(19.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Těch 200 mld. korun méně je při těch 40 mld. hrubého domácího produktu, jednoho procenta hrubého domácího produktu, během těch tří let, tak to představuje nějakých 5 % hrubého domácího produktu. Mít je a nemít... A každé to procento hrubého domácího produktu představuje 10 až 12 mld. rozpočtových příjmů. Mít je a nemít je podle mě rozdíl. Takže myslím, že by si vláda měla přiznat realitu.

Já jsem navrhoval včera před zahájením té pohnuté schůze, abychom se dohodli na uplatnění mimořádného bodu, kde by ministr financí a ministr pro místní rozvoj řekli, jaká je skutečná situace čerpání fondů. Aby řekli, jaká opatření udělá vláda k tomu, abychom mohli třeba v době co nejkratší začít evropské fondy opět v těch programech, které byly pozastaveny, čerpat. Doufám, že ty věci jsou řešitelné. A také vím, že pokud to čerpání nebude obnoveno k 1. 7., tak při bruselských dovolených to znamená, že bude obnoveno někdy až po těch dovolených v září, v říjnu. Takže to je vážná věc, která může velmi významným způsobem ovlivnit hospodářský růst a příjmy státního rozpočtu v nejbližších letech.

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, užití úvěrů Evropské investiční banky - velice zkratkovitě. Prezident Hollande zvítězil s programem, ve kterém se objevuje také myšlenka na zřízení investiční banky státu k podpoře malých a středních podnikatelů, ale také k podpoře hospodářsky zaostávajících oblastí státu. Myslím si, že bychom o takové věci měli uvažovat např. ve vztahu k Ústecku, Ústeckému kraji, ve vztahu k Moravskoslezskému kraji, k převážné většině jeho okresů, ale také k celé řadě dalších okresů, kde je vysoká nezaměstnanost a kde ta nezaměstnanost je řekněme setrvalá, kde dlouho nepadá. Jestli v Ústeckém kraji je v průměru 13 až 14 % v těch posledních měsících, k tomu si připočtěme reálně ještě tři čtyři procenta, možná pět procent, o která je tam ve skutečnosti více, tak se domnívám, že je to velmi vážné číslo. A měli bychom hledat cesty, jak z toho. A další a další opatření.

Za druhé. Kladu si otázku, jak prospěšné jsou tyto změny z národohospodářského makroekonomického hlediska, tedy jak ovlivní hospodářský růst. Dámy a pánové, ať se dívám, jak se dívám, nevidím tam nic, co by povzbudilo růst hospodářství. Naopak, opatření, která dopadnou do životní úrovně nízkopříjmových a středněpříjmových vrstev, o kterých už jsem hovořil, DPH a také řekněme v té oblasti nájemného, budou znamenat další pokles koupěschopnosti, a tedy spotřeba obyvatelstva je složkou, je segmentem, který významně ovlivňuje celkové tržby, tedy hrubý domácí produkt.

Snad bych ocenil jen to, že se vládě podaří, pokud to bude samozřejmě pravda, ten úspěch není podle mě jistý, dodržet plánovaný deficit na úrovni 2,9 % hrubého domácího produktu v roce 2013. Myslím si, že to, s čím přichází vláda, je samozřejmě možná cesta, ale já ji za ideální nepovažuji se všemi jejími možnými sociálními dopady. Byť to byl jiný materiál, ale souvisí s touto záležitostí, kterou dnes projednáváme, který jsme projednávali včera, máme zde jiný vzorec výpočtu důchodů. Ten obere důchodce v příštích třech letech o 48 mld. korun. A to jsou samozřejmě peníze, které by šly většinou do přímé spotřeby, do spotřeby obyvatelstva, takže jsou to peníze, které by přímo ovlivňovaly hospodářský růst. Takže můžeme očekávat na základě toho vzorce, který nepochybně bude asi schválen touto Poslaneckou sněmovnou s většinou pravicových poslanců, pokles reálných důchodů a v tom roce 2014 pravda, teď v tuhle chvíli to nevíme se stoprocentní jistotou, ale pokud to bude těch 17,5 % DPH, tak můžeme očekávat zase výraznější nárůst inflace, která se letos pohybuje někde mezi 3,5 a 4 %, a samozřejmě u domácností důchodců je to horší.

Třetí aspekt, který je podle mě velmi důležitý pro daňové poplatníky a možná nejdůležitější aspoň pro střední třídu, co to bude znamenat z pohledu daňového poplatníka. Předložený návrh přinese spoustu komplikací. On především hovoří o dočasnosti návrhů v letech 2013 a možná 2014 a 2015. Je poněkud nepřehledný. A také tím, že je nepřehledný, protože je do značné míry v kolizi s tím, co tady bylo schváleno v listopadu minulého roku, tak prosazuje jistý prvek nepředvídatelnosti daňové soustavy. To není nikdy dobré pro daňového poplatníka. To je samozřejmě dobré pro daňové poradce, pro ty, kteří se zabývají vytvářením softwaru, protože budou mít žně.

I v roce 2013, jestli to dobře chápu, zřejmě bude platit superhrubá mzda, která by snad neměla platit až od roku 2014. Ale možná že jsem to jenom špatně pochopil.

Změny, když bych to měl shrnout, jsou podle mého názoru nesystémové, sociálně nevyrovnané. Vychází ze solidarity ve společnosti naruby, solidarity chudých s bohatými a to je pro mě nepřijatelné. Materiál neobsahuje žádná prorůstová opatření. Pan ministr financí nás ani neinformoval o tom, že by vláda nějaká takováto opatření čekala nebo že by taková opatření připravovala a chtěla projednat. Uspokojí mě, pokud se dozvím, že budou např. ještě v červnu či teď v červenci na jednání vlády ještě předtím, než se vláda rozjede na dovolenou, pokud si vůbec dovolenou nějakou udělí. Já myslím, že si ji moc za svůj výkon letošní nezaslouží a vlastně ani za ty dva roky nezaslouží. Myslím, že takováto opatření by měla být diskutována s odbornou veřejností a také s laickou veřejností.

Dámy a pánové, s ohledem na řekl bych meritorní kritiku, se kterou jsem se tady s vámi snažil podělit, nemohu tento návrh, stejně tak můj kolega Šlégr, podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Dále se s přednostním právem hlásí do rozpravy pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, já se omlouvám za zvýšenou úroveň hlasu při posledním vystoupení, ale mně to nedá. Víte, já nesnáším skutečně lež. Já vám ukážu takovou tabulku, která je od Evropského účetního dvora z auditu, který provádí Evropský účetní dvůr společně s českými auditními organizacemi. (Ukazuje od řečnického pultu.) Byla to zpráva, kterou jsme dostali. Je tam osm programů, které byly kontrolovány v České republice. Když se podíváte na některé tabulky, vidíte tam zelenou barvu - to znamená, že je to v pořádku. A pak se podíváte na operační program dopravy a tam zelenou barvu nevidíte žádnou. To zjištění je to, co jsem tady přednášel a co jsem vyčítal panu ministru Kalouskovi, protože skutečně informace samozřejmě probíhá v tom dohadovacím řízení mezi vládou České republiky, Evropským účetním dvorem a bude probíhat s Evropskou komisí.

Já vám přečtu, co vyčítá audit České republice resp. našim auditním orgánům včetně Ministerstva financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP