Stenografický zápis 38. schůze, 3. května 2012


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jan Vidím


85. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec David Vodrážka


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě /sněmovní tisk 626/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec David Vodrážka


60. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Daniel Korte
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) /sněmovní tisk 623/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Jana Fischerová


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011 /sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec David Vodrážka


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Renáta Witoszová


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec David Vodrážka


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 /sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec David Vodrážka


57. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011 /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Florián


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Rom Kostřica


74. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 555/

Poslankyně Anna Putnová


75. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 607/

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Mencl


77. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011 /sněmovní tisk 612/

Poslankyně Ivana Levá


78. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 625/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora


79. Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 637/

Poslanec Ladislav Jirků
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ladislav Jirků


81. Zpráva o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období říjen 2010 - prosinec 2011 /sněmovní dokument 1862/

Poslanec František Bublan


82. Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a vztahů k státním fondům výborům k projednání /sněmovní dokument 1881/

Poslanec Pavel Suchánek


83. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011 /sněmovní dokument 2152/

Poslanec Vladimír Koníček


84. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2007 až 2010 /sněmovní dokument 2153/

Poslanec Vladimír Koníček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


86. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Josef Tancoš
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Aleš Rádl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Aleš Rádl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Látka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Látka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Břetislav Petr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Břetislav Petr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec František Novosad
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Karel Černý
Poslanec Václav Neubauer
Poslanec Václav Klučka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP