(13.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Jako první byl přednesen návrh usnesení pana poslance Bauera.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přihlášených 138 poslanců pro 76, proti 30. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém rozhodneme hlasováním, je návrh pana poslance Zaorálka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 z přihlášených 137 poslanců pro 32, proti 44. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu.

Kolegyně a kolegové, budeme ještě pokračovat pevně zařazenými body, se kterými se dneS dopoledne máme vypořádat. Dříve než slovo dostane pan poslanec Tluchoř, vás ještě seznámím s jednou omluvou, a to omluvou pana poslance Farského na dnešní den od 13 hodin.

 

Ještě bod komplexněji uvedu. Budeme se tedy zabývat bodem

68.
Návrh na volbu člena Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

nyní tedy slovo předávám předsedovi volební komise poslanci Petru Tluchořovi. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pokusím se být velmi stručný k návrhu na volbu člena Etické komise, takto zkráceně.

Dne 17. listopadu 2011 nabyl účinnosti zákon č. 262/2011 Sb., kterým byla zřízena Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Jeden člen - Stanislav Devátý - byl již Poslaneckou sněmovnou zvolen 16. prosince, zbývá tedy obsadit jedno volné místo. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: od poslaneckého klubu ČSSD pan Karel Floss a od poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Prokop Tomek.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.

Nyní bych prosil, paní místopředsedkyně, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Otevírám tuto rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se do ní hlásí z místa. Nikdo, proto tuto rozpravu končím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nyní bych poprosil, abyste dala hlasovat o tajné volbě, protože to je potřeba odhlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, Sněmovna rozhodne hlasováním o návrhu na provedení tajné volby. Toto hlasování právě zahajuji. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 181 z přihlášených 137 poslanců pro 101, proti 3, tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Nyní prosím, abyste přerušila tento bod a otevřela další volební bod.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, bod 68 přerušujeme. Otevíráme bod

69.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Předávám slovo panu poslanci Tluchořovi.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji pěkně. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů ČSSD, ODS a Věci veřejné tyto návrhy: výbor na obranu - rezignace Viktor Paggio, návrh na volbu David Kádner na uvolněné místo po panu poslanci. Hospodářský výbor - rezignace Jiří Zemánek, jedná se však o podmíněnou rezignaci ve chvíli, pokud by byl zvolen do výboru rozpočtového, o tom bychom tedy hlasovali až úplně na závěr. Ústavněprávní výbor - návrh na volbu Viktor Paggio na uvolněné místo po paní poslankyni Karolíně Peake. Rozpočtový výbor - návrh na odvolání Michala Doktora a Jiřího Paroubka a návrh na volbu Radima Jirouta za ODS a Jiřího Zemánka z ČSSD.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým hlasováním. Jednací řád však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování rovněž veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna hlasovala o rezignaci pana Viktora Paggia, poté hlasovala o odvolání jednotlivě pánů poslanců Doktora a Paroubka, následně bychom volili nové zastoupení a na závěr v případě, že by pan poslanec Zemánek byl zvolen, abychom vzali na vědomí jeho rezignaci z výboru hospodářského.

Nyní prosím, paní místopředsedkyně, abyste otevřela rozpravu ke všem těmto změnám i ke způsobu hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Rozpravu otevírám. Nemám do ní písemnou přihlášku, nevidím žádného poslance ani poslankyni, že by chtěli vystoupit, a proto tuto rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, slovo je opět vaše.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Protože nebyla navržena tajná volba nebo tajné hlasování, nemusíme o způsobu volby hlasovat.

Nyní prosím, abyste nechala hlasovat o rezignaci pana poslance Viktora Paggia na členství ve výboru pro obranu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: O čem budeme hlasovat, bylo právě řečeno. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 182 z přihlášených 140 poslanců pro 105, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Dále bychom tedy hlasovali o odvolání pana poslance Jiřího Paroubka z výboru rozpočtového.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: O tomto zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 z přihlášených 135 poslanců pro 90, proti 2. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nyní budeme hlasovat o odvolání poslance Michala Doktora z rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přihlášených 135 poslanců pro 69, proti 4, návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nyní bychom hlasováním en bloc rozhodli o volbě pana poslance Viktora Paggia do ústavněprávního výboru, poslance Davida Kádnera do výboru pro obranu, poslance Radima Jirouta do rozpočtového výboru a stejně tak pana poslance Jiřího Zemánka do rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Není proti tomu žádná námitka. Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Prosím, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přihlášených 140 poslanců proti 106, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Pane předsedo?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Poslední hlasování by bylo vzetí na vědomí rezignace pana poslance Zemánka ve výboru hospodářském, neboť byl zvolen do výboru rozpočtového.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: O tomto zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 186 z přihlášených 140 poslanců pro 106, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna vzala na vědomí rezignaci Viktora Paggia, Jiřího Zemánka, odvolala Jiřího Paroubka a Michala Doktora z rozpočtového výboru, zvolila Davida Kádnera za člena výboru pro obranu, Viktora Paggia za člena ústavněprávního výboru, Radima Jirouta a Jiřího Zemánka za členy rozpočtového výboru. Tím tento bod končí.

Nyní prosím, paní místopředsedkyně, abyste vyhlásila konání tajné volby člena Etické komise. Lístky budou vydávány po dobu 15 minut, tedy do 13.25 hodin. Vzhledem k tomu, že dále nebude pokračovat schůze dnes, kde by bylo možno vystoupit s výsledky, oznámím je zítra ráno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přerušuji naše jednání do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP