(23.20 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Pan poslanec Milan Urban. Pro návrh.

Pan poslanec Martin Vacek. Proti návrhu.

Paní poslankyně Dana Váhalová. Pro návrh.

Pan poslanec Miroslav Váňa. Pro návrh.

Pan poslanec Roman Váňa. Pro návrh.

Pan poslanec Jaroslav Vandas. Pro návrh.

Pan poslanec Ladislav Velebný. Pro návrh.

Pan poslanec Jan Vidím. Proti návrhu.

Pan poslanec Vladislav Vilímec. Proti návrhu.

Pan poslanec David Vodrážka. Proti návrhu.

Paní poslankyně Miloslava Vostrá. Pro návrh.

Pan poslanec Václav Votava. Pro návrh.

Pan poslanec Radim Vysloužil. Proti návrhu.

Paní poslankyně Ivana Weberová. Proti návrhu.

Paní poslankyně Jaroslava Wenigerová. Proti návrhu.

Paní poslankyně Renáta Witoszová. Proti návrhu.

Pan poslanec a místopředseda Lubomír Zaorálek. Pro návrh.

Pan poslanec Cyril Zapletal. Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Zemánek. Pro návrh.

 

Dámy a pánové, hlasování skončilo. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, případně zda nejsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Neregistruji.

Prosím ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují k zjištění výsledku hlasování. (Od stolku zpravodajů se ozývá: Tři minuty.) Dobrá, tři minuty. Já tedy přerušuji jednání na tři minuty - do 23.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 23.22 do 23.25 hodin.)

 

Dámy a pánové, prosím o klid. Uplynul čas na přestávku k sečtení hlasování a já prosím o vystoupení určených ověřovatelů, kteří sdělí výsledek hlasování.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, celkově hlasovalo 198 poslanců, z toho 85 poslanců pro návrh a 113 poslanců proti návrhu. Návrh nebyl přijat. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Tím končím 37. schůzi. Vyčerpali jsme pořad 37. schůze, kterou tímto končím.

Zítra pokračujeme v 36. schůzi. A dostala jsem avizo od předsedů poslaneckých klubů, abychom začali v 10 hodin. Nezačneme tedy v 9 hodin, ale v 10 hodin. Budeme pokračovat 36. schůzí.

Dámy a pánové, já vám přeji klidnou dobrou noc.

 

(Schůze skončila ve 23.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP