Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. června 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 184 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás a prosím, abyste se přihlásili vašimi identifikačními kartami. Zároveň prosím, aby mi jejich držitelé nahlásili čísla karet náhradních. Zatím oznamuji, že pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 21.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají Pavel Bém - rodinné důvody, Michal Janek - pracovní důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody. Z členů vlády Martin Kuba - zahraniční cesta, Jan Kubice - pracovní důvody.

Dnes se budeme věnovat schváleným bodům v pořadí, které jsme si určili, ale ještě je zde několik přihlášek k pořadu schůze. Nejprve zde mám přihlášku pana poslance Františka Sivery, poté jsem zaregistrovala přihlášku pana poslance Bohuslava Sobotky, poté pan kolega Stanjura.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat o přesunutí bodu 101, je to sněmovní tisk 649, a to z pátku tohoto týdne na čtvrtek 14. 6. a pevně zařadit jako první bod po písemných interpelacích. Jedná se o výroční zprávu Státního fondu dopravní infrastruktury. Důvodem je nepřítomnost pana ministra na pátečním zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Přeji hezké ráno všem kolegům a kolegyním tady v Poslanecké sněmovně. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu do programu schůze Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen o tom, že by to mohl být bod velmi zajímavý a nepochybně velmi užitečný pro Poslaneckou sněmovnu, a proto bych si dovolil požádat o vaši pozornost, neboť se domnívám, že hlasování o zařazení tohoto bodu bude velmi důležité. Bude velmi důležité i pro obraz Poslanecké sněmovny navenek.

Já bych rád navázal na včerejší debatu, která se nám tak pěkně rozjela na téma boje proti korupci a na téma omezování plýtvání veřejnými prostředky, a chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu, který by zněl "zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k projektu elektronických zdravotních knížek IZIP". Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na pátek, aby to bylo zařazeno buď jako první bod páteční jednání Poslanecké sněmovny, nebo jako bod, který bude následovat po pevně zařazených bodech, pokud v pátek máme nějaké pevně zařazené body už schválené na programu schůze Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, kolegové a kolegyně, velmi krátké odůvodnění. V roce 2001 byl spuštěn systém elektronických zdravotních knížek IZIP. Na vytvoření této společnosti se osobně podíleli dva tehdejší poslanci Občanské demokratické strany, pan Cabrnoch a pan Ouzký. Jeden z nich dokonce fungoval i ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Oba tito zmínění poslanci ODS, pan Cabrnoch i pan Ouzký, byli ve své době členy zdravotního a sociálního výboru Poslanecké sněmovny.

Tento projekt byl tedy implementován do činnosti VZP a Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší zdravotní pojišťovna v České republice, která je pod kontrolou státu a která je koneckonců i pod kontrolou této Poslanecké sněmovny, protože se podílíme na nominacích zástupců do orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, začala tento projekt IZIP financovat. Za deset let se utratila částka, která se blíží dvěma miliardám korun.

Já bych nepřicházel s tímto návrhem na zřízení vyšetřovací komise jenom proto, že ten projekt po celých deset let sociální demokracie kritizovala. Nepřicházel bych s tím návrhem jenom proto, že my jsme se snažili ten projekt ve Všeobecné zdravotní pojišťovně zastavit, tak aby náklady s tím spojené nedosáhly této horentní sumy. Já ten návrh předkládám proto, že to byl předseda této vlády Petr Nečas a byl to ministr zdravotnictví této vlády pan Heger, kteří se dohodli na tom, že projekt IZIP bude po deseti letech zastaven. Znamená to tedy, že částka téměř dvou miliard korun bude částka, která bude odepsána. Dvě miliardy korun z peněz daňových poplatníků se i v důsledku tohoto rozhodnutí předsedy vlády a ministra zdravotnictví vylijí do kanálu. A já se domnívám, že není možné, aby Poslanecká sněmovna přešla tuto věc mlčením. Není možné, aby se vůbec nic nestalo ani ve vládě ani ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ani v Občanské demokratické straně, prostě aby se všichni tvářili, že se nic nestalo: odepíšeme téměř dvě miliardy korun, projekt IZIP byla hezká, ale chybná zkušenost, VZP by se měla polepšit a příště by si měla dát větší pozor. To přece není odpovědná reakce Poslanecké sněmovny.

Jestliže tady došlo k realizaci projektu, který byl od samého počátku kritizován, jestliže tady došlo k tomu, že ministr Julínek tento projekt znovu uvedl do života poté, kdy byl pozastaven během nucené správy Všeobecné zdravotní pojišťovny, jestliže tady došlo k tomu, že je tady evidentní střet zájmů dvou poslanců ODS, pana Cabrnocha a pana Ouzkého, kteří si tento projekt prolobbovali díky tomu, že byli ve zdravotním a sociálním výboru této Sněmovny, že si ho prolobbovali díky tomu, že jeden z nich byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, jestliže tady máme projekt, který je za deset let zastaven, aniž by měl jakékoliv praktické přínosy pro další fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny, a jestliže není vyvozena vůbec žádná odpovědnost vůči komukoliv ze struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny, není dokonce vyvozena vůbec žádná odpovědnost, tak si myslím, že to volá po zřízení poslanecké vyšetřovací komise.

Já bych chtěl poukázat na skutečnost, že už v minulosti Poslanecká sněmovna vyšetřovací komisi k hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny zřídila. Bylo to právě v období, které souviselo s vyhlášením nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tato vyšetřovací komise se ve svých závěrech ovšem dotkla projektu IZIP jenom velmi okrajově a v žádném případě v té době nemohla být seznámena s tím, jakým způsobem bude projekt pokračovat v dalších letech a jaká rizika včetně finančních rizik a finančních ztrát pokračování projektu IZIP přinese.

Já ten návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny předkládám také proto, že je evidentní, že této kauze není ze strany státu věnována dostatečná pozornost. Předpokládám, že pokud by v uplynulém půlroce byly nasazeny prostorové odposlechy na pana poslance Ouzkého a pana poslance Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu, podobným způsobem, jako byly například nasazeny v kauze korupčních podezření kolem poslance Ratha, tak bychom se nepochybně o projektu IZIP dozvěděli ledacos zajímavého. Ale zdá se, že ani státní zastupitelství ani Policie České republiky takovou pozornost projektu IZIP nevěnuje.

Já se domnívám, že kdybychom tady měli kauzu IZIP v podobě trestního stíhání, kdybychom tady měli kauzu IZIP ve stavu, který by si zasloužila, to znamená kauzu, která bude podrobena kontrolním závěrům, kdybychom tady měli situaci, kdy ve VZP odejdou všichni lidé, kteří byli za realizaci tohoto neúspěšného projektu odpovědní, tak by zřejmě nebylo nutné takovouto vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny zřizovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP