(11.10 hodin)
(pokračuje Krupka)

Chci jenom upozornit své kolegy jak zleva, tak zčásti zprava, že v průběhu posledního roku, roku a půl probíhala diskuse o rušení-nerušení poboček České pošty poměrně intenzivně, a nemýlím-li se, na posledním materiálu, který oficiálně vydala Česká pošta začátkem tohoto roku, je prohlášení generálního ředitele České pošty, že se nebudou rušit pobočky České pošty, pokud k tomu nedá souhlas místní samospráva. Čili obavy, které jsou tady vznášeny ze strany lidí, kteří se pohybují v oblasti samosprávy a zejména malých obcí, a já říkám, že to respektuji, tak i tímto prohlášením, myslím si, generální ředitel jasně naznačil, jakou cestou půjdeme.

Na druhou stranu prosím, a teď se dostávám i ke svému pohledu, na výboru pro veřejnou správu já jsem nepodporoval názor, aby tam byla zakotvena číslovka 3400 a více, z jednoho důvodu, který tady už byl několikrát řečen. My jsme třeba v tom pozměňovacím návrhu vyškrtli financování z veřejných prostředků. A já nechci opakovat své předřečníky, ale v ten okamžik, pokud tento počet pošt zafixujeme do plánu rozvoje České pošty, tak automaticky generujeme povinnost, že někdo tyto služby musí financovat. A paradoxně se může stát, že ba se na spoluúhradě potom podíleli i ti, kteří jsou připraveni vstoupit na liberalizovaný trh, a v případě, že se ukáže, že bude nějaká ztráta, budou se na ní svým poměrem na tomto trhu podílet.

Možná ještě bych dodal, že diskuse právě mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu a na půdě našeho výboru se odehrává v té oblasti, jakým způsobem bude tvořen fond, protože samozřejmě, a teď řeknu, i pro mě je trochu problematická představa, že Česká pošta podle svého podílu na trhu v případě, vznikne-li ztráta, a to je třeba dvakrát zdůraznit: vznikne-li, by vlastně se měla podílet majoritně. Tato ztráta v podstatě může být kompenzována až poté, až bude konsolidovaná uzávěrka státního podniku, což je někdy v polovině dalšího, následujícího roku, čili v polovině 2014, a samozřejmě to období de facto ze svých vlastních zdrojů bude Česká pošta překlenovat. Ale pořád se bavíme za podmínky, vznikne-li tato ztráta.

Čili když to shrnu, na našem výboru v podstatě vznikly dva pozměňovací návrhy. Jeden, který je trochu podobný tomu, co předkládal pan předseda hospodářského výboru Urban za skupinu minoritní, kde předkladatel vyškrtl pasáž o hrazení z veřejných zdrojů, a současně druhý pozměňovací návrh, který definoval počet poboček. Já se přiznám, pro celkový návrh jako takový jsem nehlasoval z důvodů, které jsem tady objasnil, nicméně bych chtěl právě požádat, abychom v konečné fázi byli schopni si k tomuto materiálu sednout a říci, jestli ten zlomový bod, těch 3400 poboček České pošty a více, skutečně taxativně tam zůstane, protože by to byla zásadní věc z hlediska dalšího postupu při projednávání zákona. Skutečně bychom se dostali do pozice, že se nebavíme o liberalizaci trhu, ale dokonce o podmínkách, za jakých má být provozována Česká pošta. A to se domnívám, by právě mělo být předmětem materiálu, který nyní projednává vláda ČR a který určitě, bude-li mít někdo zájem, budeme mít možnost získat k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A ptám se, zda se někdo... Pan poslanec Polčák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já pouze skutečně již ve stručnosti s faktickou poznámkou. Pouze pokud jde o metodu, jak stanovit samozřejmě to číslo a jak ho garantovat. Pro mě dohoda mezi Českou poštou a místními samosprávami prostě není garancí. Garance je pouze zákon. A je třeba říci, že i kolega Krupka, já si ho velmi vážím, nicméně navrhoval, aby tuto garanci poskytovalo vládní nařízení. To znamená, do zákona to nedáme, ale dáme to do podzákonného normativního předpisu, do nařízení vlády. Já samozřejmě mám důvěru v tuto velmi rozumnou vládu, jejímž koaličním poslancem jsem, ale nevím, jaká jiná další vláda bude, jestli mi poskytne tuto garanci, protože vládní nařízení pouze změní vláda. Takže pokud přijde jiná, další, již méně rozumná vláda, než je tato, tak já nemám garanci toho, že bude toto číslo garantovat nadále. Proto bych to chtěl v zákoně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Než přistoupíme k rozpravě podrobné, chci vás seznámit s právě došlou omluvou předsedy vlády Petra Nečase. Omlouvá se z dnešního jednání v době od 11.30 do 14 hodin.

V tuto chvíli mohu otevřít podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pánové poslanci Hojda, Cempírek a verbálně také potom pan poslanec Urban. Čili prosím pana poslance Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil do obecné rozpravy, ale chci ještě právě uvést své pozměňovací návrhy. V obecné rozpravě padlo hodně věcí, mnohdy jsme se točili kolem dokola, ale nepadla tady jedna také poměrně důležitá věc, která podporuje požadavek na zachování počtu poboček, a to je otázka, že v době, kdy je poměrně vysoká nezaměstnanost a zejména v okrajových a menších obcích, zejména tam, kde je i špatná dopravní dostupnost, tak byla šance pro nezaměstnané se alespoň hlásit pomocí CzechPOINTu, který je umístěn na pobočkách České pošty. A pokud zrušíme a pokud bude nucena Česká pošta zrušit své pobočky, tak se v podstatě opět u těch, kteří mají největší problémy s dopravní obslužností a s dostupností na úřady práce, jejichž počet se navíc zase zmenšil, tak budou mít ještě větší problémy.

Zaujala mě samozřejmě poznámka i pana poslance Fuksy, že je možné otázky případných provozoven a poboček řešit franšízinkem. Já myslím, že to je zajímavý nápad, a jsem zvědav, jak se uplatní v ČR a bude uplatnitelný pro případnou konkurenci, ale možná i pro Českou poštu. Otázka je, jaké podmínky vůbec budou v ČR, ale těžko to asi bude řešit otázky CzechPOINTů.

Jenom bych chtěl podotknout, že KSČM obecně je proti liberalizaci zejména síťových odvětví, a mezi síťové a základní služby samozřejmě počítáme i poštovní služby. Je zcela jasné a evidentní to, co řekl pan ministr průmyslu a obchodu, že už došlo k liberalizaci na poštovním trhu v tom téměř dvoutřetinovém odvětví, ale tam to bylo jednoduché, protože tato část v podstatě už se v té době liberalizace pohybovala v ziskové části, v ziskovém segmentu. Čili tam problém s liberalizací nebyl a víme, že tam, pokud je tento segment ziskový, samozřejmě působí potom i konkurence, do určité míry potom i snižuje ceny a možná i zlepšuje služby. Ovšem segment, který se má teď liberalizovat, je trošku jiný. A bylo tady také řečeno, že se neustále zmenšuje počet zásilek do 50 gramů, a tím, že se zmenšuje, samozřejmě se stává méně lukrativním a ještě méně lukrativním potom v těch méně dostupných oblastech, zejména v příhraničí, zejména v horách atd. Tam je nesmírně nákladné doručovat zásilky a bude to ještě nákladnější. A to je právě problém, se kterým se teď potýkáme. Čili kromě problému, že budou mizet CzechPOINTy, že se neustále bude zvyšovat nákladovost doručování těchto zásilek do 50 gramů, tak to je ten problém a to je ten hlavní střet.

Protože trváme na tom, aby byla zachována síťová služba co nejlépe pro občany, tak jsme se připodepsali a souhlasili jsme s oponentním návrhem v hospodářském výboru. Samozřejmě jsme podpořili i ve výboru pro veřejnou správu otázku návrhu zachování počtu poboček pošt tak, aby to bylo garantováno zákonem.

Vzhledem k tomu, že je zde doopravdy poměrně velký rozpor a bude to hlasování poměrně naostro, tak jsem připravil ještě pozměňovací návrhy, které by případně z mírnily některé dopady návrhu vládního. Je to dáno v dokladu pod číslem 1583. Nebudu ho číst a tímto se k němu hlásím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP