(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Bohužel tedy slyším zde překvapující návrh na vypuštění zákona o obecném referendu z programu schůze. Myslím si, že to je chybný postup a není možné se chovat schizofrenně. Možná je možné všechno za této vlády, ale každopádně nás zaráží schizofrenní chování vládní strany ODS, která na jednu stranu hovoří velmi často o referendu a na druhou stranu navrhuje vypuštění tohoto bodu z programu schůze. Je to chyba, je to škoda, budeme ztrácet zbytečně čas.

Něco podobného už jsme tady zažili s přímou volbou prezidenta republiky, kdy jsme také předložili návrh na přímou volbu, ten zákon byl zamítnut, rok se nic nedělo a pak jsme tady ve velkém časovém stresu pod tlakem veřejnosti na poslední chvíli schvalovali novelu ústavy. Byl to chybný postup a já bych byl velmi nerad, kdybychom ho tady opakovali. To znamená - teď se zamítne zákon o obecném referendu a pak, na poslední chvíli, pod tlakem, budeme schvalovat nějaké účelové jednorázové zákony o konání referenda. Ale to je jenom jedna poznámka.

Já se vracím k tomu návrhu, který jsem zde přednesl. Skutečně bych se velmi zásadně a výrazně přimlouval za to, abychom zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi vypustili z programu této schůze a aby došlo k jednání mezi vládními stranami a opozičními stranami na téma tohoto zásadního a v zásadě nevratného majetkového a finančního transferu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan kolega Stanjura. Poté pan kolega Bárta, poté pan kolega Doktor.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak my ten návrh na vyřazení bodu 35 nepodpoříme. Myslíme si, že bude dostatek času, abychom ty otázky projednali ve výboru mezi prvním, druhým a třetím čtením. Naopak bych chtěl navrhnout pevné zařazení tohoto bodu 35 na pátek tento týden - jako první bod pátečního programu.

A jenom poznámka. Já jsem chápal návrh na vyřazení toho vámi navrhovaného zákona z pořadu schůze jako vstřícný krok. Vy už mluvíte o zamítnutí toho zákona, ale to já jsem nenavrhoval. Já jsem navrhoval vyřazení z pořadu schůze, čímž mimo jiné předejdeme v této chvíli předpokládanému zamítnutí tohoto návrhu zákona.

A když citujete, nebo chcete citovat z programu nebo z návrhu ODS, tak prosím přesně. My jsme nikdy nenavrhovali referendum o fiskální zdrženlivost nebo o fiskálním kompaktu. To nám jenom někdo vkládá, podkládá. My konzistentně minimálně od loňského kongresu říkáme, že budeme chtít referendum o přistoupení k euru. A tam logicky, pokud bude podmínkou přijetí eura, smlouvy, které platí pro členy eurozóny, tak logicky se v takovém hlasování bude hlasovat nejenom o této smlouvě, ale případně o jiných, které do té doby mohou vzniknout a dneska o nich nic nevíme, tak si to dneska nemusíme prosazovat. A je pravda, že jsme příznivcem jednorázového zákona o referendu. Tak jak jsme byli pro referendum o vstupu do Evropské unie, tak budeme podporovat a prosazovat referendum o vstupu do eurozóny. Já myslím, že to je legitimní. Pokud budete chtít, aby o tom občané rozhodli v referendu, tak takový návrh podpoříte. Pokud ne, tak budete hlasovat legitimně proti. Nicméně je to velmi předčasné. Tato vláda říkala, že ve svém funkčním období vůbec nestanoví termín přijetí eura, tak nemá cenu v roce 2012 se dohadovat, zda bude, nebo o zákonu o referendu, jednorázovém referendu o přijetí či o vstupu České republiky do eurozóny. V tomto volebním období se to podle mě řešit nebude. Tak proto já jsem chápal návrh na vyřazení toho bodu jako vstřícný krok. Není to návrh na zamítnutí toho zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan místopředseda Zaorálek. Prosím. Pardon, pan kolega Bárta byl ještě před vámi. Promiňte.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já za prvé mám potřebu tady znovu připomenout, abyste sledovali uhlí a vůbec to, jak tady jisté opoziční smlouvičky dokonale fungují. A je zapotřebí tady jasně pojmenovat, jak to je s referendem. Když nastala vážná debata o tom, aby bylo referendum teď k Evropské unii, tak vznikla pseudozáminka sociální demokracie, aby se nepodpořil zákon o referendu, s tím, že buďto bude zákon o všech referendech a tak dále, anebo nebude žádné referendum. A řekněme si upřímně, že to je přesně produkt jenom této účelové opoziční smlouvičkové hry, v závorce uhlí, která zase je jenom o tom, že jisté jiné strany, nebo spíš stejné strany se shodují v tom, že tady prostě nemá být žádné referendum k tomu, aby se náhodou nezabránilo tomu, že se omezí práva českých občanů se rozhodovat o fiskální politice, v závorce uhlí.

Co se nicméně týče praktických věcí, dovolte mi konstatovat, že navrhuji vypustit z návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny bod číslo 80, číslo tisku 555.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bod číslo, prosím?

 

Poslanec Vít Bárta: Bod 80, číslo tisku 555. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já v tom teď samozřejmě mám trochu hokej - v těch názorech vládních stran. Ale přece jenom bych alespoň za sebe, abych si něco ujasnil, chtěl přivítat to, co říkal poslanec Stanjura za klub ODS. Tomu se zdálo, že rozumím. A budu si pamatovat to, co tady zaznělo, co je pro mě docela zásadní - že v této chvíli není referendum k fiskální dohodě na pořadu dne. Takže já to beru tak, že to takto bylo řečeno. Rozuměl jsem tomu správně. Já s tím souhlasím. Já se také domnívám, že v této chvíli je to předčasné. A jsem rád, že alespoň to tady srozumitelně zaznělo. To další se snažím už nebrat v potaz.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil také já návrh na zařazení nového bodu jednání, a sice Informace ministra zemědělství pana Petra Bendla o možném průlomu známkoprávní pozice, průlomu ochrany značky Budějovického Budvaru, národního podniku.

Žádám, aby byla Poslanecké sněmovně předložena informace kopírující v zásadě obavy vyslovené v médiích, mající ovšem svou racionální podstatu, zejména aby byly okomentovány snahy Ministerstva zemědělství efektivně zabránit možnému riziku ohrožení tržní ceny podniku, schopnosti hájit již registrované obchodní známky a zajistit tak další rozvoj značky a podniku jako takového. Záměrně a zcela s plným vědomím si faktů a pohledu zástupců jednotlivých politických stran na věc případné privatizace tohoto podniku nezmiňuji ohrožení značky podniku v souvislosti s privatizačními úvahami. To je myslím poznámka mimo čas a prostor. V tuto chvíli je naprosto zásadní, aby majetek vlastněný státem a spravovaný ve prospěch daňových poplatníků nebyl ohrožen věcmi, které myslím byly komentovány způsobem, který nevyžaduje, abych tady v detailu popisoval jevy, jevy, ke kterým v minulých týdnech, spíše uplynulých měsících, došlo.

Děkuji za podporu mého návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já jen že podporuji ten návrh, který tady předložil pan kolega Doktor. A prosil bych v těch otázkách, pokud bod bude zařazen, abychom se dozvěděli něco o nákupu budějovického Samsonu, protože to je přesně ten moment toho ohrožení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. Děkuji. Nyní, pokud se již nikdo nehlásí, budeme hlasovat o všech návrzích, které zde zazněly. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích grémia.

 

První návrh. Pevné zařazení bodu číslo 4 návrhu pořadu - je to sněmovní tisk 449, zákon o ochraně ovzduší ve druhém čtení - a to na středu, 1. února, jako první bod dopoledne.

Zahajuji hlasování číslo 2. Táži se, kdo je pro toto pevné zařazení. (Pro dobíhající poslance.) Ministr Chalupa, ochrana ovzduší, středa, první bod. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 181, pro 71, proti 33. Návrh přijat nebyl.

 

Dále prosím o hlasování, které se týká... Pardon, ještě kontrola hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

Hlásí se pan poslanec Marek Benda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP