(13.00 hodin)
(pokračuje Pecková)

Přes evidentní demografický posun směrem k seniorům není naše společnost schopna a především ochotna na tento vývoj reagovat. Když si pustíte televizi, uvidíte reklamu na pampersky proti inkontinenci, na lepidlo na zubní náhrady nebo v lepším případě na preparáty na kloubní chrupavku. Což je krásný signál našim dětem, na co jsme zredukovali život seniora.

Senioři nemívají zpravidla již tak nákladné materiální potřeby, ale o to intenzivnější a imperativnější jsou jejich potřeby duchovní. Touží po uznání zkušeností a utvrzení, že jsou respektovanými členy této společnosti. Jakkoli bude v budoucnu nutné částečně přenést odpovědnost, jak a za kolik prožijeme svoje stáří, na každého jednotlivce stejně tak jako odpovědnost za zdraví fyzické a psychické, proměnu dozajista bude muset prodělat i společnost. Bude se muset naučit vést se seniory dialog jako s partnerem, který něco nabízí a něco zcela oprávněně žádá.

Tato vláda bohužel v tuto chvíli za daných podmínek neumí dostatečně naplnit peněženky seniorů. Ale co bychom měli umět všichni - naplnit jejich duši. Protože zdravý rozpočet bude málo, jestli nebude zdravá i společnost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla paní zpravodajka. Je zde nyní před námi obecná rozprava. Mám přihlášku pana ministra, poté pana kolegy Kováčika. Pan ministr Drábek, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jsem avizoval ve svém úvodním slovu, navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Nyní pan kolega Kováčik s přednostním právem, potom jsou uvedeni další přihlášení do rozpravy na tabuli. Pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, já tedy mám trošku jiný názor na to, jak by měla znít zpravodajská zpráva. Ale každého je právo říci si tady, co chce, to je pravda.

Nemyslím si, že duše bez potravy je schopna vykonávat ty funkce, které duše má. Bez peněz do divadla, do kina, na dovolenou, na léčebný pobyt a tak podobně prostě nelez! O tom to je a já jsem přesvědčen o tom, že vztah společnosti k seniorům je daný také tím, jakým způsobem naplní jejich peněženky alespoň tak, jak si zaslouží po celoživotní dřině.

Ale teď, v této chvíli, mám pocit, že se ta debata ubírá poněkud jiným směrem, a proto navrhuji procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne do 11 hodin. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do středy 9. května do 11 hodin. Je zde také žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili.

 

Pro příchozí zopakuji, že byl vznesen návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do středy 9. května do 11 hodin.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 75. Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro přijetí procedurálního návrhu, který přednesl pan poslanec Pavel Kováčik. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 75. Přítomno 161, pro 77, proti 84. Návrh přijat nebyl.

 

Můžeme pokračovat dalším vystoupením. Do rozpravy je přihlášen pan kolega Opálka. Má slovo, prosím. Prosím o klid v jednacím sále. Probíhá rozprava, obecná rozprava. Slovo má pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, společnost se dává do pohybu. Zatím víceméně odděleně, studenti, zdravotně postižení, odbory, různé občanské iniciativy, ale i důchodcovské organizace. Je však předpoklad, že jednotlivé vlny nespokojenosti politika vlády spojí. Zda se vzedme rozhodující protivládní cunami, záleží na přijímání či zamítání nespravedlivých novel zákonů. Postavit proti sobě většinu z téměř tří milionů důchodců už něco znamená. A myslím si, že vystoupení zejména paní zpravodajky k tomu přispívá.

Na 30. května je avizována Radou seniorů České republiky a Národní radou osob se zdravotním postižením demonstrace za přežití seniorů. Určitě nepřijdou do Prahy všichni nespokojení, ale volební urny zanedlouho v každém volebním obvodu jim budou blíž než Praha.

Většina důchodců totiž stejně jako v letech 1991 až 1995 zásadně pocítí na poklesu své životní úrovně dopady vládnutí naší zvláštní koalice. Na svou ochranu proto požadují důchodci zastavit vládní návrh na zpomalení valorizací důchodů, zrušit stropy na odvody do důchodového pojištění a odložit zavedení druhého důchodového pilíře do roku 2016. Není se čemu divit. Jestliže již na začátku tohoto roku činila meziroční inflace v České republice 3,7 %, pak v přepočtu na průměrný spotřební koš seniora šlo o inflaci ve výši 5,2 %. K tomu je ještě třeba poznamenat, že dopady jsou daleko tvrdší na nízkopříjmové skupiny seniorů, což jsou zdravotně postižení, starodůchodci a ti, kteří žijou jako jednočlenná domácnost, a málokdo si uvědomuje, že se již dnes propadá reálná hodnota středněpříjmových novodůchodců. Výpočty nových důchodů se totiž vinou koalicí protlačeného způsobu vypořádání s nálezem Ústavního soudu České republiky snižují po tři roky každoročně o jedno procento. Každé nové snížení důchodu tedy a nevykrytí ze sta procent inflace pak bude nutné k tomuto propadu přičítat.

Zodpovědní členové vlády zamlčovali své kroky, nebo doslova lhali. Vždyť totiž bylo vždy řečeno, že důchodová reforma se nedotkne stávajících důchodců a osob těsně v předdůchodovém věku. Zdůvodňovali zvyšování DPH nutností posílení příjmů důchodového účtu tak, aby nemuselo dojít ke snižování životní úrovně současných seniorů při spuštění druhého pilíře. Ale propad zvýšení cen nastal a vyrovnání bude tradičně se zpožděním a hlavně jen částečné.

A v neposlední řadě bylo bagatelizováno snižování výpočtu nových důchodů argumentem, že tyto důchody budou přece dorovnány prostřednictvím valorizace. Už tehdy to byla hloupost, neboť valorizace přichází opožděně, reaguje na inflaci a zvýšení mezd a vypočítává se z onoho nově sníženého základu. Nic z toho tak nebylo a není pravda. Ba naopak! Důchodové pojištění navíc financuje snižování nezaměstnanosti prostřednictvím režimu předčasných důchodů - k 31. prosinci minulého roku již bylo vypláceno téměř 502 tis. předčasných trvale krácených důchodů - a vysokopříjmovým občanům jsou na úkor důchodového pojištění zvyšovány příjmy prostřednictvím stropů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP