(13.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takhle se také můžeme propracovat do řeckých poměrů, protože - chápete? - ta rychlost těch úspor není schopna kompenzovat ztráty, které máme v ekonomickém růstu. A to nám tady pan guvernér potvrdil. A proto vám říkám, když máme se bavit o tak vážném zásahu do způsobu, jak zacházíme s důchody v penzijním systému, tak tohle jsou věci, které bychom měli brát zatraceně vážně. Takže prosím, to jsou jedny argumenty, které jsou dnes, jak vidíte, čerstvě podložené.

A ten druhý je, a to jsem také naznačil, že to je zásadní zásah do způsobu valorizace důchodů, který se týká obrovského množství lidí - seniorů tedy. Že jsou to vlastně základní pravidla, která tady existovala, jsou nějakým způsobem dlouhodobě dohodnuta.

A já tady musím zopakovat, když to tady předkládáte, že opravdu v tom předvolebním politickém zápase se nemluvilo o tom, že se takovýmto způsobem na životní úroveň důchodců bude sahat, že se budou skutečně snižovat jejich reálné důchody takovým způsobem, jak nyní navrhujete. Já ten princip držet reálné důchody pokládám za klíčový ze dvou důvodů, které jsem tady uvedl - minimálně. Mně připadá chyba dneska dopustit, nedržet to. I proto říkám, že mohou přijít ty inflační tlaky, i proto je třeba ty reálné důchody držet.

A pak je tu jedna důležitá věc, proč nesouhlasím s tím, že tady měníte to, co jste slibovali před volbami. Protože pokud mluvíme o úsporách, tak nám musí jít také o určitý sociální smír a jde o to, aby ty úspory byly rozloženy spravedlivě. A vy pokračujete v politice, kdy opět je tady jedna skupina, která to má prostě odnést! Protože právě oni toto reálné snížení ponesou nejhůř. My jsme přece mnohokrát v nejrůznějších debatách navrhovali, abychom se na ten systém daňový podívali komplexně, abychom hledali dohodu, která rovnoměrně rozloží to břemeno, a proto jsme mluvili o daních z příjmů fyzických osob, o daních z příjmů právnických osob, o majetkových daních a říkali jsme: K tomu se nedá přistupovat tak, že zase to hodíte jenom na jedny! Tady přece dochází k tomu - jednak se tady nedrží slovo, to slovo, které nám tady loni dal pan ministr Drábek, když řekl, že zvýšení DPH bude nějakým způsobem kompenzováno. Takže to je tady už skoro marné zdůrazňovat, že se v této Sněmovně nedrží slovo.

A pak je tu druhá věc, která mi nesmírně vadí, proč říkám, že ten náklad je nerovnoměrný, protože ti důchodci to budou platit skutečně dvakrát, tu penzijní reformu. Oni budou platit jednak tím zvýšení DPH, protože jak vy sami říkáte, právě zvyšujete DPH proto, aby byl možný transfer těch miliard z toho průběžného systému do penzijních fondů, které chcete zřizovat tím druhým pilířem penzijní reformy v příštím roce. Takže oni to budou platit jednak tím, že jim vezmete ty prachy z těchto peněz, které si tam spořili, nebo které si tam dávali, a druhá věc, teď jim to prostě vezmete tím, že jim snížíte valorizací reálné příjmy, reálné důchody. To je ta nespravedlnost, o které mluvím, a v tom je podle mě ta chyba.

Vaším úkolem a cílem vlády má být budování sociálního smíru. Když chcete říkat, že chcete úspory, tak je musíte spravedlivě rozložit. A vy tady pokračujete v tom, že někdo to prostě odskáče, dokonce násobně! Já si myslím, že podobný typ změn se nedá předkládat takovým způsobem, jako to děláte, že prostě vytrhnete jednu skupinu a ta to teď odnese. Tohle je komplexní záležitost. Takhle se to podle mne vůbec projednávat nedá!

A já na vás apeluji: Byla to shoda okolností, že jsme tady slyšeli pana guvernéra, nechci tady předčítat z jeho zprávy, kterou jsme tady měli dneska k dispozici a kde se mluví o těch rizicích zamrzávání ekonomického růstu. Mohl bych vám číst pasáže, ve kterých se říká, že tohle je vážný problém České republiky. A vy pokračujete stejně jako doposud. Já si myslím, že to může být nebezpečné, riskantní. Jednak se to projeví na zpomalení ekonomiky a jednak na tom, že se zhorší životní úroveň těch, kteří už dneska často zápasí! (Potlesk opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já jsem pečlivě naslouchal panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi a přijímám jeho apelační tón a obracím se na něj s žádostí. A sice aby onen apel týkající se fiskálního bezpečí a obezřetnosti v úvaze vlády České republiky přenesl ještě o patro výše, neb si myslím, že ve své kvalitě je pořád stejný. Chtěl bych, aby ihned teď se obrátil s apelací na francouzského prezidentského kandidáta Hollanda, jehož výzvy na přímé fiskální impulsy do ekonomiky, výzvy na probouzení a popichování růstu ekonomiky skrze nově tištěné peníze jsou reálným inflačním nebezpečím pro celou Evropu. Ne pro Francii. Pro celou Evropu, pane místopředsedo!

Obraťte se prosím na vůdce a šéfy evropských bankovních centrálních institucí a řekněte jim, že jejich finanční stabilizační mechanismy, pomocí kterých očišťují úvěrová portfolia bank, které investovaly v Řecku, Portugalsku, Španělsku, představují obrovské morální riziko, které znamená, že napříště ty banky se vydají na nové podobné dobrodružství a skrze konzumovaný příběh sociálního napětí, až se zase voliči budou bát, že přijdou o své peníze uložené v takových bankách, se zase najdou nějací dobráci, šéfové evropských vlád, evropských zemí, kteří nechají vytisknout nové peníze. A pokud nevíte, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, že jsou to znovu daňoví poplatníci, kteří taková dobrodružství platí, pak váš apel, který jste tu vznášel, je lichý! Protože existuje politická projekce, která vám zabraňuje, abyste viděl souvislosti takových věcí. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Od českých důchodů se pomalu posouváme k řízení Evropy. Což o to, ono to spolu souvisí. Ale těch 15 miliard korun, které chcete sebrat na valorizacích českým důchodcům, tak to chceme udělat tady doma, a přitom ten prostor pro manévr je u nás daleko větší. Zadluženost velké Francie - já nevím, tuším asi kolem 80 % podílu na HDP. Naše je přesně poloviční. Nevymlouvejme se na Francii, když místo podpory růstu chceme prostě sebrat peníze českým důchodcům.

Mimochodem, nejen kandidát Hollande mluví o nutnosti růstu, ale i kandidát Sarkozy, i když jeden spíše akcentuje fiskální expanzi, druhý hledá spíše ty monetární nástroje. Určitě budeme zvědavi, jak se zachovají prakticky, až bude po volbách a bude se řešit, jak to bude s budoucností Evropy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní vystoupí opět místopředseda pan poslanec Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že pan poslanec Doktor celkem pochopí, když se tady nebudu pouštět do debaty o Evropské centrální bance a světové politice a politice Fedu, protože bych si v tom nepřipadal zas tak příliš zdatný, abych jim doporučoval jinou politiku. A když jsem tady říkal, že tisknou peníze, tak jsem tím nemyslel kritiku, protože nevím v podstatě, jestli bych jim dokázal doporučit něco lepšího. Nakonec Fed vytiskl peníze v obrovském množství a dokázal je dostat zpátky.

Já jsem nechtěl mluvit o Evropské centrální bance a americkém Fedu, já jsem chtěl mluvit o poměrech v Česku. A o tom, co se tady chystá kolem důchodců.

Jestli chceme mluvit o neodpovědnosti, tak já vám řeknu, co mně připadá neodpovědné, a to se netýká Evropské centrální banky, to se týká prostě toho, že vy nyní, v podmínkách krize, poměrně velké nejistoty na kapitálových a na finančních trzích, chcete udělat experiment, vyvést miliardy z důchodového systému a dát je soukromým finančním fondům a slibovat lidem, že z toho možná zítra něco uvidí. Tohle mně připadá neodpovědné, tohle mně připadá, že je podivná hra, a o té mluvím, o té se tady bavme. Nebavme se o evropské politice. O té jsem říkal, že má v sobě rizika, se kterými musíme počítat. Ale v této zemi nedělejme věci, které půjdou na vrub velké části obyvatelstva a které na to bohužel i doplatí a zaplatí to!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Emmerová. **

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení přítomní. Chci poděkovat prvním dvěma předřečníkům i místopředsedovi Zaorálkovi za věcnou argumentaci, o kterou by se měl každý z nás opírat a vážně se zamyslet nad tím, zda předkládaný návrh novelizace tohoto zákona je - morálně především - přiměřený.***
Přihlásit/registrovat se do ISP