(15.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Horníkové. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Smutného.

 

Poslanec Jan Smutný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já to mám zcela jednoduché. Po tak kvalitním předložení předkladatelkou a předkladateli si myslím, že podpořím totéž, co řekla předkladatelka, a potom v podrobné rozpravě požádám o zkrácenou lhůtu k projednání na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, přesně k takovému návrhu bude sloužit obecná rozprava v prvém čtení. Já tuto obecnou rozpravu zahajuji. Děkuji panu zpravodaji, ale v tom případě vás, pane zpravodaji, požádám, abyste právě nyní vznesl váš návrh. Mezitím požádám o to, aby se přihlásili další do obecné rozpravy. Prosím, pan kolega Jan Smutný.

 

Poslanec Jan Smutný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Navrhuji zkrácení lhůty k projednání do 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Poslanec Jan Smutný: Na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji za tento návrh. Teď dva pánové ministři, pan ministr Jankovský, toho jsem zaregistrovala jako prvního. Poté pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych velice rád vás požádal o podporu tohoto předloženého zákona. Protože skutečně v tuto chvíli stojíme v situaci, kdy Státní fond rozvoje bydlení fungoval tak, že poskytoval přímé dotace. Nastaveno to bylo tak, že by vlastně vyčerpané dotace měly být dokryty ze státního rozpočtu. Tato situace v tuto chvíli je samozřejmě nereálná a jediná možnost, kdy Státní fond rozvoje bydlení může realizovat koncepci bytové politiky, je právě s využitím nástrojů finančního inženýrství, revolvingových nástrojů. Samozřejmě nástroj Jessica, o kterém tady paní předkladatelka mluvila, není ještě v tuto chvíli v České republice příliš rozšířený. Nicméně tyto finanční nástroje Evropská komise prosazuje v daleko větší míře do příštího programovacího období.

My bychom byli velice rádi, pokud bychom právě oněch těch zmíněných 600 milionů mohli již v příštím roce čerpat. Domníváme se, že tyto nízkoúročené úvěry jsou cestou, kterou se budeme ubírat do budoucnosti. To znamená cestou od přímých dotací k vratným prostředkům, kde ta návratnost musí být posouzena. Je to něco, co nám pomůže, nebo těm našim obcím pomůže i vybudovat to, co jsme si tady bohužel za poslední dvě desetiletí udělali, to znamená, že jsme přešli velmi tvrdě od nájemního bydlení, nebo přiměřeného poměru mezi vlastnickým bydlením a nájemním bydlením, k podpoře jenom vlastnického bydlení. To nájemní bydlení tady bylo potlačeno a právě i tento nástroj by měl pomoci k tomu, aby nájemní bydlení bylo opět trochu podporováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek byl další přihlášený v této chvíli do rozpravy. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. (Se smíchem:) Přiznám se, že nejvíc ze všeho by mě zajímalo, co má Smutný s Horníkovou, že jí tak servilně podlézal jako předkladatelce, ale to se ho pak zeptám soukromě.

Já bych se rád vyjádřil k předloze. Není pochyb o tom, že program Jessica je jeden z potenciálních prorůstových impulzů, který může zejména v regionech sehrát svoji pozitivní roli. Já z pozice ministra financí ve druhém čtení budu mít celou řadu dotazů a připomínek týkajících se zejména stanovených výdajových limitů pro Státní fond rozvoje bydlení. Samozřejmě nejsem nadšen už vzhledem ke svému dlouhodobému postoji, že vůbec fond rozvoje bydlení existuje. Ale když už existuje a je k dispozici program Jessica, myslím si, že si ten návrh zaslouží svoji diskusi ve druhém čtení a při vysvětlení celé řady dotazů, brzd a pojistek, které by to revolvingové financování mělo mít, si zaslouží i své schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do rozpravy už se nehlásí nikdo, takže v tom případě můžeme rozpravu ukončit. Já se zeptám zpravodaje, jestli v té rozpravě zaznělo něco, co bychom měli hlasovat. Jenom zkrácení lhůty, to je jediné. Takže vlastně budeme v tom případě hlasovat jenom přikázání. Já jenom zagonguji a budeme hlasovat návrh organizačního výboru, přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já se zeptám, jestli má někdo ještě jiný návrh. Není. Nikdo žádný jiný nemá.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat toto výboru pro veřejnou správu, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 95. Přihlášeno je 159. Tedy přihlášeno je 160. Pro hlasovalo 137, proti nikdo. Takže přikázání příslušnému výboru bylo provedeno.

 

Teď je tu zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro zkrácení lhůty k projednání - 30 dnů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96. Přihlášeno je 162, pro hlasovalo 131, proti 1. Takže toto bylo také zkráceno.

 

To je asi všechno a můžeme ukončit toto projednávání prvního čtení bodu 38.

 

Máme tu ještě jedno prvé čtení. To jsou také byty. To je tisk 657.

39.
Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty
/sněmovní tisk 657/ - prvé čtení

Z pověření vlády by tento návrh, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty - takže tuto otázku by měl uvést pan ministr Kamil Jankovský. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon, který v tuto chvíli tady dáváme k projednání, reaguje na skutečnost, že bydlení samo o sobě je vždy spojeno se službami, které samozřejmě s tím vlastním bydlením souvisejí. V tuto chvíli neexistuje žádná zastřešující právní úprava, která by se tímto zabývala. To znamená, tato předloha vlastně řeší tu zastřešující právní úpravu. Mimo jiné jsou v této úpravě vyčteny, nebo vyjmenovány všechny služby, které s bydlením souvisejí. V rámci této předlohy je samozřejmě dána určitá volnost v těch smluvních vztazích. Současně tato novela umožňuje účtování takzvané paušální zálohy v případě krátkodobých pronájmů a tam, kde nedojde k dohodě o těch službách, pak je na řadě soud.

Když říkám, že to je novela, nebo že to je zákon, který je zastřešující, tak následně budou pokračovat i další vyhlášky. Hlavně se to týká rozúčtování cen tepla, které v tuto chvíli se na Ministerstvu pro místní rozvoj připravuje a které by mělo odstranit stav, který dnes je, to znamená, že ta základní část, ta fixní část rozúčtování tepla je neúměrně vysoká a i případné rozdíly, které jsou nad 40 %, jsou účtovány velmi zvláštním způsobem. Takže tyto vyhlášky budou na tuto zastřešující předlohu navazovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP