Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. května 2012 v 9.01 hodin
Přítomno: 151 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi zahájit třetí jednací den 38. schůze Sněmovny. Přeji vám dobré ráno a prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně pokud ji někdo nemá, tak mi oznamte kartu náhradní.

Jsou tady omluvy, kterých je poměrně hodně. Přečtu je.

Omlouvají se tito poslanci: Paní poslankyně Jana Černochová, Jaroslav Foldyna, Michal Hašek, Pavel Hojda, Stanislav Huml, David Kádner, Lenka Kohoutová, Jiří Koskuba, Pavel Kováčik - ten se omlouvá na 10 až 16 hodin, zatímco pan poslanec Kádner až od 14.30 hodin. Paní poslankyně Vladimíra Lesenská se omlouvá z odpoledního jednání, ze zdravotních důvodů se omlouvá Alfréd Michalík, stejně jako Marie Nedvědová, potom Vít Němeček, Josef Novotný starší i Josef Novotný mladší. Omlouvá se Ivan Ohlídal, do 11 hodin se omlouvá Jiří Paroubek, pak se omlouvá Jaroslav Plachý, Marie Rusová, od 12 hodin se omlouvá Bohuslav Sobotka, potom Bořivoj Šarapatka, Josef Šenfeld, Karel Šidlo, Jaroslav Škárka, do 14 hodin se omlouvá Jiří Šlégr a do 15.30 hodin ze zdravotních důvodů Tomáš Úlehla.

Mám tady také omluvy členů vlády. Omlouvá se ministr Leoš Heger, omlouvá se také Tomáš Chalupa, do 12 hodin se omlouvá ministr Miroslav Kalousek, z dopoledního jednání se omlouvá Jan Kubice, od 14 hodin se omlouvá Jiří Pospíšil a na celé dnešní jednání se omlouvá Karel Schwarzenberg.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 20.

Vidím ještě omluvu pana poslance Pavla Lukši, který se omlouvá z dnešního jednání.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem 85, tedy odpověďmi členů vlády na písemné interpelace.

Připomínám, že od 11 hodin máme tentokrát pevně zařazené body. Jedná se o body 47, 55, 56, 60 a 15. Pak bychom pokračovali dalšími body z bloku smlouvy, první a druhé čtení. Odpolední jednání bychom měli zahájit bodem 86, tedy ústními interpelacemi. Připomínám, že od 18 do 19 hodin bychom měli pokračovat neprojednanými body z bloku smlouvy, případně projednáváním bodů z bloku zprávy, návrhy a další.

Ještě připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím, v 11.30 hodin proběhne losování.

Mám tady písemnou přihlášku k pořadu, kterou mi podala paní poslankyně Zdeňka Horníková. Hlásí se ještě paní poslankyně Fischerová a paní poslankyně Orgoníková. Paní poslankyně Horníková dostane slovo jako první.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké dobré ráno, dámy a pánové. Pane předsedající, děkuji za udělení slova.

Dovolila bych si požádat o změnu v programu schůze, a to tak, že body 38 a 39, bod 38 se týká novely zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, bod 39 se týká zákona, který upravuje služby s užíváním bytů, sněmovní tisky 638 a 657, prosím zařadit pevně na středu 9. května za již zařazené body 1, 45, 33, a to jako body 4 a 5. Takže bod 38 jako čtvrtý a bod 39 jako pátý.

Krátké zdůvodnění. U těchto tisků je potřeba zkrátit lhůtu k projednávání tak, aby byly projednány do podzimu, neboť se vážou na možnost získání finančních prostředků z programu Jessica a schválení je potřebné na podzim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal paní poslankyni Fischerovou.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Hezké dobré ráno, vážený pane místopředsedo, vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážená Sněmovno.

Mám následující žádost a prosbu. Konkrétně potřebuji na dnešek, pane místopředsedo, zařadit zcela nový bod. Týkal by se sněmovního tisku 623. Je to vlastně hostitelská smlouva Galileo. Je možné ji zařadit dnes. V 11 hodin je pevně zařazených pět bodů, končí to bodem 15, jak jste četl. Čili žádala bych po bodu 15. Týká se to smluv, které jsou v gesci Ministerstva dopravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vlastně Galileo a vy to chcete zařadit dnes po pevně zařazených bodech.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, dnes po pěti pevně zařazených bodech. Ano, přesně tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, dnes. Nyní má slovo paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane místopředsedo. Já navrhuji vyřadit bod č. 80, sněmovní tisk 650, z pořadu této schůze, čili 38. schůze Poslanecké sněmovny, a zařadit na 39. schůzi. Jedná se o souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011. My jsme to sice v petičním výboru projednali, ale ještě očekáváme projednání v ústavněprávním výboru. Po dohodě s panem ombudsmanem jsme se takto rozhodli, že požádáme o vyřazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, paní a pánové, pouze k paní kolegyni Orgoníkové - my můžeme samozřejmě vyřadit, ale nemůžeme zařadit do pořadu příští schůze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jistě. Paní poslankyně asi tuší, že do příští schůze to zařazovat nemůžeme. Toho jsem si vědom. Ještě se ptám, jestli má někdo další návrh. Pokud ne, tak zagonguji.

 

Budeme hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o bodech, které navrhovala paní poslankyně Horníková. Připomínám, že se jednalo o body 38 a 39, Státní fond rozvoje bydlení, změna zákona, a bod 39, návrh zákona, kterým se upravují otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP