(9.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Mám zde dále přihlášku pana poslance Vladislava Vilímce, poté paní poslankyně Zdeňka Horníková, potom vidím přihlášku pana poslance Petra Gazdíka a dalších.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu 11 a bodu 77 z programu této schůze. Jedná se o poslanecký návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 541, druhé a třetí čtení.

Odůvodnění mého návrhu je následující. Projednání sněmovního tisku 541 bylo přerušeno jak ve výboru rozpočtovém, tak i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to s ohledem na předložení vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, který, jak víte, byl včera projednán v prvním čtení a je vládní alternativou k poslaneckému návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Zdenu Horníkovou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych vás požádala o zařazení nového bodu na program této schůze - o zařazení tisku 638. Je to novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.

Tento tisk byl projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Bylo zkráceno jeho projednávání na 30 dní a tento tisk byl řádně projednán výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj. Stanovisko tohoto výboru vám bylo rozdáno a lhůta vyprší 9. června. Proto bych si dovolila požádat o zařazení tisku 638 na projednávání této schůze na příští týden úterý 12. června, a to již po pevně zařazených bodech. A jak jsem se dívala do programu, mohl by to být bod číslo 7. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, teď dostávám informaci, že ta lhůta k tomu, aby mohl být tento návrh projednáván, uplyne až příští týden devátého, čili teprve ten den budete moci váš návrh přednést a teprve ten den o něm bude moci Sněmovna rozhodovat. Takže prosím, abyste toto vzala v patrnost.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobře. Já jsem si vědoma, že uplyne devátého, takže pokud je toto technická poznámka, tak ji beru. Děkuji. Já tento návrh přednesu hned v úterý na začátku schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A prosím teď dalšího přihlášeného pana poslance Gazdíka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu číslo 66 sněmovní tisk 608, je to smlouva o přistoupení Chorvatska k Evropské unii, tento pátek po pevně zařazených bodech. Tento pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pátek 8. 6. Ano. Pan kolega Bohuslav Sobotka se hlásil.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem předpokládal, že o návrhu, který jsem předložil, to znamená návrhu na zařazení nového bodu, rozhodne hlasováním Poslanecká sněmovna. V životě by mě nenapadlo, že se najdou dokonce dva poslanecké kluby v této Sněmovně, konkrétně klub ODS a konkrétně klub TOP 09, které se rozhodnou svým vetem zabránit tomu, aby se vůbec o tomto bodu na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny hlasovalo.

Já se chci zeptat kolegů z Občanské demokratické strany, čeho se bojí. Já myslím, že je přece jasné, že pan poslanec Ouzký a Cabrnoch založili společnost IZIP, je přece jasné, že byli zvoleni za Občanskou demokratickou stranu, a je přece jasné, že jeden z nich byl dokonce ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tehdy tam byla ředitelkou paní Musílková, která přišla do VZP, do vedení VZP, ještě v dobách, kdy tady vládla Občanská demokratická strana, a v tuto chvíli to jsou fakta, která jsou zřejmá všem lidem v této zemi. A také všichni lidé v této zemi slyšeli prohlášení premiéra a ministra zdravotnictví Hegera o tom, že ten projekt končí a že 1,8 miliardy korun se vyhodilo úplně zbytečně. Tak proboha, co ještě horšího se tady na Občanskou demokratickou stranu může objevit? Vždyť to je přece jasný střet zájmů, který byl popsán, a já se domnívám, že ODS se přece nemá čeho bát. Možná to pro vás bude nepříjemné, protože vy jste se od pana poslance Ouzkého a Cabrnocha, kteří za ODS sedí v Evropském parlamentu, nedistancovali. Oni tam nadále sedí jako by nic. Člověk by řekl, že by možná měli sedět na Borech nebo v Ruzyni nebo možná v Litoměřicích, ale tam oni nesedí. Oni sedí v Evropském parlamentu, tváří se, jako by se nic nestalo, a dokonce se tím nezabývá ani žádné státní zastupitelství, ačkoliv nepochybně i Všeobecná zdravotní pojišťovna má pobočky třeba v Ústeckém kraji, kde, jak jsme zjistili, je státní zastupitelství v některých kauzách velmi aktivní. Takže se divím, že vzhledem k tomu, že IZIP funguje i v Ústeckém kraji, že se tím nezabývá.

Ale já se skutečně domnívám, že ODS by se neměla obávat zařazení tohoto bodu. Vy byste přece také měli mít zájem na tom, aby se zjistilo, kdo nese konkrétní odpovědnost, a aby se z toho vyvodily důsledky, aby se tohle obrovské plýtvání penězi daňových poplatníků nemohlo v budoucnu opakovat. Tady nejde o nějakou bagatelní částku. Jde o 1,8 miliardy korun a občané se oprávněně ptají, jak je něco takového v naší zemi možné. Jak je možné, že si dva poslanci dají dohromady byznys, ten byznys vnutí Všeobecné zdravotní pojišťovně, ta do toho byznysu vloží 1,8 miliardy korun, pak se ten projekt zastaví a všichni se tváří, jako že to je v pořádku a jako že se vůbec nic nestalo. A dokonce i politická strana, kterou tito dva poslanci zastupují, se tváří, že se nic nestalo, a žádným způsobem se od nich nedistancuje.

Já myslím, že Poslanecká sněmovna se takto chovat nemůže. My bychom se přece měli chovat odpovědně a neměli bychom přehlížet skutečnost, že Všeobecná zdravotní pojišťovna nefunguje dobře a že se tam vyhazují peníze na zbytečné projekty. Já si prostě myslím, že byste se neměli bát zařazení bodu na zřízení vyšetřovací komise.

A už vůbec nerozumím tomu, proč tento bod blokuje politická strana TOP 09, která tvrdí, že šla do politiky proto, aby zlepšila poměry, aby zamezila plýtvání veřejnými prostředky, která tvrdí, že jejím cílem jsou úspory a vyrovnané veřejné rozpočty. Tak přece je v zájmu veřejných rozpočtů, abychom odkryli, jaká se stala chyba a kde se ta chyba stala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby se to už neopakovalo. 1,8 miliardy korun nejsou žádné malé finanční prostředky.

Já to veto ODS a TOP 09 k zařazení tohoto bodu pokládám za nepochopitelné, pokládám za skandální a v každém případě, pokud se rozhodnete od něj neustoupit, tak my jako sociální demokraté zřízení této vyšetřovací komise navrhneme při nejbližší možné příležitosti na následující schůzi Poslanecké sněmovny. A pokud se to nepovede prosadit v tomto volebním období, tak se k tomu tématu nepochybně budeme chtít vrátit po příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký dobrý den.

Když už se téma IZIP a Všeobecné zdravotní pojišťovny rozjelo, a předesílám, že jsme připraveni podpořit návrh sociální demokracie na zřízení oné komise, není to první návrh tohoto typu. S některými jsme v nedávné minulosti přicházeli i my. Pravda, s prachbídným hlasovacím výsledkem, ale na to už jsme si tady zvykli, že se nehlasuje o věci, ale hlasuje se o tom, kdo tu věc předkládá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP