(10.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

71.
3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011
/sněmovní tisk 552/

O úvodní slovo opět požádám ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, tak jako vždy původní plán vojenských cvičení, který je schvalován na začátku roku, je později v průběhu toho roku doplňován podle aktuální potřeby. Zde předkládáme 3. doplněk k plánu vojenských cvičení na rok 2011, čili cvičení, které proběhlo.

Jak jistě víte, ve dnech 3. až 7. prosince minulého roku vyslala vláda na Slovensko celkem 29 vojenských lékařů za účelem pomoci slovenské vládě v poskytování zdravotní péče, a to formou vojenského cvičení. Pomoc byla poskytnuta na základě žádosti slovenské vlády ze dne 1. prosince 2011, kdy se tato vláda prostřednictvím své premiérky obrátila na předsedu vlády České republiky se žádostí o pomoc při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče a zároveň pozvala české lékaře specialisty na toto vojenské cvičení pod názvem Slovenské zdraví. K věci se 2. prosince sešla na své mimořádné schůzi vláda České republiky, která toto cvičení schválila.

Uvedené cvičení bylo pořádáno v součinnosti se slovenskou stranou, resp. v rámci spolupráce vojenských zdravotnických služeb jak Armády České republiky, tak ozbrojených sil Slovenské republiky. Jeho účelem bylo procvičení hlavního poslání vojenských lékařů, tedy poskytování zdravotní péče v mimořádných krizových situacích. Nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout vysoké úrovně přípravy, je přímý výkon lékařské péče v reálném prostředí, tedy léčení skutečně nemocných pacientů. Na rozdíl od obvyklé činnosti vojenských lékařů v době míru klade cvičení v zahraničí důraz též na některé specifické aspekty zdravotní péče, např. schopnost zdokonalit adaptaci na neznámé prostředí, rychlý přesun atp.

Bez ohledu na časovou tíseň bylo vojenské cvičení Slovenské zdraví 2011 připraveno jako standardní vojenské cvičení a plně splnilo svůj účel.

Děkuji a žádám vás, aby Sněmovna - také to bylo projednáno v příslušném výboru - vzala tento materiál na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 552/1. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Zdeněk Boháč. Prosím vás, pane kolego, o to, abyste nás informoval, jak výbor jednal a jaké přijal usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, po úvodním slovu pana ministra se omezím pouze na usnesení našeho výboru pro obranu z 1. schůze dne 18. ledna 2012 k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011. Jedná se o sněmovní tisk 552.

Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany České republiky Jiřího Šedivého, po zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Boháče a po rozpravě výbor pro obranu:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011.

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost a hlásím se s usnesením potom do podrobné rozpravy, paní předsedkyně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Slovo dostává pan poslanec Jan Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, toto není úplná banalita, jakkoliv název doplněk plánu vojenských cvičení může naznačovat, že se jedná o rutinní věc. Toto je podle mého názoru naprosto zásadní věc. A já bych chtěl říct, že mě velmi znepokojilo rozhodnutí vlády v loňském roce vyslat naše vojenské lékaře na Slovensko.

Víte, naše vláda má takovou jednu zvláštní vlastnost a tou je taková tendence uchylovat se k použití, nebo minimálně k úvahám o použití ozbrojených sil v případě sporu se sociálními partnery, v případě stávek. Já bych tady připomněl stávku v dopravě, kdy Ministerstvo obrany naprosto vážně uvažovalo o tom, že vlaky a autobusy nahradí vojenskými dopravními prostředky. Jenom proto, že těch vojenských dopravních prostředků zase není tolik, a doufám, že i proto, že takovéto konání by bylo v rozporu se zákonem o ozbrojených silách, nakonec vláda tento nápad nerealizovala. Vím, že vláda se v tomto inspiruje příkladem velkého amerického prezidenta Ronalda Reagana, který stávku leteckých dispečerů řešil tak, že je všechny vyházel a povolal na místo vojenské letecké dispečery. Ale dámy a pánové, my nejsme v Americe, my jsme ve střední Evropě a máme trošku jinou tradici řešení sporů mezi zaměstnanci, odbory a státem.

No a nyní k tomu konkrétnímu příkladu, k tomu "cvičení" na Slovensku, k tomu cvičení Slovenské zdraví. Jakkoliv akceptuji fakt, že z hlediska ústavy je vše v pořádku a ústava porušena nebyla - a já vím, že pan ministr má posudek ústavních expertů - a k formálnímu porušení ústavy nedošlo, ale dámy a pánové, řekněme si otevřeně, to žádné cvičení nebylo. To bylo rozhodnutí vlády vyslat naše ozbrojené síly v době konfliktu mezi profesní organizací na Slovensku a ministerstvem zdravotnictví. Jsem přesvědčen o tom, že není právem státu, jako je Česká republika, vstupovat do takovýchto sporů ve státě jiném. To je podle mého názoru hraní si s ohněm. A já si jenom kladu otázku, kdy se na nás obrátí některý jiný stát a bude po nás chtít, abychom v případě stávky řidičů poslali vojenské kamiony nebo některé jiné součásti naší armády. Prostě armáda nemá řešit spory mezi zaměstnanci a státem. Vojáci Armády České republiky, jakkoliv jsou to lékaři, nemohou býti stávkokazy.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jeroným Tejc se hlásí dále do rozpravy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já nejsem odborníkem na obranu, nicméně nebudu tak shovívavý jako můj předřečník kolega Hamáček. Já si myslím, že to je jednoznačné obcházení zákonů a ústavy této země.

Myslet si, že vyšleme někam armádu a nazveme to cvičení, a tentokrát, protože to skutečně bylo v bohulibém zájmu záchrany lidských životů, byť došlo k tomu, že se česká armáda stala stávkokazem na Slovensku a ve slovenském konfliktu, a že se to tedy pomine bez jakéhokoliv povšimnutí, je určitě nesprávné, protože příště nám pan ministr Vondra a vláda rozhodne o tom, že se cvičení uskuteční v jiné zemi, že tam vojáci půjdou do ostrého konfliktu, a řekne: No, ono to bylo cvičení, do toho Parlament neměl co mluvit. My jsme je tam vyslali a oni se tam dostali do konfliktu a museli se bránit.

No, tak to, dámy a pánové, přece nejde dělat. Já si myslím, že musíme respektovat ústavu této země. A o tom, jestli se někam vyšle, nebo nevyšle armáda, by měl rozhodovat Parlament. Má o tom rozhodovat Poslanecká sněmovna, má o tom rozhodovat Senát. A v tuto chvíli já jsem přesvědčen, že vláda minimálně je na hraně svých kompetencí, pokud rozhodla o vyslání, které nebylo v souladu, tedy rozhodla o cvičení, které nebylo cvičením. Kdyby ti lékaři tam jeli na skutečné cvičení s Armádou Slovenské republiky, pak bych to chápal, ale toto žádné cvičení nebylo. Jejich poslání bylo úplně jiné.

Takže můžete říkat co chcete, můžete mít posudků kolik chcete, ale je to velmi nebezpečné pro demokracii, pokud tímto způsobem s ústavou budeme zacházet.***
Přihlásit/registrovat se do ISP