(13.40 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Chtěla bych říct, že letos je vyhlášen Evropskou komisí Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Našich pravicových politiků se však tato skutečnost nikterak nedotýká. Nejenže říkají, že zvýšení DPH se děje kvůli důchodcům, a tím vlastně narušují do jisté míry sociální smír, totiž že se to zvyšuje kvůli nim, aby na jejich důchody byly k dispozici peníze. Takže nyní přicházejí s dalším takzvaným zlepšením pro naše seniory. Zákonem zajištěné valorizace důchodů se budou snad, prý, dočasně redukovat. Přitom jde o velkou skupinu občanů, která má jasně limitovaný příjem a těžko si někde přivydělává. Vždyť při nedostatku pracovních míst by sebeschopnější senior funkční místo prostě nesehnal.

Dovolte mi, abych se opět zmínila o nepříznivé společenské atmosféře, která se dotýká především seniorů. Ti jsou vedle zdravotně postižených vždy na prvém místě v sociálních škrtech. Je to tedy morálně únosné?

Situaci seniorů jsem už kdysi označila za nepřímou eutanázii. Nikoho se tento termín, pro mě dost hrozivý, nedotknul, nikoho neoslovil. Nicméně znovu tvrdím, že se navrhovaným opatřením znovu posílí okolnosti kolem zmíněné nepřímé eutanázie. Jakým mechanismem? Například takto. Jak je známo, senioři jsou nejpočetnější pacienti. Senior se k lékaři snad dostane, i když dostupnost zdravotní péče se má zhoršovat. Hodlá se redukovat, patrně po slovenském vzoru z let kolem roku 2005, kdy oficiálně prohlásil reformátor slovenského zdravotnictví, že se z těch tří atributů - dostupnost, kvalita, efektivita - vzdávají dostupnosti. Dokonce se senior možná dočká brzy diagnózy. Nechci tento zpochybňující výraz upřesňovat. Snad někdy jindy. Pak mu lékař předepíše snad přiléhavou léčbu, ale nyní přijde něco jako kámen úrazu. Senior už předem ví, jak může být tato léčba drahá. A dokonce po včerejším vysílání Máte slovo paní Jílkové si myslím, že to neví ani on ani ošetřující lékař. Snad lékárník ano, ale také to není jisté. Tak se potom raději rozhodne, že od léčby upustí, a půjde si koupit něco k jídlu. Hlad totiž snáší ze všeho nejhůře. Ano, to je příklad nepřímé eutanázie.

Hlavně, aby se jako další reformní zákon, a už jsem tady o tom nedávno hovořila, neobjevil návrh na přímou eutanázii. Vždyť v Haagu ji od 1. března letošního roku provádějí dokonce ambulantně, elegantně, v domácích podmínkách. Jejich legislativa to ovšem dovoluje.

U nás je podle nového zákona o zdravotních službách jiné podobné opatření, takzvané dříve vyslovené přání. Například pacient si nepřeje být resuscitován po přijetí v kritickém stavu, nebo prostě nechce být ošetřován tím kterým způsobem obligátně. Že může jít lékař před soud, to nyní pomineme. Ale je fakt, že se podobná přání mohou vyskytovat stále častěji. Vždyť objektivizovaný a stoupající počet sebevražd u lidí starších, což je rozdíl oproti nedávné minulosti, s převahou mužů, je doprovodem sociální a finanční nouze, bezdomovectví a jiných podobných nepřízní, které toto signalizují.

Takže navrhuji, abychom se všichni vážně zamysleli nad touto amorální politikou. Prostě aby se škrty u seniorů a u zdravotně postižených nenavrhovaly. Utažené opasky už mají v rámci drtivé většiny obyvatel České republiky, ale oni snad nejvíce. Proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvém čtení. Děkuji za pozornost a hlavně za pochopení. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni. Prosím paní poslankyni Danu Váhalovou. Připraví se Antonín Seďa.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré odpoledně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane premiére, pane ministře.

Tato novela zákona bude mít dopad na velkou část naší společnosti, důchodce. Vláda se rozhodla tímto legislativním návrhem dočasně omezit v letech 2013 až 2015 výši zvýšení důchodů stanovenou zákonem o důchodovém pojištění a přispět tak dle jejích slov ke stabilizaci státního rozpočtu. Jak se dočítáme v důvodové zprávě - cituji: "Při zachování současného právního stavu automatické valorizace důchodů se v následujícím roce dále zvýší rozdíl příjmů z pojistného a výdajů na důchody, a tedy i nepříznivý dopad do bilance státního rozpočtu. Jen v kapitole 313 MPSV dojde v roce 2013 k navýšení rozdílu na 69,2 mld. Kč ze 49,7 mld. Kč v roce 2012. Při očekávaném nepříznivém vývoji ekonomiky by takovýto nárůst vedl k překročení schváleného deficitu státního rozpočtu." Já však nemohu souhlasit s úsporami v mnoha oblastech právě na našich seniorech.

Na konci letošního roku vyplácel stát 2 310 238 starobních důchodů. Vyšší penze mají muži, pobírají v průměru 11 692 Kč, zatímco ženám stát vyplácí v průměru 9 572 Kč. Průměrný věk lidí pobírajících starobní důchod byl ke konci září 68 let, konkrétně u mužů 69 let a u žen 67 let.

Jak je vidět i z těchto údajů, jsou české důchody již v dnešní době v České republice nízké. Vezmeme-li do úvahy neustálý růst cen potravin i z důvodu skokového zvyšování DPH, růst doplatků ve zdravotnictví, deregulaci nájemného, toto omezení růstu důchodů vystavuje celou populaci důchodců nebezpečí chudoby.

Na druhé straně dojde zákonitě i k poklesu vnitřní poptávky a snížení kupní síly obyvatel. Jak chcete rozpohybovat ekonomiku, když omezujete vnitřní kupní sílu obyvatelstva? S ohledem na dnešní ekonomickou situaci není možné se domnívat, že růst české ekonomiky zajistíte jenom čistě exportem založeným na nízkých mzdách a likvidaci sociálního státu.

Česká republika se dlouhou dobu chlubila nízkou mírou chudoby. Pokud se nebudou valorizovat důchody s ohledem na inflaci, tak se Česká republika brzy přestane tímto ukazatelem chlubit a právě rok 2012 může být zlomovým. Pokud se totiž podíváme na statistiku, jedna z hlavních skupin ovlivňujících míru chudoby v České republice jsou právě důchodci. Zatímco v Evropě v průměru dle statistik z roku 2007 bylo v relativní chudobě 17 % důchodců, v České republice to bylo pouze 6 %. To se však tímto opatřením radikálně změní. S tím nelze souhlasit.

Naopak. Apeluji na vládu, aby dorovnala důchody dle inflace. Příčinou schodku rozpočtu nejsou totiž důchodci, ale například neschopnost vlády čerpat evropské peníze a zejména získat z Bruselu již profinancované české peníze. A v tomto případě jde o desítky miliard. Další příčinou je neefektivní boj proti korupci. Zde hledejte prostředky a nepřesouvejte své problémy na nejzranitelnější.

Vyzývám vládu rozpočtové odpovědnosti také k ekonomické a sociální odpovědnosti.

Děkuji za pozornost připojuji se k zamítnutí tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP