(Jednání pokračovalo ve 12.15 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, skončila přestávka, kterou si vyžádaly ke svému jednání poslanecké kluby, a my budeme moci pokračovat. Jenom upozorňuji, že byla tato přestávka vzata v průběhu rozpravy, tudíž rozprava ještě ukončena není.

Nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy a ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Michal Doktor, prosím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem písemně přihlášen, ale asi se mou přihlášku ještě nepodařilo zpracovat.

Budu ve svém příspěvku velmi stručný a v zásadě se obrátím o doplňující informaci na pana ministra dopravy.

Já jsem věnoval při průběhu projednávání této věci Senátem vrácené předlohy zákona spoustu energie rozpravě, která zde byla vedena v průběhu projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Mé postoje tady byly některými poslanci vysmívány a připadal jsem si zde ve zvláštní situaci, kdy jeden z poslanců se mě ptal, zda si já tedy vezmu na svědomí ty mrtvé, kteří budou tam venku na těch silnicích, když Sněmovna vyhoví mé žádosti a zmírní svůj záměr likvidovat billboardy podél silnic. Jsem rád, že rozprava v Senátu šla naproti mým obavám, a slova, která zde zaznívají - a myslím bez ohledu na stranickou příslušnost, jednou je to z pravé strany politického spektra, jindy od středu nalevo -, dokládají, že ten apel týkající se zásahu do podmínek na trhu reklamním a všech navázaných ekonomických subjektů je zcela na místě.

Já pro své rozhodnutí o hlasování, tedy zda vyhovět návrhu Senátu, či zda podpořit Poslaneckou sněmovnu, jsem limitován jednou věcí. A protože se hodlám řídit variantou menšího zla, chci, aby pan ministr dopravy vysvětlil jednu pro mne, tedy pro mne osobně, velmi důležitou věc.

Předloha zákona, sněmovní tisk 528, obsahuje i tu část, která je označena ve zkratce EU a znamená tedy to, že Česká republika, Parlament České republiky, sjednává tu část zákonů, tu část povinných předpisů, které jsme povinni implementovat do našeho práva. Hrozí-li tedy dnes v Poslanecké sněmovně situace, že může být nepřijat jak sněmovní tisk schválený Poslaneckou sněmovnou, tak podoba doporučená Senátem, pak bych pro své definitivní rozhodnutí chtěl slyšet od pana ministra dopravy, zda je vůbec možné, aby Česká republika, vláda České republiky, Parlament České republiky, tedy obě dvě jeho komory, včetně podpisu prezidenta, dokázaly zajistit takový režim, bude-li nepřijato žádné usnesení, to znamená návrh schválený Sněmovnou, případně návrh schválený Senátem, zda je vůbec technicky možné, abychom se vyhnuli koliznímu řízení s právem Evropské unie, respektive srážce s bruselskou administrativou.

Pokud něco takového možné není, je pro mě tou variantou menšího zla usnesením navržené Senátem. Já je podporuji zejména proto, že rozprava v Senátu se kryje s mými námitkami, jasnými postoji, které jsem tady prezentoval. Ale k tomu považuji za zbytečné se úplně vracet. Takový prostě život je, námitky někoho se ukázaly být liché a námitky jiného se ukázaly být zcela oprávněné. Ale pro mě definitivní je vyjádření pana ministra.

Pokud nejsme schopni zajistit takovou proceduru a projednávání té povinné části týkající se implementace práva Evropské unie, pak je zjevné, že jedna z věcí, která tady je před námi, přijata prostě být musí, a z mého pohledu je tím efektivně menším zlem varianta předložená a navržená k přijetí ve tvaru zákona označená jaké sněmovní tisk lomený pěti, tedy usnesení Senátu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Michal Doktor. Nyní má slovo pan poslanec Petr Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající.

Já chci deklarovat, že Věci veřejné podpoří vlastně původní návrh, který šel z Poslanecké sněmovny. Důvod je jednoduchý. Ten návrh je přísnější, návrh senátní naopak tu reklamu rozvolňuje, umožňuje ji na dalších mnoha místech, což původně nebylo vůbec úmyslem, a doufám, že i předřečník kolega Doktor - prostřednictvím paní předsedající - se připojí vlastně k tomu zpřísnění reklamy. Já si myslím, že nás může být dost a že billboardy mohou být tímto způsobem omezeny.

Takže Věci veřejné budou i v tom smyslu, jak se vyjádřilo Ministerstvo dopravy, podporovat návrh Ministerstva dopravy, který říká, že co se týká tisku 528, že ho Ministerstvo dopravy podporuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP