potřeba hlasovat o technické, a to je rozšíření názvu zákona, protože to je skutečně přílepek, který se týká významné tržní síly. Ten bych tady přečetl v případě, že by prošel návrh pana poslance Skopala.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se, jestli někdo má jiný návrh na postup. Pokud ne, nechám odhlasovat proceduru, tak jak byla navržena.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro postup takový, jako byl přednesen panem poslancem Laudátem, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45, přihlášeno je 176, pro hlasovalo 145, proti 1, procedura byla přijata.

 

Požádal bych pana poslance zpravodaje, kdyby řekl to, o čem budeme hlasovat postupně, a já bych o tom nechával po kouskách hlasovat, tak jak jste to říkal. Prosím, kdybyste řekl první věc, kterou budeme hlasovat.

 

Poslanec František Laudát: Takže budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Plachého. Ten se týká, tak jak tady mluvil pan premiér, rozšíření kompetence, aby pravidla hospodářské soutěže byla rozšířena i na další subjekty.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Názor pana premiéra je samozřejmě... (souhlasný), názor zpravodaje také (souhlas).

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh pana poslance Plachého, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46, přihlášeno 178, pro hlasovalo 108, proti 49, bylo to přijato.

 

Další návrh byl který?

 

Poslanec František Laudát: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Skopala, ten se týká jiného zákona o významné tržní síle.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady byl návrh pana premiéra? (Nesouhlas.) Pana zpravodaje? (Zásadní nesouhlas.)

 

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh poslance Skopala, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 47, přihlášeno je 178, pro hlasovalo 57, proti 85, tento návrh přijat nebyl.

 

A nyní?

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, tím pádem nebudeme hlasovat už o té technické a budeme hlasovat pouze o návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, ještě tam je nějaká technická.

 

Poslanec František Laudát: Ten už je nehlasovatelný, neprošel návrh pana kolegy. Už jenom jako celek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pouze celek návrhu zákona. Zdá se, že s tím je souhlas. Ještě je tu návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji před závěrečným hlasováním. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 621, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, může hlasovat pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 48, přihlášeno 164, pro hlasovalo 150, proti 3. Zákon byl v této podobě přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Bezecný, ale to je asi přehmátnutí, předpokládám. Opravdu jste se hlásil? Omlouvám se, tak to nebylo žádné přehmátnutí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, chtěl jsem se jen omluvit, zmáčkl jsem špatné tlačítko, chtěl jsem hlasovat pro a mám proti. Jenom pro záznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Samozřejmě, pro záznam, rozumím, tak to zaznělo.

Myslím si, že můžeme tím pádem ukončit projednávání. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Bod končím.

 

Teď tady máme

20.
Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
/sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Už nám tam naběhly přihlášky do rozpravy, jak vidím. Samozřejmě se nacházíme v rozpravě, která byla přerušena už několikrát. Naposledy byla přerušena v pátek 22. 6. v průběhu 40. schůze. Po tomto přerušení nyní navazujeme a budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Jak vidíte, v pořadí přihlášených je nyní přihlášený do rozpravy pan poslanec. Ale ještě se hlásí paní ministryně, takže se omlouvám panu poslanci a prosím, paní ministryně, máte slovo jako první. (Silný hluk v sále.)

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové poslanci, předtím než tady zazní další připomínky, komentáře, námitky či souhlasná stanoviska k návrhu zákona o vypořádání některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem, ráda bych reagovala na to, co zde již zaznělo a co bylo již vícekrát konfrontováno s právem i spravedlností.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se tedy omluvím, protože mi připadá, že bychom měli slyšet reakci paní ministryně (zvoní pro zklidnění v sále), která říká, že bude reagovat na to, co tady zaznělo v dosavadní rozpravě k vyrovnání s církvemi, abych byl přesný. Byl bych rád, kdyby poslanci skutečně, je tady určitě řada poslanců, kteří by to určitě rádi slyšeli, tak bych byl rád, aby ti, kteří se baví, respektovali, že tady je mnoho těch, kteří by připomínky paní ministryně rádi sledovali, a byl bych rád, kdybyste jim to umožnili. Děkuji za pochopení, hlučet je možné jinde než ve sněmovně.

Takže snad už je tady dostatečný klid. Prosím, paní ministryně, můžete snad začít v klidu mluvit. Prosím.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Velmi děkuji. V průběhu mnoha hodin, které jsme ve sněmovně věnovali do této chvíle projednávání návrhu zákona, zazněl docela velký a obšírný exkurs, nebo jsme prodělali exkurs do historie našeho národa, naší země, a to tak, že by mnohé vysoké školy nám mohly závidět, čím vším jsme se zabývali. Zapomněli jsme však na jedno období a to je období, které se tady nezmiňovalo, právě 50. let až někdy do roku 1989, to jsme přeskočili v těch hrůzách, které historické události přinesly.

Nechtěla bych se dopouštět jakékoli demagogie. Jen si troufnu na začátek říct, že bez kroků, které v době po roce 1948 byly učiněny, bychom dnes nemuseli vracet právo těm, kterým bylo v období totality upřeno. To se samozřejmě netýká jenom církví. Jenom církve ale zatím čekají na vypořádání se s minulostí. I když už více než 20 let všichni tvrdí, že je potřeba se slušně vypořádat s křivdami spáchanými na církvích a náboženských společnostech, nemůžeme se bohužel shodnout na způsobu s opozicí, která tvrdí, že postup uplatněný v době nejtvrdšího stalinismu byl zcela legální, byl spravedlivý, a tudíž zde není žádný důvod církvím majetek vracet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP