Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. března 2012 v 10.00 hodin
Přítomno: 147 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás zde vítám a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Seznámím vás s omluvami. Omlouvají se pro neúčast na dnešním jednání následující poslanci, poslankyně a členové vlády. Pokud jde o poslance: Antonín Pavel - zahraniční cesta, Babák Michal - zdravotní důvody, Bartoš Walter - pracovní důvody, Bezecný Zdeněk - osobní důvody, Drastichová Jana - pracovní důvody, Fischerová Jana - pracovní důvody, Grebeníček Miroslav - zdravotní důvody, Gregora Martin do 14 hodin - osobní důvody, Jandák Vítězslav - zdravotní důvody, Novotný Josef starší bez udání důvodu, Oliva Jiří do 14 hodin - zdravotní důvody, Papež Jiří - osobní důvody, Roztočil Aleš - rodinné důvody, Rusová Marie - zahraniční cesta, Rykala Adam - osobní důvody, Suchá Jana - osobní důvody, Svoboda Pavel - zdravotní důvody, Škárka Jaroslav - osobní důvody, Štětina Jiří - zdravotní důvody, Šťastný Boris bez udání důvodu a pan poslanec Tancoš Josef z pracovních důvodů.

Pokud jde o členy vlády, omlouvá se ministr Dobeš Josef - pracovní důvody, Dobeš Pavel - pracovní důvody, Chalupa Tomáš - pracovní důvody, Kalousek Miroslav - pracovní důvody, Kubice Jan - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - pracovní důvody, Vondra Alexandr - též pracovní důvody.

Budeme se dnes věnovat, kolegyně a kolegyně, pevně zařazeným bodům. Jedná se o body 5 a 72, sněmovní tisky 535 a 547, druhá čtení. Poté je možné se věnovat bodu 64, to je tisk 606, jedná se o zprávu. Všechny zbývající body této schůze jsou buď pevně zařazeny, nebo u nich nejsou splněny zákonné lhůty.

Dřív než přistoupíme k avizovanému programu, mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. Jako první se hlásil pan předseda Bohuslav Sobotka, jako druhý pan předseda Stanjura. Prosím, pan poslanec a předseda Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, nebudu mít žádný procedurální návrh, který se týká této schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi pouze krátké prohlášení.

Já vím, že my tady v Poslanecké sněmovně vedeme politické polemiky, velmi často se neposloucháme, pokud si vzájemně adresujeme nějaká doporučení, tak je nebereme příliš vážně. To je, myslím, obvyklá věc. Ale já bych přesto rád se dnes zastavil u jedné události a rád bych v tomto smyslu adresoval z pohledu České sociální demokracie vládě určité doporučení.

Zaznamenali jsme včera všichni poměrně vysokou účast lidí na demonstracích, které byly organizovány po České republice jednou z občanských iniciativ. Na ty demonstrace přišlo hodně lidí. Podle toho, co jsme viděli v médiích, tam byla i řada mladých lidí, byli tam i senioři. A lidé, kteří na tyto demonstrace přišli, vyjadřovali svůj odpor vůči politice vlády a vůči některým jejím konkrétním plánům, které má. (V sále panuje silný hluk.)

Já jsem přesvědčený, že by vláda neměla podceňovat to velké množství lidí, které se těchto protestů zúčastnilo, a vláda by také měla poslouchat, co tito občané říkají a proti čemu protestují. Já si myslím, že ta účast a to nasazení občanů při příležitosti včerejších demonstrací ukazují, že ve společnosti skutečně roste sociální napětí. Je to realita. Je to jasný důkaz, že lidé žijí ve stresu. Ve stresu z toho, co jim budoucnost připraví. Ve stresu z každého nového takzvaného reformního opatření, se kterým vláda přichází. Řada občanů se dostává do beznadějné, bezvýchodné sociální situace. Řada lidí už je prostě natolik zoufalých, že nevidí žádné jiné řešení, než se připojit k podobným protestům. Vnímáme ve společnosti reálné obavy důchodců, obavy rodin s dětmi, lidí ze středních vrstev, kteří se bojí svého zchudnutí. Vnímáme reálné obavy zaměstnanců veřejného sektoru, kteří se bojí propouštění. A tohle všechno, tenhle stres, tohle sociální napětí, ten pocit nespravedlnosti, neporozumění toho, co se vlastně dneska děje, co tahle vláda chce, co vlastně prosazuje, k čemu to má vést, zvyšuje konflikty a zvyšuje riziko sociálních konfliktů v naší zemí. Myslím si, že na vině je také vláda.

Chtěl bych požádat vládu, aby změnila způsob své komunikace, aby se přestala chovat do té míry arogantně, že ignoruje veškeré připomínky, které se objevují jak ze strany občanské společnosti, tak ze strany odborů, tak ze strany opozice. Myslím si, že by vláda v této těžké době, a není to skutečně jednoduchá doba, protože tady máme souběh ekonomické stagnace a souběh rozsáhlých rozpočtových škrtů, tak jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že by vláda v této obtížné době měla položit mnohem větší důraz na sociální dialog.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, pane předsedo a poslanče, já vás musím přerušit. Čekala jsem, že se hluk v sále trošku zklidní. Upřímně řečeno, opravdu jde tentokrát více z vaší levé strany, proto jsem nechtěla okřikovat Sněmovnu, abyste to nebral nějak úkorně. Teď to dělám.

Žádám vás všechny o klid bez ohledu na to, z které strany sálu ten velký hluk momentálně jde. Děkuji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Poslanecká sněmovna občas působí skutečně jako akvárium, které si vystačí samo pro sebe, a jen někdy sem dolehnou vzkazy z toho okolí, ze společnosti, z toho, co se děje venku. Já doufám, že alespoň včerejší demonstrace, které se odehrály do značné míry spontánně v řadě míst České republiky, takovýmto vzkazem budou, že sem prostě ten vzkaz dolehne. A já vystupuji právě proto, abych na tuto skutečnost upozornil.

Myslím si, že není moudré, jestliže vláda reaguje způsobem: "No lidé mají právo protestovat, ale my si pojedeme dál a vůbec nás ty připomínky a ty názory nezajímají." Já chci jenom připomenout, že řada lidí, která včera přišla na tyto demonstrace, volala po přijetí obecného zákona o referendu - a právě tento týden tady byl obecný zákon o referendu smeten. Řada lidí, která včera demonstrovala, vystoupila proti narovnání s církvemi, proti tomu zákonu, který tady protlačuje vládní koalice, a opět to vypadá, že budou ignorovány veškeré připomínky.

Chtěl bych proto upozornit vládu na to, že nejde o triviální věc, že se sociální konflikty mohou stupňovat. Napětí ve společnosti roste a je nejvyšší čas zahájit rozsáhlý společenský dialog a hledat konsenzus nad těmi hlavními kroky, které vláda v oblasti rozpočtové, daňové a sociální politiky chce realizovat v příštích letech, aby došlo ke snížení rozpočtového deficitu. Ta dosavadní válcovací metoda nepřinese nic dobrého. Nepřinese nic dobrého naší zemi a nepřinese nic dobrého ani pro atmosféru v naší společnosti.

Děkuji. (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další přihlášku s přednostním právem uplatňuje pan poslanec a předseda klubu ODS pan Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu pod názvem Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na úpravu pravidel vnitřních poměrů a podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ten název bodu je velmi složitý, nicméně organizační výbor ve středu projednal a doporučil Sněmovně toto usnesení, na základě kterého bychom se nemuseli každý den chodit podepisovat tam k těm podpisovým archům. Ušetřili bychom něco málo administrace a registrace poslanců by probíhala tak, že jakmile se poprvé přihlásíme kartou, tak jsme ten den přítomni.

Navrhuji zařazení tohoto nového bodu a navrhuji jeho pevné zařazení na úterý jako první bod. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP