(9.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ale vzhledem k tomu, že se neděje vůbec nic, vzhledem k tomu, že pan Ouzký a Cabrnoch nadále sedí bez jakéhokoliv problému v Evropském parlamentu, bez jakéhokoliv problému tam nadále zastupují nejenom Českou republiku, ale především Občanskou demokratickou stranu, vzhledem k tomu, že v čele správní rady VZP je nadále pan Šnajdr, který fungoval jako náměstek ministra Julínka, který se podílel na obnovení provozu projektu IZIP ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, tak si myslím, že je naprosto nezbytné, aby s Poslanecká sněmovna k celé kauze vyjádřila.

Z pohledu vynakládání veřejných prostředků si myslím, že by bylo velmi užitečné, abychom prozkoumali mechanismy, jakými Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhoduje o investicích v řádech desítek a stovek miliard korun. Abychom se zeptali zástupců ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, jak je možné, že se vynakládají částky, které dosahují stovek milionů korun, nebo dokonce miliard korun, na projekty, které nakonec musí zastavit předseda vlády a ministr zdravotnictví s konstatováním, že se tento projekt prostě nepovedl.

Měli bychom se zeptat zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny a Ministerstva zdravotnictví, jak je možné, že se takovéto projekty uvádějí do praxe bez jakýchkoliv výběrových řízení. My tady velmi často mluvíme o podezřeních, která se týkají manipulací s veřejnými zakázkami, manipulací s veřejnými výběrovými řízeními, ale na projekt IZIP nikdy žádné výběrové řízení nebylo. Tento projekt si zařídili dva poslanci, dva dnešní europoslanci Občanské demokratické strany pan Cabrnoch a Ouzký, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně jaksi z ručky do ručky. Dohodli se, domluvili si to a bez jakéhokoliv výběrového řízení potom do tohoto projektu Všeobecná zdravotní pojišťovna nasypala z peněz pojištěnců 1,8 miliardy korun. 1,8 miliardy korun je částka, která by měla stát za pozornost této Poslanecké sněmovny.

Kolegové a kolegyně, chtěl bych vás požádat o to, abyste podpořili návrh na zařazení tohoto nového bodu. V případě, že bude zařazen, tak se domnívám, že bychom měli zřídit komisi, ve které by byly zastoupeny všechny politické strany z této Poslanecké sněmovny. Měli bychom dát komisi jasné zadání tak, aby objasnila příčiny tohoto plýtvání finančními prostředky, aby označila konkrétní viníky a konkrétní osoby odpovědné za toto plýtvání, a současně bychom měli dát termín na fungování této komise. Domnívám se, že vhodným termínem by byl konec letošního roku, tak abychom tyto výsledky měli k dispozici co nejdříve. Ale na toto téma budeme moci vést debatu až v situaci, kdy se podaří tento bod zařadit.

Předpokládám, že tento návrh získá podporu opozice, ale pokládal bych za logické, že tento návrh podpoří zejména poslanci Občanské demokratické strany. Zejména poslanci ODS, protože právě její poslanci Cabrnoch a Ouzký jsou v tuto chvíli podezřelí ze střetu zájmu. Jsou v tuto chvíli podezřelí z toho, že získávali finanční profit z realizace projektu IZIP. Pokud si uvědomíme, že jenom v roce 2009 - jenom v roce 2009 společnost IZIP rozdělila na odměnách 59 milionů korun pro devět svých zaměstnanců - 59 milionů korun pro devět zaměstnanců! - tak je evidentní, že mohla sloužit také jako nástroj pro vyvádění či odklánění finančních prostředků ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Myslím si, že je v bytostném zájmu Občanské demokratické strany, aby se tato podezření vyvrátila, anebo aby se na tato podezření adekvátním způsobem reagovalo, protože pan Ouzký a Cabrnoch byli zvoleni do této Poslanecké sněmovny za ODS, ODS je delegovala do zdravotně-sociálního výboru a byla to ODS, která je také poslala do Evropského parlamentu, kde dodnes pan poslanec Ouzký a Cabrnoch zasedají. Proto si myslím, že by bylo dobře, kdyby zejména poslanci ODS návrh na zařazení tohoto bodu a také návrh na zřízení vyšetřovací komise podpořili.

A bylo by dobře, kdyby ten návrh podpořili koneckonců všichni poslanci vládních stran, protože i vládní strany nesou odpovědnost za to, že projekt IZIP nebyl zastaven včas. Nesou odpovědnost za to, že ten projekt IZIP pokračoval i v uplynulých dvou letech. Chci připomenout, že to byli zástupci sociální demokracie ve správní radě VZP, kteří opakovaně navrhovali, aby se projekt IZIP ukončil a aby se zastavilo toto plýtvání finančními prostředky. Proto bych chtěl také vyzvat i poslance TOP 09, aby hlasovali pro zřízení této vyšetřovací komise, protože to byli i zástupci TOP 09, kteří ve správní radě svou pasivitou zapříčinili, že projekt IZIP pokračoval i v uplynulých dvou letech a že se na něj dále vynakládaly finanční prostředky, které dnes jsou vyhozeny bez jakéhokoliv praktického efektu.

Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh podpořila, aby se jasně ukázalo, že máme zájem o to zjistit, co se ve Všeobecné zdravotní pojišťovně stalo, a že máme zájem, aby byly jasně označeny mechanismy, které selhaly, a aby byly jasně označeny konkrétní osoby, které v orgánech Všeobecné zdravotní pojišťovny nesou odpovědnost za to, že se tady vyhodilo možná 1,8 miliardy korun. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Zbyněk Stanjura k pořadu schůze. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Mám několik návrhů k pořadu jednání.

Nejprve chci navrhnout pevné zařazení bodů na čtvrtek po 11. hodině po pevně zařazeném bodu 102 navrhuji zařadit dva body ze schváleného programu schůze, a to bod číslo 7, sněmovní tisk 573, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon. To je druhé čtení. Poté bod číslo 56, sněmovní tisk číslo 573, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. To je první návrh. (Poznámka z lavice.) Tisk 573, bod číslo 56 schváleného programu.

Na dnešní den navrhuji, abychom nejprve projednali těchto šest bodů v pořadí: bod číslo 14, sněmovní tisk číslo 580, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, druhé čtení; poté bod číslo 32, vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 695, první čtení; poté bod číslo 12, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, druhé čtení; poté bod číslo 13, sněmovní tisk číslo 574, vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, také druhé čtení; jako pátý bod bod číslo 10, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 99, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, druhé čtení, sněmovní tisk číslo 537; poté bod číslo 15, návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 42/2009 Sb., trestní zákoník, trestní řád, sněmovní tisk číslo 584, druhé čtení.

Dále mi dovolte, abych jménem dvou poslaneckých klubů, a to TOP 09 a ODS, vznesl námitku proti předchozímu návrhu, který vznesl pan poslanec Sobotka.

A jen na okraj: Ten projekt vznikl v roce 2001. Premiérem byl sociální demokrat, vláda byla sociálně demokratická, stejně tak od roku 2001 do roku 2006. Pokud se chce ptát, jak to vlastně vzniklo, ať se ptá svých současných nebo bývalých spolustraníků.

Ale jménem dvou poslaneckých klubů vznáším tuto námitku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP