(11.00 hodin)
(pokračuje Kuba)

Všichni vnímáme, že chceme, aby Česká pošta měla do startu výhodu, a tu jí také dáváme, protože jí dáme na pět let automaticky licenci. Ale nejsme přesvědčeni, že ztráty mají být hrazeny z veřejných rozpočtů. No to prostě našim občanům lžeme, že budou platit na té poště míň, ale stejně si těch pět korun doplatí ze svých daní. To je prostě pouhá lež. My musíme nastavit - a právě to, aby někdo nevyzobával ty rozinky, tak právě všichni ti provozovatelé a držitelé těch licencí, kteří budou mít ty atraktivnější trhy, musí případně doplácet na ty obce, kde ty trhy jsou případně méně atraktivní. Ale znovu opakuji, v žádném z těch států, kde liberalizace tohoto zbytku proběhla, se tato situace nestala, a velmi silně pochybuji, že se stane tady u nás.

Čili mi za Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládáme ne zákon o vztahu pošty v České republice, ale zákon, který definuje trh, poštovní trh, a v žádném případě teď nevytvářejme situaci, že ho tady nějak liberalizujeme, on je přece liberalizován, my se bavíme o tom posledním zbytku, který díky elektronickým komunikacím skutečně o 10 % každý rok klesá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S faktickou poznámku pan poslanec Polčák, po něm pan poslanec Stanjura, pravděpodobně s normální, ne s faktickou.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem rád, že nám pan ministr tak horlivě vysvětlil problematiku. Nicméně pouze pokud jde o tu jednu část toho usnesení, já ho chci poopravit v tom, že výbor pro veřejnou správu nepřijal usnesení, kterým by zavázal právě hrazení té ztráty z veřejných prostředků. To usnesení právě v této části jde pouze k tíži provozovatelů poštovních služeb, nikoli k tíži veřejných prostředků. To je oponentní zpráva, kterou přijal hospodářský výbor.

To znamená ano, já vaše vystoupení vnímám tak, že se jednalo o horlivé vystoupení proti oponentní zprávě hospodářského výboru, ale nikoli proti výboru veřejné správy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní se hlásí o slovo pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci horlivě podpořit stanovisko ministra průmyslu a obchodu. Nevím, jestli dostatečně horlivě, kolegové.

Ale v tom, co řekl můj předřečník, je přece jasný rozpor. Měli bychom se shodnout, že v jiném segmentu, když si stát třeba objednává přenesený výkon státní správy, tak máme shodný názor, že to má platit. Ano, my můžeme nařídit, kolik má být poboček. Umím si to představit. Ale současně to musíme zaplatit. Jiná možná není. Podle mě je správný přístup, když stát něco chce po někom jiném než po sobě, aby to zaplatil. Takže říkat "my sice chceme zavést počet poboček", ale současně "my jsme moudře rozhodli, že to stát nezaplatí" - tak kdo to zaplatí? Já myslím, že si tady neříkáme pravdu.

Takže legitimní názor je chtít něco, že stát něco chce, a když to chce, tak to má zaplatit. Nemůže se tvářit, že to platit nebude. Myslím, že když se budeme spolu bavit o přeneseném výkonu státní správy, tak najdeme shodný názor, že stát má zaplatit to, co chce. A mělo by to platit i u pošty, i třeba u toho, když stát nařizuje, kdy mají být mateřské školky zdarma atd. Má na to stát plné právo, ale má to hradit! Nemá tu povinnost přenášet ekonomicky na někoho jiného. Ve všech případech, neměli bychom to dělat ani tady.

Takže říkám, že to legitimní, ale bez toho, že by to stát platil, tak si lžeme sami do vlastní kapsy. Mnohem lepší je to nechat na těch provozovatelích, aby našli efektivní způsob fungování.

Pokud už někdo z nás nebo z vás si myslí, že zná to číslo - 3400, 3300, 3500 a teď bych mohl vymýšlet dál -, tak současně k tomu říci, kdo to bude financovat. To je podle mě férový přístup. I když já s tím nesouhlasím, budu hlasovat proti takovému přístupu. Ale současně když říkám, že někdo něco musí, musím mu dodat i finanční zdroje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mám zde tři faktické poznámky v pořadí pánové poslanci Votava, Horáček, Urban,

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, o co by nám mělo jít především? Ano, pošta by mohla být šampionem, nebo by měla být šampionem, je to státní majetek. Ale nám musí jít především o dostupnost poštovních služeb pro občany. A to, co bohužel v poslední době dělala, a to musím poště vytknout, že takovou salámovou metodou rušila pobočky na těch menších obcích, to je velice špatně. Vždyť přece ti lidé v těch obcích chtějí mít zaručené tyto služby. Chodí jim tam důchody, chodí jim tam různé zásilky, měli tam peníze v Poštovní spořitelně atd.

Na mě to dělá dojem, že tady někteří předřečníci, kteří hovořili, tak hovořili o tom, ano, že se pobočky budou spíše rušit. A to by bylo velice špatně. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktická poznámka pan poslanec Horáček.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Já jenom vysvětlím 3400. Kdybyste ten materiál zkoumali, tak to je skutečný stav, to není 3300 nebo... Je jejich 3400. A z toho jsme vycházeli.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Poslední faktická, pan poslanec Urban,

 

Poslanec Milan Urban: Tak já, aby nedocházelo u kolegů, kteří mají jiný názor, k nějaké mystifikaci.

To menšinové stanovisko hospodářského výboru neříká, že zákonem má být stanoveno 3400 nebo 3600 nebo 2500. Neříká žádné číslo. To oponentní stanovisko nemluví o tom, že má být zákonem dán počet poboček. Ten návrh hospodářského výboru říká, že to má být nařízením vlády nebo nějakého resortu. Tak abychom si tu debatu upřesnili.

Samozřejmě, jestli Česká pošta obstojí, jestli jí vytvoříme rovné podmínky na trhu, tak bych si přál, aby těch poboček bylo 3400 nebo víc, v souladu s tím, co tady říkal pan poslanec Votava. Prostě ta síť, kterou tady Česká pošta má, je přece výbornou sítí pro občany, pro malé obce a bylo by škoda jakýmkoliv způsobem, neuváženým krokem, tuhle tu síť rozprášit.

Ale ještě jednou opakuji: Neříkáme žádné číslo, které by mělo být v zákoně. Mělo by to být nařízením vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan zpravodaj Jan Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím alespoň částečně reagovat a říct alespoň jeden příklad, co se týče počtu poboček.

Ano, tady zaznělo: přece je důležité, a já jsem to v měl v těch svých bodech rovněž, jakou kvalitu služeb bude ten poskytovatel poskytovat. On to nemusí být v budoucnu tento poskytovatel. To může být kterýkoliv jiný subjekt. To je jedna věc.

A druhá věc. Jeden příklad, který jsem uvedl ve své jedné tiskové zprávě. V Božím Daru fungovala pošta tři hodiny denně. Poštu přenesli na íčko, když to hodně zjednoduším, na informační středisko, a poštovní služby jsou prostřednictvím tohoto místa poskytovány 9 hodin denně a i v sobotu a v neděli. Takže ono je to o něčem jiném než o tom počtu, zafixování počtu poboček. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Krupka do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážné kolegyně a kolegové, já jsem se předtím jako zpravodaj pokusil být samozřejmě neutrální ve vztahu k usnesení výboru. Teď v obecné rozpravě bych chtěl říct i nějaký svůj konkrétní názor.

Já chci jenom říci, že když jsem na prvním čtení zvedl tuto problematiku jménem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jsem právě proto chtěl, aby se tam i promítlo vidění, které tady můj kolega, jehož si velmi vážím, kolega Horáček, chtěl, aby měly možnost i města a obce seznámit se s tímto materiálem. Nicméně i já jsem od prvopočátku hovořil o tom, že se bavíme o novele zákona týkající se liberalizace poštovního trhu, a ne o zákonu o České poště.

Na margo toho bych chtěl zdůraznit, že právě i díky těmto diskusím Ministerstvo vnitra, které je ze zákona stanoveno jakožto zakladatel státního podniku, tedy vykonává zakladatelská práva u České pošty, připravilo materiál pro vládu České republiky. Tento materiál je teď v meziresortním připomínkovém jednání a právě tento materiál by měl definovat postavení České pošty a mj. i tam může proběhnout diskuse na téma, jakým způsobem dále bude poskytovat své služby.
Přihlásit/registrovat se do ISP