(9.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Ale dovolte mi několik málo poznámek. Ten systém jsme kritizovali, a teď myslím, my komunisté, od samého počátku právě proto, že byl zahájen poněkud nestandardně, že se s veřejnými penězi mělo zacházet v soukromé firmě. Nezlobte se, čím dál tím častěji, a i vy to vidíte, právě tento způsob zacházení s veřejnými penězi vzbuzuje pochybnosti a přivádí nás, teď myslím společnost v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, do velkých problémů. To neoddělení veřejného od soukromého, to si myslíme, že je ten problém. To si myslíme, že je živná půda pro růst podhoubí korupce a dalších a dalších problémů.

Zároveň je třeba poznamenat, že žádný z ministrů zdravotnictví, ať to byl sociálně demokratický, ať to byl občanskodemokratický, ať to byl dnes schwarzenbergovský, nenašel odvahu, aby systém, který věcně mohl fungovat a mohl fungovat dobře, dotáhl až do konce. Aby se systém stal, řekněme, a promiňte mi to slovo, víceméně povinným. Kdyby tu odvahu kterýkoli z ministrů našel a dostal ten systém pod řádnou, pečlivou a přísnou kontrolu, tak jsme nemuseli dnes odepsat minimálně dvě miliardy - a ty jsou odepsány - nákladů vynaložených dosud na systém IZIP.

No a poslední poznámka. Byli to jedině zástupci, pokud tam vůbec kdy byli, zástupci ve správní radě VZP za KSČM, kteří se všech hlasování zúčastnili a hlasovali pro to, aby ten projekt byl ukončen, hlasovali pro to, aby ten projekt byl podroben veřejné kontrole. Hlasovali pro to, aby se ti, kteří nesou zodpovědnost za současný stav, také z té zodpovědnosti zodpovídali. Někteří zástupci se chovali více alibisticky. Ale to je zapomenuto.

Dnes jde o to, aby škody, které nastaly, byly minimalizovány, a také jde o to, aby ti, kteří nesou zodpovědnost, byli veřejně zde onou sněmovní komisí označeni, že tu zodpovědnost také nesou. Nelze se nadále schovávat za nějaké kolektivní rozhodnutí, anebo se obviňovat, že v počátku přece u toho byla sociálně demokratická vláda, tak my ostatní nic, my jsme jenom muzikanti. Rozhodující je, že projekt šel vždycky pouze na půli cesty, a podezření, která byla v médiích, že až tak úplně neměl sloužit tomu, čemu se říkalo, že má sloužit, ale že byl často využíván jako penězovod, tak na těch podezřeních také možná, já nevím, možná něco je. V české kotlině není šprochu, na němž není přece pravdy trochu. Nechť ta komise to odhalí.

Já vím. Řeknete si, že komise se zpravidla zřizuje proto, když je třeba něco zakrýt. Já si dokonce myslím, že zřizovat parlamentní komisi je příliš málo na tak závažný problém. Měl-li bych přímé jasné důkazy, podal bych sám trestní oznámení. Protože to je podle mého soudu spíše věc pro orgány činné v trestním řízení než pro pouhou parlamentní komisi. Ale začněme tou komisí a třeba se nasbírá dostatek podkladů pro to, aby i orgány činné v trestním řízení mohly začít svoje konání.

Děkuji za pozornost. (Potlesk)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se ještě, jestli k pořadu schůze má někdo nějakou přihlášku. Nemá. Budeme hlasovat tedy o návrzích, které byly předneseny.

 

Nejprve pan kolega František Sivera navrhuje přeřazení již schváleného bodu, jedná se o bod číslo 101, je to sněmovní tisk 649, a žádá, aby tento bod byl přeřazen na čtvrtek 14. 6. jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování číslo 22. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přeřazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přítomno 179, pro 128, proti 23, tento návrh byl přijat.

 

Návrh pana poslance Zbyňka Stanjury má dvě části. První se týká návrhů, které směřují na tento čtvrtek, tedy 7. 6. po 11. hodině. Jen se musím ujistit, že tam máme pevně zařazený bod veřejného ochránce práv. Po něm. Dobře. Po něm je zde návrh na zařazení dvou bodů, bodu 7, to je sněmovní tisk 573, a bodu 56, sněmovní tisk 683. Ještě je zde ale žádost o odhlášení, takže prosím, znovu se zaregistrujte, abychom mohli o těchto návrzích hlasovat.

 

Zahajuji hlasování číslo 23. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodů 7 a 56 na čtvrtek 7. 6. po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 23, přítomno 179, pro 104, proti 24, tento návrh byl přijat.

 

A nyní prosím k návrhům, které se vztahují k dnešku.

 

Pan kolega Stanjura navrhuje zařadit dnes prvních šest bodů takto: Jako první bod 14, sněmovní tisk 580, jako bod druhý bod 32, sněmovní tisk 695, bod třetí by byl bod 12, to je sněmovní tisk 564, čtvrtý bod 13, sněmovní tisk 574, pátý bod 10, sněmovní tisk 537, a posledním, šestým bodem by měl být bod 15, tedy sněmovní tisk 584. O tomto návrhu rozhodneme nyní.

Zahajuji hlasování číslo 24. Ptám se, kdo souhlasí s tímto pořadím prvních šesti bodů pro dnešní den. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 24, přítomno 179, pro 64, proti 64, tyto návrhy jsme schválili.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Vladislava Vilímce, který žádá vyřazení již schváleného bodu, bodu 11, což by bylo druhé čtení, a 77, třetí čtení. Jedná se o tisk 541. Vyřazení z programu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 25. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 25, přítomno 179, pro 173, proti 1, návrh jsme schválili.

 

Pan poslanec Petr Gazdík navrhuje zařazení bodu 66, je to sněmovní tisk 608, na pátek 8. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 26. Kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 26, přítomno 179, pro 177, proti nikdo, návrh jsme schválili.

 

To byly všechny návrhy, které se vztahovaly k pořadu schůze. Ještě oznámím náhradní karty.

Pan poslanec Miroslav Váňa náhradní karta 50, paní poslankyně Kateřina Klasnová náhradní karta č. 25, pan poslanec Michal Hašek náhradní karta č. 53.

O slovo se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dnes jsme měli možnost se věnovat programu, který byl schválen včera. Nestalo se tak. A já si oprávněně, a nejen já, kladu otázku, proč tedy schvalujeme program Poslanecké sněmovny, program její schůze, když je vše každý den zcela jinak. (Potlesk části poslanců.)
Přihlásit/registrovat se do ISP