(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hojdovi. Pan kolega Cempírek, prosím, má slovo. Ještě pan kolega Husák samozřejmě, ale podle přihlášených teď pan kolega Cempírek, poté pan kolega Krupka, pan kolega Urban, pan kolega Husák. Jsme v podrobné rozpravě. (Námitky.)

Promiňte, omlouvám se panu poslanci Husákovi. Promiňte. S přednostním právem má slovo pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, jen prostřednictvím paní předsedkyně chci reagovat na pana kolegu Polčáka.

Prosím vás, co se týče otázky ukládání počtu pošt usnesením vlády nebo rozhodnutím vlády, toto přece není možné. To je povinnost ukládaná, kterou můžeme ukládat pouze zákonem. Pokud by šlo o to vymezit, definovat, co se týče rozsahu služeb, tak může pouze ten, kdo je nositelem té pravomoci, to je udělování licence. Nositelem této pravomoci je ČTÚ. Ten by to mohl. Ale může to vymezit ne taxativně číslem, ale prostorem pro vykonávání těch služeb. Nadefinovat, v jakém rozsahu, v jakých dimenzích ty služby mají být poskytovány. Ale prosím vás, ČTÚ touto novelou právě dostává potřebné pravomoci, posilujeme tyto pravomoci, a de facto jedině ČTÚ může prostřednictvím licenční smlouvy toto učinit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, děkuji vám také. Mezi tím jsme si ujasnili, že opravdu už jsme v podrobné rozpravě. Já se omlouvám Sněmovně. Při přebírání řízení schůze nastal tenhle ten omyl.

A nyní tedy potvrzuji - pan kolega Hojda předal svůj pozměňovací návrh v rámci podrobné rozpravy řádně, tak jak mělo být učiněno. Nyní má slovo v podrobné rozpravě pan kolega Cempírek.

 

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych předložit pozměňovací návrh k návrhu zákona o poštovních službách. Po jeho přečtení bych pak stručně okomentoval, proč jsem se k tomu rozhodl. Ten pozměňovací návrh je velice jednoduchý a věřím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se po zvážení k němu i přikloní.

V § 1 se doplňuje odstavec 3, který ní: Za poštovní službu se nepovažuje služba spočívající v přepravě zásilky fyzickou nebo právnickou osobou, která k ní má po dobu přepravy přístup nebo ji pro odesilatele a adresáta monitoruje, a to na základě smlouvy obsahující odpovědnost poskytovatele služby za tyto povinnosti. Zejména se jedná o kurýrní službu.

Proč mě tento pozměňovací návrh vede k tomu, abych ho předložil, stručně zdůvodním. Bylo tady řečeno mnoho slov, s kterými nemohu souhlasit, protože si myslím, že Poslanecká sněmovna by neměla nikdy tady říkat o některém šampionu. Řekl bych, že jsme vymlátili mnoho prázdné slámy a tím šampionem my si můžeme tady nazvat společnost FOFR, která je ryze český podnikatelský subjekt, který je taky na trhu poštovních služeb. Ale to sem nechci vnášet.

Chtěl bych vám říci, že trh byl liberalizován. Plně souhlasím s panem ministrem, jsme dvacet let po liberalizaci trhu. Hovoříme tady k zákonu, který se týká poskytování v zásadě logistických činností týkajících se listovních, expresních, kurýrních a balíkových služeb. Dle mého soudu i ten zákon by měl nést takový název s tím, že ty firmy, které na našem trhu vedle sebe působí, včetně zmiňované České pošty, tak se přesně strefily do svých segmentů. Přesně jako je to u restaurací, jeden vaří italskou kuchyň, druhý vaří řeckou atd. Tak přesně to je v tomto segmentu.

My otevíráme trh listovních zásilek, a nechť se naplní pouze směrnice Evropské unie. My stále všichni bojujeme proti Evropské unii, ale oprosťme se od toho češství a věnujme se pouze tomu, co ta Evropská unie naplňuje ve svých směrnicích. To je právě ta zmiňovaná směrnice Evropského parlamentu 97/67, která byla novelizovaná a řeší vnitřní trh poštovních služeb.

Abych se dostal k meritu věci. Kurýrní služba nabízí přepravu zásilek se stanovenými rozměry do místa určení. Je pro ni charakteristická vyšší rychlost přepravy, způsob naložení a cena přepravy. Tato doprava umožňuje značnou flexibilitu ve změnách adresy dodání, což někteří ti podnikatelé nejsou schopni vykonat, případně v objemu přepravovaného zboží. Její výhody spočívají v okamžitém vyzvednutí zásilky u odesilatele a následném bezodkladném předání zásilky adresátovi. Většina poskytovatelů kurýrních služeb nabízí přepravu zásilek 365 dní v roce po celé ČR, Evropské unii, celém světě. Nakonec ty firmy znáte.

To, co tady předkládám, je v souladu s bodem 27 zmiňované směrnice evropské, kde expresní a kurýrní služby se nepovažují za služby, kterými lze nahradit všeobecné služby. A na základě toho v bodě 28, kde se hovoří o vyrovnávacím fondu, kde je jasně řečeno, a záleží na tom, k čemu se vláda přikloní, jestli to budeme financovat ze státního rozpočtu, řekli jsme, že ne, tak mi tady chybí to, že k těm debatám sem nepřizvali toho třetího. My se tady bavíme s jedním a půltým a ten třetí tady chybí. A tam na základě toho - proto se tady hovoří, že vyrovnávací fond bude tvořen na základě transparentnosti a nediskriminačních kritérií, a hovoří se v té směrnici i o tom, že pokud ten trh zliberalizujeme a do těch listovních zásilek, těch pohledů k Velikonocům vstoupí někdo další, tak právě ta směrnice uvažuje i o interoperabilitě, kdy je potřeba vybudovat takové podmínky, aby ti dva - tomu se dá říct třeba kooperace nebo souznění anebo partnerství, které musí být založené na vzájemné důvěře. Nemůže být a priori založené už na tom, že někoho budu podrážet a ten druhý se nemůže cítit tak, že někdo mě bude oklamávat svými hospodářskými výsledky a já se mu budu podílet na dofinancování jeho ztráty. Vždyť si to můžete přenést do kteréhokoliv odvětví. Můžeme se přenést do řeznictví, které je nám blízké. Někdo bude vyrábět jitrničky a to, že je nikdo nekupuje, bude chtít ten, kdo dělá šunku, aby mu to dotoval. Ale pokud oni se dohodnou tak, jak to bývalo v těch klastrech dneska nazývaných, dříve to byly normálně profesní cechy, to znamená, že tam se vzájemně podporovaly. A to je naplnění té evropské směrnice. Tak k tomu přistupujme. A protože tady ty služby kurýrní, expresní, jak já jsem říkal především ta kurýrní, ale není to už ta služba jako ve středověku, že kurýr jel Evropou na koni a v tubusu vezl nějakou důležitou zprávu třeba Karlu IV.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Nyní prosím pana poslance Krupku, který je také přihlášen do podrobné rozpravy. Poté pan poslanec Urban.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, chtěl bych se jen stručně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v registračním systému označen číslem 1606 a který pouze řeší legislativně technické úpravy znění usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Prosím o slovo pana poslance Milana Urbana.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, chci se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je evidován ve sněmovním dokumentu pod číslem 1602. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Také vám děkuji. Pan kolega Husák v podrobné rozpravě? Mám tady nějakou poznámku od paní místopředsedkyně Parkanové. Se závěrečným slovem. Nechcete vystoupit v podrobné rozpravě a předložit pozměňovací návrh. Dobře.

Je ještě někdo, kdo by chtěl v rámci podrobné rozpravy přednést svoje pozměňovací návrhy? Není-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Jsme u závěrečných slov. Pan ministr, prosím. Poté pan zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP