(16.50 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, stávající úprava právní stále vychází z principů původních právních předpisů v oblasti ochrany před hlukem z roku 1977 a cílem návrhu nového zákona o hluku je tuto situaci velmi razantně změnit, zavést nové přístupy, nástroje a postupy regulace hluku v komunálním prostředí, které by vedly k řešení dlouholetých problémů v dané oblasti.

Praxe ukázala, že stávající legislativní pojetí neumožňuje vyhovujícím způsobem řešit problémy, jako jsou například otázky takzvaného staré hlukové zátěže, hlukové kapacity území, ojedinělé nebo krátkodobé expozice hluku. Proto tedy řešení vyžaduje komplexní legislativní přístup. Nařízení vlády, které jste zmiňovala, bylo určitým kompromisem. Já rozhodně odmítám to, že by tady u nás byla situace s hlukem taková, že by docházelo k riziku poškození zdraví našich obyvatel, ale faktem je, že hluk je nepříjemnou záležitostí, která zdaleka přesahuje nejenom otázky zdravotního poškození, ale stává se otázkami životního prostředí, ve kterém jsme. Ukázalo se, a výrok Nejvyššího soudu ukázal, že jaksi některé věci ze staré hlukové zátěže řešit nelze, a odmítl řešení takových situací extrémními zákroky, jako je například pražská magistrála.

Nový věcný záměr zákona by měl od sebe oddělit regulaci technických zdrojů hluku, které mohou ohrozit lidské zdraví, to jest doprava, výrobní areály zejména, a ty podřídit i nadále státnímu zdravotnímu dozoru, to jest krajským hygienickým stanicím, a naopak skupiny náhodných zdrojů hluku, které spíše patří do oblasti problémů s životním prostředím, podřídit jejich regulaci kompetenci obcí tak, jak je to všude ve vyspělé Evropě.

Důraz ochrany zejména v oblasti trvalých zdrojů hluku, jako doprava, je na ochranu vnitřních prostor staveb pro bydlení. Bude zcela jasně řečeno, jaké jsou kompetence na začátku výstavby, jaké jsou kompetence dlouhodobé, stanovení jakýchsi hlukových zón, kde by bylo jasné, že nelze stavět žádná jasná protihluková opatření, a majitelé těchto zón potom budou muset počítat se svými aktivitami tak, aby byli za ně zodpovědní sami, a nikoliv již stát.

Pokud jde o vaše další dotazy, kdy zákon bude hotov, tak skutečně se zdá, že projednávání je složitější, než jsme si mysleli, ale během podzimu nebo po prázdninách bude, předpokládáme, věcný záměr zákona ve vládě a bude postupovat do legislativního procesu. Teď momentálně se nachází několik týdnů ve vnějším meziresortním připomínkovém řízení. S paragrafovaným zněním se počítá někdy do konce letošního roku a s legislativním procesem, který bude teprve následovat. - Já se omlouvám. Řekl jsem to špatně. Po schválení ve vládě bude následovat paragrafované znění a na konci roku by měl být zákon puštěn do legislativního procesu.

Se změnou vládního nařízení o hluku nepočítáme teď aktuálně, protože je velmi těžké vyhovět všem zainteresovaným stranám a myslíme si, že se tím novým zákonem situace vyřeší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně si přeje ještě položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Chtěla bych se ještě zeptat přece jenom na garance přizvání odborné veřejnosti k tvorbě věcného záměru u hlukového zákona.

Měla bych ještě jeden dotaz, který směřuje k osudům hlavního hygienika Michaela Víta. Ten byl policií obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Následně v březnu nastoupil na dlouhodobou neplacenou dovolenou. Já se chci zeptat, jestli hodláte vládě navrhnout jeho odvolání z funkce náměstka Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika České republiky. Pokud ano, kdy? Pokud ne, proč ne či jak dlouho bude na dovolené? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím pana ministra, aby se ujal odpovědi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger My bychom byli rádi, aby věcný návrh zákona byl s veřejností projednán. Je to relativně složitá záležitost a čekáme ještě na výsledky meziresortního řízení, které nás možná některé změny přinutí v záměru udělat, takže seminář, který byl přislíben, bychom uspořádali potom.

Pokud jde o pozici pana hlavního hygienika, moje představa byla, že současný stav, který nijak neohrožuje chod hygienické služby, bychom zachovali ještě přes prázdniny, a pokud se celá ta kauza nějak nepohne, že bychom tedy přistoupili k tomu, co jste říkala, výměně náměstka pro hygienu na ministerstvu, i k té druhé pozici, kterou ovlivňuje vláda, a to jest jmenování do funkce nového hlavního hygienika nebo hygieničky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Ukončíme projednávání této interpelace. Přistoupíme k interpelaci následující. Tu podává paní poslankyně Květa Matušovská a interpeluje ministryni kultury paní Alenu Hanákovou. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové. Vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala na stav rekonstrukce historické budovy vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí. V současnosti má stavba průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí vydaná všechna stavební povolení, je připravena k realizaci. Vládním usnesením ze dne 4. 4. 2012 bylo uloženo ministru dopravy zajistit zahájení zadávacího řízení, a je tedy pouze otázkou času, kdy bude stavba fakticky zahájena. Součástí uvedené stavby není oprava či rekonstrukce historické výpravní budovy a tato budova není v projektové dokumentaci průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí nikterak řešena. Tato skutečnost mě znepokojuje. Není dosud nikým vysvětlena. Současná situace kolem historické budovy je navíc nepřehledná a zahalená neinformovaností jak z vašeho ministerstva, tak z Ministerstva dopravy. Přitom váš předchůdce ministr Jiří Besser prohlásil v srpnu 2010 s konečnou platností historickou budovu nádraží v Ústí nad Orlicí kulturní památkou.

Ráda bych se vás tedy zeptala, jaká je situace historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí v souvislosti se stavbou průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí a jaká jsou opatření vašeho ministerstva pro zachránění této budovy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Slova se ujme paní ministryně kultury paní Alena Hanáková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji. Dobré odpoledne. Paní předsedající, kolegové a kolegyně, tento dotaz, který paní poslankyně na mě vznesla, paní poslankyně Matušková, já za něj děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně Matušovská.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Matušovská. Já se omlouvám. Děkuji za upozornění. Velmi se omlouvám. Tento dotaz se skutečně spíše hodí na pana ministra dopravy, ale já jsem se dívala, že interpelujete i jeho, takže to bude spojené dohromady.

Já vám tedy zkusím trošku tu anabázi objasnit, jak to celé probíhalo. Takže dotaz ohledně obnovy tohoto nádraží, této nádražní budovy v Ústí nad Orlicí, se opravdu Ministerstva kultury dotýká pouze zprostředkovaně, protože vlastníkem budovy jsou České dráhy, akciová společnost se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody, Nové Město, Praha. Orgánem příslušným k rozhodování o obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je obec s rozšířenou působností, nadřízeným orgánem je pak krajský úřad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP