(16.00 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

S plnou odpovědností tvrdím, že krize, ve které je republika, gigantický rozsah tunelování a rozkrádání, korupce všeho druhu se odvíjí od stylu vládnutí, který zavedla Občanská demokratická strana. Zkorumpovat, vytunelovat a vykšeftovat se podle toho stylu dá všechno. Náklady a stomiliardové dluhy z takové politiky platí ovšem občané a stát. Papaláši Občanské demokratické strany a jejich stranické klony i sponzoři a kmotři propadli viditelně pocitu totální neodpovědnosti a nepostižitelnosti. To není demokracie, to je mafiánský klientelistický chlív, který si na demokracii jen hraje a otevřeně se přitom vysmívá občanům!

Ne (s povzdechem), dnešek není pro mě ne-pře-hled-ný. Stávající vládní koalice v čele s Občanskou demokratickou stranou je opět na štíru s respektem k významným ústavním principům demokratického státu. Zaměřovat se jen na zmírňování následků pravicového hyenismu - nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii - už dlouho stačit nebude. Atmosféru všeobjímajícího marasmu a amatérského či idiotského politického řízení naší země je třeba odstranit a vydat se cestou vytváření legislativních podmínek pro demokratizaci ekonomiky a pro zajištění důstojné pozice lidí práce nejen v pracovním poměru!

Jsem přesvědčen, a denně k tomu média přinášejí nové a nové důkazy, že obrovské zadlužení českého státu, obrovský rozsah korupce moci klientelistických mafií a obrovské ztráty veřejných rozpočtů, beztrestné zneužívání úředních pravomocí i mimořádný rozsah velké hospodářské kriminality, podvodů a lichvy ostatně souvisí právě s tím, že klientelistické mafie navázané na Občanskou demokratickou stranu i na jejich partnery ve vládní koalici mohly a dodnes mohou spoléhat na přímou i nepřímou podporu či toleranci ze strany vlád vedených Občanskou demokratickou stranou a ze strany funkcionářů Občanské demokratické strany ve vysokých ústavních funkcích.

Jakkoliv by se mohl leckdo radovat, že dnešní jednání Poslanecké sněmovny je možná začátkem jakési politické očisty, ta se neodehraje, dokud se opravdu zásadním způsobem nezaktivizuje občanská veřejnost a nevyhlásí těmto praktikám veřejnou válku. Můj postoj je naprosto jasný. Jsem na straně občanské veřejnosti!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V rozpravě dále vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Václav Votava. Po něm bude následovat pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, o vyslovení důvěry nás žádá vláda, která je jakýmsi prazvláštním koaličním slepencem - dvoukoalice ODS plus TOP 09 s podporou jakési platformy Karolíny Peake z odpadlíků Věcí veřejných a s několika solitéry. Upřímně, nevyznám se v tom. V této vládě jsou ministři za Občanskou demokratickou stranu, jsou v ní ministři za TOP 09. Jsou v ní ale také ministři včetně místopředsedkyně vlády, ale nevíme, za koho vlastně ve vládě jsou. Víme to, že to jsou bývalí ministři za stranu Věci veřejné, nyní odpadlíci ze strany Věci veřejné. Jsou tedy ve vládě čistě jen za sebe? Nebo jsou za jakousi platformu nazývanou Platformou Karolíny Peake?

Jaký je program, jaká je vize této platformy? Karolína Peake v prohlášení, proč opouští Věci veřejné, píše - cituji: Neměním názory, neměním své postoje a nehodlám také nic měnit na programu, za který jsem byla zvolena - myšleno program Věcí veřejných. Budu tento program nadále prosazovat atd., atd.

Paní místopředsedkyně vlády, ptám se vás tedy: Podporovala jste v Poslanecké sněmovně zavedení progresivní daně z příjmů fyzických osob pro nejvyšší příjmové skupiny? No určitě nepodporovala. Hlasovala jste pro zachování spodní sazby nebo podporovala jste zachování spodní sazby DPH ve výši deseti procent? No určitě nepodporovala. Podporovala jste zrušení akcií na doručitele jako protikorupční opatření? No určitě nepodporovala. A tak bych mohl jmenovat dál a dál. To jsou totiž zákony, které se projednávaly ve Sněmovně, ale jsou také i body programu Věcí veřejných, se kterými jste jako Věci veřejné šli do voleb, slibovali voličům, voliči vám uvěřili, voliči vás také volili. Dnes toho ale jistě hořce litují po tom všem, co tady, paní místopředsedkyně, předvádíte.

Budete tedy - vaše platforma či co z toho ještě vznikne - budete tyto body programu Věcí veřejných prosazovat, když se teď tak vehementně hlásíte k programu strany Věcí veřejných, ze které jste utekla nebo ze kterých jste utekli? Myslím, že vám nikdo už nevěří. Neplnili jste svůj program jako věci veřejné, nebudete pro ně hlasovat ani teď, co převlečete, nebo jste převlékli kabát.

Vy se, paní místopředsedkyně, ani nemůžete vyvléci z odpovědnosti za marasmus, který jste s podnikatelským projektem Věci veřejné vnesli do české politiky. Nemůžete smýt odpovědnost za podezřelé praktiky i za skandální financování strany. Byla jste koneckonců místopředsedkyní strany Věci veřejné a paradoxně jste místopředsedkyní vlády pro boj s korupcí. Vám v tuto chvíli jde o jedno: udržet se ve Sněmovně stůj co stůj, hlavně ne předčasné volby. To by byl s bezmála jedním procentem voličských hlasů, pokud vůbec byste to jedno procento dostali, váš politický hrob. On určitě bude. I když tato vláda přežije i s tou vaší platformou, či co se z ní narodí, a přežijete-li do řádných voleb.

Paní Karolína Peake ve svém vystoupení, které tady měla v úvodu dnešního dne, velice krásně a dojemně hovořila o fair play. Člověk by zamáčkl slzu. Jak si doopravdy ale představuje fair play, ukázala svým útěkem ze strany, za kterou právě do Poslanecké sněmovny byla zvolena. Holt když se loď potápí, tak - každý si domyslí sám, co bych chtěl doříci.

Pan premiér Nečas si také jistě vzpomene na svá nedávná vyjádření: Nebudu vládnout s těsnou většinou či s přeběhlíky. A ejhle, dnes mu to nevadí. Nevadí mu ani hon na ovečky ochotné, hnané pudem sebezáchovy, podpořit tuto vládu. Jenom proboha ne aby byly předčasné volby! Dokonce se snad toho honu na ovečky i sám pan premiér účastní. To je trapné!

Tato vláda dnes se opírající o odpadlíky či přeběhlíky z Věcí veřejných již dávno nemá důvěru veřejnosti. Osmdesát procent obyvatel této země si přeje jediné: Odejděte. Odejděte ale rychle! I těch sto tisíc lidí na tom Václavském náměstí žádajících odchod vlády a předčasné volby je zcela jasným a zřetelným referendem o vládě Petra Nečase. Možná tato vláda s přeběhlíky dostane dnes důvěru. Zřejmě se dopočítali a bude tomu tak. Důvěru dostane části Sněmovny. Důvěru nedostane určitě od poslanců sociální demokracie. Ale důvěru těch osmdesáti procent České republiky také jistě nezíská. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP