(19.00 hodin)
(pokračuje Polčák)

Jsem rád, že pan ministr zdravotnictví jasně řekl, že vláda si je tohoto problému vědoma. Myslím, že předkladatelé jsou vedeni dobrým úmyslem, nicméně i ta argumentace, kterou předestřel pan ministr, myslím, že je správná, že není možno úplně i s tou vaničkou vylít to dítě. Tudíž by bylo vhodné nalézt takovou kompromisní variantu, aby u těch činností, které skutečně nevyžadují to lékařské posouzení stavu účastníka pracovněprávního vztahu, aby nebylo třeba. Aby ta administrativní náročnost zaměstnávání, resp. vstupování do těch pracovněprávních vztahů nebyla příliš vysoká a zatěžována tímto podle mého názoru zbytným lékařským potvrzením. Ale jsou situace, kde to posouzení je logické. Pan ministr to jasně řekl, a proto by bylo asi vhodné, aby tento návrh byl v tomto smyslu minimálně vrácen zpět k přepracování v této části, což bych navrhoval já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vrácen k přepracování. Pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Jenom krátce. Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na pana ministra zdravotnictví. Chtěl bych se zeptat prostřednictvím pana předsedajícího, nebo jestli nemusím, jestli mu opravdu mohu věřit v tom, že na konci prázdnin bude ten návrh, který by tu předmětnou věc měnil k lepšímu, opravdu předložen, protože se tady velmi často stává, že vláda slibuje, že něco bude předloženo, a uplyne rok dva a není předloženo nic. Jestli by nebylo jednodušší ten náš návrh propustit do výboru, mohl by jít třeba do výboru pro zdravotnictví, a tu věc řešit v rámci nějakého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bublan a pak pan poslanec Votava.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tento návrh zákona se vlastně snaží o narovnání především situace u bezpečnostních sborů. Protože v době, kdy se tvořil zákon o příslušnících bezpečnostních sborů, tak se zvažovalo, co dát do toho zákona. Zda těch 150 hodin, které tam dneska jsou, anebo nasazení příslušníků v tzv. krizových situacích. To jsou povodně, to jsou možná i třeba fotbalová utkání, to jsou nějaké krize ve Šluknovském výběžku atd. Nakonec se dospělo k tomu, že by bylo lepší dát těch 150 hodin jako takový bonus za to, že se mzdy příslušníkům budou zvedat pravidelně podle inflace každý rok asi o pět procent, což se také v těch letech dělo. Ze strany policistů, hasičů a dalších příslušníků nebyly žádné námitky a každý s tím byl srozuměn a bral to skutečně jako takovou oběť za to, že ta mzda mu roste, a lidé byli spokojeni.

Teď je situace úplně jiná. Dochází k tomu, že se vlastně zneužívá těch 150 hodin zdarma. Kdyby to byly hodiny, které musí ten policista odpracovat, protože se něco někde mimořádného stalo a on tam musí nastoupit, tak by to pochopil. Ale to jsou vlastně hodiny za chybějící policisty nebo chybějící hasiče. Takže i dnes ochranná služba zde má nedostatek lidí a ti lidé musí sloužit hodiny navíc, protože jich je málo. To není žádná mimořádná situace, to je stabilní stav.

Proto my navrhujeme, aby se to otočilo. Aby se proplácely ty řádné hodiny, přesčasové hodiny, a naopak aby zdarma se odpracovaly hodiny, které se stanou z těch mimořádných událostí, jak jsem je vyjmenoval, a nikoli aby toho bylo zneužíváno. Já se domnívám, že tady jde o napravení toho stavu, nikoli o nějaký zásah do rozpočtu, protože ty peníze se stejně vyplatit musí. Jde jen o tu filozofii, aby to byly peníze za něco mimořádného, nikoli aby to byly peníze za to, co ten člověk stejně odpracovat musí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Votavu, který se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dovolil bych si požádat před ukončením obecné rozpravy o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, já tedy vyhovím této žádosti o pauzu na jednání klubu. Dovolte mi, abych zároveň ukončil dnešní jednání Sněmovny a připomněl vám, že zítra Sněmovna začne jednat v 9 hodin ráno pevně zařazenými body - třetími čteními.

Přeji vám příjemný večer a zítra ráno na shledanou. Tento bod je přerušen.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP