(17.10 hodin)
(pokračuje Petr)

V rámci svého vystoupení bych chtěl také reagovat na to, co tady přednesl pan Ing. Krupka. Institut, kdy stát měl prodat pozemky těžaři v rámci horního zákona, skončil v roce 2004. Takže dnes nic takového neexistuje.

Doporučuji zařadit novelu, jak malou novelu, tak i velkou novelu horního zákona na jednání Sněmovny společně, a to teprve tehdy, až bude odsouhlasena státní energetická koncepce a surovinová politika. Pokud to nebude, vytrhujeme něco z kontextu, a já si myslím, že záhy bychom poznali, že jsme se dopustili nepředloženosti a špatnosti.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádal Milana Urbana, který se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nejsem sám, kdo si láme hlavu, proč tady máme návrh novely zákona, který je nazýván vládou malá novela. Ve chvíli, kdy neproběhla aktualizace státní energetické koncepce, ve chvíli, kdy není žádná surovinová politika, ve chvíli, kdy se tady avizuje příprava nějaké velké novely horního zákona.

Mimochodem, vláda Petra Nečase zrovna tak jako vláda Mirka Topolánka porušuje zákon České republiky, který určuje, že státní energetická koncepce má být projednána ve lhůtě pěti let na vládě ČR, tedy vyhodnoceno její plnění, případně má být tato státní energetická koncepce aktualizována. Jestli dobře počítám, tak to mělo proběhnout v roce 2009 a od té doby se to ještě nestalo. Proč tady máme mít dílčí normy, které nabourávají jakoukoli budoucí strategii dopředu? Které potom znemožní přípravu a implementaci, naplňování jakékoli státní energetické koncepce do budoucna?

No, ono si s tím moc hlavu lámat nemusím, protože bohužel energetika v našem státě minimálně od roku 2006 je často rukojmím politiky. Myslím si, že teď tady zažíváme právě podobnou chvíli. Kdybych chtěl trochu spekulovat a chtěl hledat nějaký rozumný důvod, proč tady je právě malá novela ve chvíli, kdy není státní energetická koncepce ani surovinová politika, ve chvíli, kdy má být tady úprava nějakou velkou novelou, proč to tedy je. Proč to tady dnes projednáváme? Proč to tak spěchá? Pak bych si mohl myslet, že to opravdu souvisí s církevními restitucemi a že je tady nějaká dohoda vlády, pana premiéra, nebo nevím koho, s některými poslanci Věcí veřejných.

Aby se tyto spekulace vyloučily, tak já vám učiním jeden návrh, který je podle mého názoru přátelský. Pojďte tu novelu přerušit, tu malou novelu, jak říkáte, pojďte ji přerušit do 20. září třeba, já doufám, že do té doby se bude hlasovat o církevních restitucích, a pak se můžeme věcně zabývat velmi poctivě malou i velkou novelou horního zákona, protože pan ministr říkal, že bude připravena v září. Pak můžeme debatovat o tom, jestli ten paragraf vyžaduje nějakou změnu. Já si myslím, že ano. Myslím si, že je potřeba ho přeformulovat, postavit se k němu moderně a nově, tak ale, aby byly zabezpečeny energetické potřeby a budoucnost České republiky. Myslím si, že není žádný důvod tady spěchat s nějakou malou novelou. Copak se tam zítra bude těžit, někde v Ústí? Copak zítra tam bude někdo překračovat limity bez rozhodnutí a změny usnesení vlády? Samozřejmě že ne.

Tedy myslím, že lámání hlavy není tak úplně nutné, neboť skutečně nějaká krátkodobá politika, která zřejmě má za cíl nejenom schválit církevní restituce, ale udržet tuto vládu, protože když se neschválí církevní restituce, tak zase jiná strana zřejmě z té vlády bude chtít odejít, tak tato hra na politiku, která ale ovlivňuje výrazným způsobem energetickou budoucnost České republiky a budoucnost občanů České republiky, cen a dostupnost energií, tak já myslím, že to je hra, která má menší význam, a tedy moje přátelská rada, abych nemusel spekulovat, a doporučení je přerušit projednávání této novely do 20. září. Prosím, berte to jako oficiální návrh, o kterém chci, aby se hlasovalo ihned.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Stanjura se přihlásil o slovo v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych ocenit, když opoziční poslanci tak dobře znají koaliční smlouvu a citují z ní a říkají, že se porušuje smlouva. Koaliční smlouva je stará dva roky a věřte, že před dvěma roky jsme nevěděli, kdy budeme hlasovat o církevních restitucích. Jestli v červenci, nebo v září. Takže spojování nebo rádoby hledání spojitosti mezi tím, že je tady jeden z mnoha bodů koaliční smlouvy v prvém čtení, spojování a hledání v tom nějakých tajemných souvislostí je zcela zbytečné.

Pamatuji si, že když v jiných případech jsme třeba my odmítli nějakou novelu s tím, že vláda připravuje větší novelu nebo komplexní novelu, tak opozice nám to velmi často vyčítala, na což má plné právo. Dneska slyšíme přesně opačné doporučení, na což má opozice samozřejmě také plné právo.

Já bych zatím nehledal nic jiného než to, co v zákoně je napsáno. A protože mnozí z nás seděli na radnicích, tak je třeba poctivě říci, že se to netýká jenom uhlí a že ten problém je širší. Dotýká se mnohých oblastí nejenom v severních Čechách, ale po celé republice, kde jsou např. ložiska štěrkopísku apod. A tam samospráva v zásadě nemá žádný nástroj, jak se tomu potenciálnímu nebezpečí může bránit. Je to standardní návrh zákona, žádná novinka, dva roky stará věc, tak v tom nehledejte něco, co není.

Vrátím se k tomu, co navrhoval pan předseda Urban. Myslím si, že do 20. září proběhne jednání hospodářského, možná i jiného výboru, tam bude dostatek času, abychom to debatovali. Nikdo z nás extrémně nespěchá. Žádný návrh na zkrácení standardní legislativní lhůty tady nezazněl, a pokud vím, tak ani nezazní. Probíhá projednávání zákona zcela stejně jako mnohé jiné.

Vím, že sociální demokraté chtějí neustále otevírat téma církevních restitucí, udělat z toho téma tu voleb, tu této schůze, příští schůze. Já jim to neberu, ale chtěl bych, aby za každým návrhem zákona neviděli církevní restituce. Tak to prostě není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Viděl jsem pana poslance Šťovíčka. - Pardon. Pan poslanec Tejc, toho jsem přehlédl. Prosím, v tom případě má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Velmi se omlouvám, pane místopředsedo, nicméně tak jak jsem zaznamenal, pan poslanec Urban dal návrh na procedurální hlasování, tedy měli jsme neprodleně hlasovat tak, jak o to požádal, alespoň po ukončení jeho vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nerad se přu se svým kolegou, předsedou poslaneckého klubu ČSSD, ale to prostě není procedurální návrh. To byl návrh na přerušení, případně na odročení. A k tomu podle jednacího řádu a podle zákona této země se mohou vznášet pozměňující návrhy. Není tam napsané, že se hlasuje ihned. Přečtěte si jednací řád. Neříkejte, že se o tom mělo hlasovat ihned. Každý z nás může k tomuto návrhu podat pozměňující návrh. Já tak činím. Navrhuji, abychom to přerušili na 20 minut. To je pozměňovací návrh k návrhu pana předsedy Urbana. Je to přesně v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V této chvíli navrhujete přerušení na 20 minut, abyste se poradili? Hlasování o přerušení na 20 minut. Ještě pan poslanec možná s dalším pozměňovacím návrhem. Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Přihlašuji se jako poslanec Stanjura také k pozměňovacímu návrhu. Jednak bych chtěl zdůraznit, že nikdo nepodal návrh na zamítnutí. Tady se nehovořilo o zamítnutí návrhu tohoto zákona, ale doopravdy oprávněně se namítalo, že pokud chce vláda předložit komplexní novelu horního zákona, není nejmenší důvod uspěchat projednávání tohoto zákona. Proto navrhuji jako další pozměňovací návrh, aby před ukončením rozpravy bylo přerušeno projednávání tohoto zákona do předložení komplexního horního zákona.***
Přihlásit/registrovat se do ISP