(13.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Průměrný starobní sólo důchod se má jen podle prognozovaného výpočtu - odhaduji, že skutečnost bude tvrdší - snížit oproti dosud platné legislativě měsíčně takto. V roce 2013 měsíčně o 272 korun, celkem o 3 264 korun za první rok. V roce 2014 měsíčně o 188 korun, tedy za rok celkem o 2 256 plus propad minulého roku 3 264, což je za druhý rok celkem 5 520 korun. V roce 2015 měsíčně o 166 korun, celkem tedy za rok o 1 992 plus ztráta vygenerovaná v předchozích dvou letech 2 256 plus 3 264 rovná se za celorok minus 7 512 korun. Kumulovaně ztratí tento důchodce za sledované tříleté období celkem 16 296 korun, což jsou skoro dva důchody, plus neuvedenou kumulovanou ztrátu z rozdílu vzniklých valorizací nižších a nižších základů pro výpočet nových valorizací.

Dopady vládního návrhu, a to zdůrazňuji, nejsou zdaleka přechodné jenom na tyto tři roky, protože návrh zákona nedorovnává od roku 2016 a dále tyto předchozí propady. Proto navržené tříleté snižování procentní výměry vyplácených důchodů, základu pro valorizace v následujících letech, sníží nominálně, ale zejména reálně důchody natrvalo. Dle předběžných odhadů ministerstva se jedná o 626 korun měsíčně, což je 7 512 korun každoročně od roku 2016, a dále ztráta na nižších základech pro valorizace. Bude se totiž valorizovat už jen onen po tři roky, jak jsem zdůrazňoval, snižovaný základ. A to vše v kontrastu s měkčími dopady připravované progrese v daních z příjmů fyzických osob, která má na druhé straně postihnout vícepříjmové skupiny nad 100 tisíc korun příjmu měsíčně. Jakoby stejně jen na tři roky, ale na rozdíl od důchodů mzdy, platy či odměny se této příjmové skupině snižovat nebudou, ba většinou dále porostou, jen se dočasně více zdaní. Proto od roku 2016 již žádnou kumulovanou újmu bohatí na rozdíl od důchodců nepocítí.

Účinnost předloženého návrhu zákona, který je kritizován širokou veřejností, má nastat nejpozději v září tohoto roku, a to tak, aby vláda stihla omezit valorizaci již od příštího roku. Proto ten spěch na vládě, proto ten spěch se zařazením tohoto tisku dnes na Sněmovně, proto požadavek pana ministra na zkrácení lhůty. Tím řada nových důchodců postupně nedobrovolně rozšíří počty občanů České republiky, kteří jsou v pásmu ohrožení chudobou. Nejtvrději totiž vládní návrhy pocítí senioři s nízkými důchody, kteří budou žádat stát o nový výdaj - podporu v hmotné nouzi. Proti této skutečnosti však vládní představitelé cynicky argumentují, že Česká republika je v hodnocení oblasti chudoby stále výrazně pod průměrem Evropské unie. Máme tedy co dohánět!

Poslanecký klub KSČM takovýto návrh, jak jsme již avizovali, podpořit nemůže. Navrhuji tedy jeho zamítnutí již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A nyní s přednostním právem vystoupí místopředseda Sněmovny pan poslanec Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za možnost. Využil jsem to také proto, že mám řídit, takže jsem se nechal vystřídat. Děkuji paní místopředsedkyni Parkanové.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu, protože mi připadá, že je docela zajímavá shoda okolností, že jsme tady dnes ráno vyslechli vystoupení pana guvernéra Miroslava Singera a vystoupení pana Singera je samozřejmě poměrně velmi zajímavé právě v souvislosti s touto novelou zákona o důchodovém pojištění. Nevím, jak bedlivě jste sledovali jeho vystoupení a čísla, která tady uváděl. Jenom připomenu, že pan guvernér sdělil, že očekává v tomto roce inflaci až 4 % a v příštím inflaci méně než 3 %, pod 3 %. Já to říkám proto, protože tahle čísla inflace čerstvě oznámená panem guvernérem jsou důležitá proto, abychom mohli tvrdit, že pokud vláda tady předkládá novelu zákona o důchodovém pojištění, kde plánuje zásadně změnit způsobit valorizace důchodů, a to tak, že se bude valorizovat pouze třetina inflačního nárůstu, tak my právě od pana guvernéra víme, že to bude docela podstatná suma pro důchodce. A opakuji, máme to shodou okolností dnes ráno potvrzeno výroky pana guvernéra, že to bude nezanedbatelná suma a že to budou poměrně dost velké miliardy, o kterých tady mluvíme. Takže tento návrh vlády bude znamenat, že reálně důchody seniorů poklesnou.

Já to pokládám za významné také proto, protože se obávám, že v současné době v Evropě můžeme očekávat další inflační šoky. Když se mě zeptáte, proč si to myslím, tak vám připomenu, že Evropská centrální banka tiskne peníze, takže vám ekonom myslím potvrdí, že v takovéto situaci nemůžeme podobné šoky vyloučit, a jestli přijdou, tak pro důchodce po tomhle, co tady chceme zavést, to bude znamenat hrozbu dramatického snížení životní úrovně.

Takže to je jeden důvod, proč si myslím, že vystoupení pana guvernéra Singera bylo dnes poměrně pro nás velice zajímavé a bylo důležité ho tady slyšet. A pak upozorňuji na druhou věc, kterou jsme slyšeli z úst pana guvernéra. Já jsem se ho samozřejmě schválně ptal na to, jak fiskální konsolidace, nebo úspory, které vláda dělá, jakým způsobem se podepisují na ekonomickém růstu. Mám-li tady znovu tedy připomenout, co nám pan guvernér odpověděl, a to také souvisí s tímto bodem, tak pan guvernér řekl za rok 2011 6 desetin, 2012 4 desetiny, přibližně se jedná o pokles o 1 % HDP ekonomického růstu. To je také poměrně hodně. Takže jsme slyšeli od pana guvernéra, že fiskální konsolidace se podepisuje významně na snižování ekonomického růstu, a důležité je, že 1 % je ta zrychlená fiskální konsolidace.

Chápete, mám na mysli to, že údernické zrychlování tempa fiskální konsolidace se nám nebezpečně zmrazuje a podvazuje ekonomický růst. To znamená to, co se tady děje, tento úmysl, že fiskální konsolidaci významně ponesou důchodci, nejenom že to způsobí snížení jejich životní úrovně, ale ještě v druhé odpovědi pana guvernéra se to podepíše na dalším zmrazování ekonomického růstu. Takže to jsou dva argumenty, oba dva je odvozuji z toho, co jsme tady ráno slyšeli při tom pravidelném vystoupení guvernéra České národní banky, a tvrdím, že oba platí a musíme je brát vážně. Nemá cenu prostě pádit a zrychlovat fiskální konsolidaci, protože dneska jsou problémem nejenom úspory a likvidace deficitu, ale dneska je v Evropě problémem č. 1 už snad ekonomický růst a vůbec schopnost ho nastartovat. Jinak se tady můžeme taky, přátelé, uškrtit k smrti! Prostě si budeme utahovat opasky, ale výsledkem bude, že ekonomika bude stále více zamrzlá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP