(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Před ukončením rozpravy aby bylo předloženo přerušení do... Uvědomte si, že vedení Sněmovny je v této chvíli už přetíženo, takže prosím, podle toho s námi zacházejte. Ještě jednou tedy - před ukončením rozpravy abychom hlasovali o...

 

Poslanec Pavel Hojda: Přerušení projednávání tohoto zákona do předložení komplexního návrhu horního zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Komplexního návrhu horního zákona. No, ještě mi přijďte říct jakého.

A pan poslanec Kováčik má možná ještě další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nikoli, pane předsedající. Ale dovolte mi jemně se ohradit, že zrovna při vystoupení komunistického poslance upozorňujete na nějaké přetížení vedení Poslanecké sněmovny. Já jenom poznamenávám, že klub KSČM za to skutečně nemůže, nebyl obsažen ve vedení Poslanecké sněmovny od počátku tohoto volebního období. Takže jenom snad drobné připomenutí, že komunisti za to nemůžou, že je přetíženo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a budeme rozhodně nyní hlasovat. Omlouvám se komunistické straně, ji jsem z přetížení nevinil.

A teď se prosím vrátíme k těm hlasováním, jak tady byla navržena, pokud to svedu. Takže byl tady návrh, poslední jsem zaregistroval, pana poslance Hojdy, který říkal přerušit toto před ukončením rozpravy, což je skoro v této chvíli, přerušit to projednávání, dokud nebude předložen komplexní návrh horního zákona. No výborně, takže vidíte, to máme první hlasování. Já jenom pro pořádek zagonguji, aby všichni věděli, že teď tady o něco půjde. Takže prosím všichni do Sněmovny a budeme hlasovat všechny tři návrhy. První tedy... Návrh na odhlášení, takže vás ještě odhlašuji. Prosím, teď se všichni přihlaste.

 

První je tedy návrh poslance Hojdy přerušit projednávání nyní, v této chvíli, před ukončením rozpravy, do doby, než bude předložen komplexní návrh horního zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto přerušení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno 169, pro 69, proti 95. Takže tento návrh na přerušení přijat nebyl.

 

(K poslanci Stanjurovi:) Pane poslanče, vy už svůj návrh na přerušení máte. (Poslanec Stanjura: Já bych ho rád stáhl, děkuji.) Aha.

Tak pan poslanec Hašek zvyšuje moje napětí - 38 je náhradní karta pana poslance Haška, ještě teď, než budeme hlasovat.

Pan poslanec Stanjura nám právě sdělil, že svůj návrh stahuje.

 

Takže poslední návrh, který máme hlasovat, je návrh pana poslance Milana Urbana, který navrhoval, abychom přerušili projednávání do 20. září. Je to tak? Výborně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit projednávání návrhu do 20. září, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno je 172, pro hlasovalo 70, proti 100. Takže návrh na přerušení byl zamítnut.

 

V této chvíli to znamená, že ještě pokračuje rozprava a hlásí se znovu do ní pan poslanec... Ale já jsem teď viděl pana poslance Šťovíčka, přiznám se, jako přihlášeného. Nevím, jestli chtěl reagovat jenom na průběh, anebo jestli se může řádně přihlásit do rozpravy.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, musím přiznat, že jsem vystoupení pana poslance Urbana čekal. Tu lživou informaci o tom, že jsem vyměnil církevní restituce za novelu horního zákona, totiž vykládá usilovně už několik dní nejenom do médií, ale i v kuloárech Sněmovny. Rád bych na něj velmi důrazně odvětil, samozřejmě prostřednictvím předsedajícího, jestli dovolíte.

Milý pane kolego, nenechte se prosím mýlit a nesuďte podle sebe, nespekulujte, jak jste sám řekl. Já podobné pazourkové obchody nedělám. Předpokládám a doufám, že předsedové vládních stran by o vámi vybájené dohodě ostatně museli vědět, a předpokládám, že vám moje slova potvrdí. Ano, potvrzuji a podporuji vládní program a dodržuji koaliční smlouvu. Pokud bude totéž dělat i vláda, může počítat s mou plnou podporou. Nic víc a nic méně. Církevní restituce s tím nemají vůbec co dělat. Neříkám to kvůli vám, ale kvůli kolegům tady ve Sněmovně, které mohla vaše slova zmást. A přijde mi osobně docela úsměvné, že mi dává lekce z morálky někdo, kdo dlouhodobě zrazuje zájmy voličů své vlastní strany a kope vcelku otevřeně za zájmy uhlobaronů a velkých znečišťovatelů. Stačí si připomenout jenom kauzu rušení poplatků za znečištění nebo Topolánkovu novelu horního zákona, kterou se vám podařilo úspěšně torpédovat v minulém volebním období. Nezbývá mi, než si přát, že dnes se vám to nepodaří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Milan Urban se hlásí fakticky s komentářem.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem do dneška považoval - a snad to udělám i do budoucna - pana kolegu Šťovíčka za slušného člověka. Já jsem tady, pane kolego, nikoho nejmenoval, vy jste se přihlásil sám. Děkuji vám. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní mám přihlášeného pana poslance Břetislava Petra, také to bylo míněno jako faktická poznámka v průběhu rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane předsedající, já jsem na konci svého vystoupení měl návrh, aby malá i velká novela byly projednávány teprve tehdy, až bude schválena státní energetická koncepce a surovinová politika. Asi v tom přetížení se to nějak přehlédlo. Já bych byl rád, aby se o tom návrhu hlasovalo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, tak ještě jeden návrh, který budeme hlasovat. Dobře, takže to jsem opomněl. Zřejmě byl tedy podán návrh, jak tady zopakoval pan poslanec Břetislav Petr, abychom - ještě jednou zagonguji - přerušili projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než bude schválena novela energetického...

Ještě jednou, aby to bylo přesné, protože tam byly jmenovány tuším dva zákony.

 

Poslanec Břetislav Petr: Nebylo hovořeno o dvou zákonech, ale o koncepcích. (Předsedající: Energetická koncepce...) A státní energetická politika.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já to pořád ještě nevím přesně. Státní energetická koncepce - a? (Poslanec Petr: A státní surovinová politika.) A státní surovinová politika, tak. Teď víme přesně, do kdy to má být přerušeno, a budeme to ještě jednou hlasovat.

 

Prosím, je tu ještě jeden návrh na hlasování před ukončením rozpravy - na přerušení rozpravy a také projednávání tohoto návrhu zákona, a bude to tedy do okamžiku, než bude předložena státní energetická koncepce a státní surovinová politika.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto hlasování, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21, přihlášeno je 173, pro hlasovalo 68, proti 98. Takže toto bylo také zamítnuto.***
Přihlásit/registrovat se do ISP