(Jednání pokračovalo ve 20.17 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, přestávka pro sečtení hlasů uplynula. Všechny vás žádám, abyste se posadili na svá místa.

Prosím, aby paní ověřovatelky oznámily výsledek hlasování. Prosím o klid.

Paní poslankyně Pecková, ověřovatelka, má slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, po sečtení hlasů jsme došly k tomuto výsledku: Pro návrh hlasovalo 105 poslanců. (Vydatný potlesk napravo.) Proti návrhu se vyslovilo 93 poslanců. Dva poslanci nebyli přítomni.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je výsledek hlasování a já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 39. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. (Potlesk a projevy radosti v pravé části sálu.)

 

(Schůze skončila ve 20.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP