(10.40 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Já si dovolím uvést pro srovnání aktuální situaci. K dnešnímu dni dnes ráno platí regulace kvůli této látce v Královéhradeckém kraji z důvodu překročení imisních limitů o více než dvojnásobek, v části Jihomoravského kraje z důvodu překročení limitu o dvojnásobek, v Olomouckém kraji, zejména pak v Prostějově, velké části Plzeňského kraje a v části průmyslové Moravskoslezského kraje, kde dnes ráno byly v některých místech překročeny koncentrace zhruba čtyřikrát.

Na druhou stranu je třeba říci ve srovnání s loňským rokem a předloňským rokem, že se právě teď pohybujeme v tom časovém období topné sezóny, které ve všech srovnatelných dvou předcházejících rocích bylo vždy to nejhorší v průběhu roku a fakticky jsme se pohybovali v počtu zhruba šesti vyhlášených regulacích v průběhu roku, v průběhu topné sezóny pro region ostravsko-karvinský a zhruba pěti pro region třinecký. Co se ale ukazuje, že z důvodu změny způsobu proudění a v té souvislosti ale také dopady, které vytváří celý ten koláč znečišťovatelů ovzduší, což je průmysl, ale já, byť to neradi mnozí slyší, říkám, ne jenom průmysl, jsou to také domácnosti a je to také doprava, tak to, co sledujeme v posledních letech, je, že pokud dochází k situaci a zhoršení, tak zatímco dřív ve většině případů jsme vystačili pouze se signálem upozornění, dnes nástup je rychlejší a velmi záhy v horizontu dnů či hodin rovnou vstupujeme do procesu regulace.

Dámy a pánové, z výše uvedených důvodů musím říci, že z těch pozměňovacích návrhů, kterých je tu spousta a ke kterým se budu postupně vyjadřovat, je pro mě nepřijatelný a nedoporučuji návrh hospodářského výboru na úplné zrušení látek. Pokud mám zmínit látku, u které považuji za důležité, aby zůstala zachována poplatková povinnost, pak jsou to tuhé znečišťující látky, jako látka nebo regulace, která je. Pravdou ale je, že podíváme-li se kolem nás, ve většině zemí řešíme dva koncepty. Jeden, který je založen na principu znečišťovatel platí, tak jako tak, bez ohledu na to, jak zpřísňuje, resp. jak naplňuje přísnější limity. A druhá, hustě převládající, je situace, neříkám tím, že dominantní, ale velmi častá, situace, kdy poplatková povinnost nastupuje v případě překročení těch pravidel, v případě sankčního řízení. U nás máme kombinaci obého dle tradice. Na druhou stranu je pravdou, že platí to, co jsem zmínil na začátku, že míra regulace u nás v posledních čtyřech letech běží mnohem rychleji než v předcházejících letech celého toho dvacetiletého období, že zpřísňování limitů je v podstatě rok od roku, že ještě před dvěma lety, jak jsem zmínil, to bylo sto např. pro hutnictví a my se v horizontu několika málo let, spíš měsíců dostaneme na dvacet mikrogramů.

Dámy a pánové, v každém případě, ať už váš postoj k jednotlivým pozměňovacím návrhům, a s mnohými z vás jsem tady mluvil a situaci jsme si snažili vysvětlit, ať už váš postoj k jakýmkoliv pozměňovacím návrhům bude jakýkoliv, moc vás prosím o podporu tohoto zákona, který je velmi důležitý, a je důležité, abychom vstoupili s tímto zákonem v účinnost 1. 9. letošního roku.

Chtěl bych poděkovat výboru životního prostředí i ostatním, kteří se zákonem zabývali, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, všem kolegům. Je to obsáhlý zákon, kterému se tato Sněmovna opravdu dlouho věnuje.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Bylo to závěrečné slovo. Po závěrečném slově už není prostor k technickým poznámkám.

Až otevřu debatu k proceduře, potom dostane slovo pan kolega Úlehla. Jsme za závěrečným slovem. Paní zpravodajka avizuje, že nechce vystoupit se závěrečným slovem. Je před námi hlasování o pozměňovacích návrzích.

Paní zpravodajku požádám, aby nám oznámila postup, jímž se budeme při hlasování řídit. A až schválíme proceduru, tak požádám paní zpravodajku i pana ministra, aby přednášeli svá stanoviska.

Ještě se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan kolega Petr Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o 15minutovou pauzu na jednání klubu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 11 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.45 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP