(11.20 hodin)
(pokračuje Grospič)

V této souvislosti bych chtěl říci, že ani třetí argument vlády obsažený v bodě 2, kdy vláda argumentuje tím, že v současné době připravuje návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, nemá opodstatnění položení otázky referenda. Právě v této souvislosti, kdyby proběhlo referendum dříve, než byla projednávána vládní předloha návrhu o jednání majetku s církvemi, otevřel by se tím prostor pro vládu, kdy by vláda byla vázána názorem většiny obyvatel České republiky. Považujeme to jako předkladatelé za vysoce demokratický přístup, který je v souladu s Ústavou České republiky.

Děkuji vám za pozornost a dovolím si vás požádat za navrhovatele o podporu projednávání tohoto předloženého návrhu zákona, o jeho propuštění do dalšího čtení zde v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já zkonstatuji, že vláda zaujala k tomuto tisku stanovisko s dopisem předsedy vlády Petra Nečase ze dne 23. listopadu 2011, ve kterém Poslanecké sněmovně navrhla vyslovit nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů - budu v podstatě stručně parafrázovat.

Návrh ústavního zákona je v rozporu, resp. nevypořádává se vůbec s judikaturou Ústavního soudu, který opakovaně řekl, naposledy ve svém nálezu z 31. srpna 2011, kde konstatoval, že zákonodárné sbory jsou povinny se vyrovnat s otázkou původního historického majetku církví a že tak jak se zavázaly na začátku 90. let, je třeba, aby přijaly nějaké legislativní řešení. Dále upozornila vláda na to, že připravuje a příští týden jde do vlády návrh zákona, kterým se upravuje majetkové vyrovnání státu a církví, a upozornila na to, že otázka, která je navrhována pány navrhovateli, je zcela nevhodně formulovaná, protože se samozřejmě ve své negativní formulaci dotýká zdaleka ne jenom věcí starých, ale samozřejmě by se týkala jakéhokoli budoucího převodu i třeba za úplatu, což by bylo zcela zjevně v rozporu s Ústavou České republiky.

Tolik stanovisko vlády a já se sám za sebe vyjádřím v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nemusíte odcházet o mikrofonu. Jste jako první přihlášen do obecné rozpravy. Dále mám přihlášeného pana poslance Husáka a pana poslance Laudáta.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní místopředsedkyně. S dovolením vystupuji nikoliv jako zpravodaj tohoto tisku, ale jako poslanec Marek Benda, a dovoluji si říct, že jak tady nerad přednáším ideologické projevy, že takovouhle drzost jsem v této sněmovně ještě nezažil! Aby ti, co ukradli majetek, přišli s návrhem referenda o tom "ukradený majetek nebudeme vracet!" pokládám za opravdu drzost, zpupnost nejvyššího řádu, kterou jsem nečekal, že tady někdy zažiju!

Kromě toho, že ten návrh ústavního zákona je samozřejmě úplně nesmyslný, úplně nesmyslný, jak do jisté míry poukazuje vláda, že představa toho že můžu zakázat referendem všem veřejnoprávním institucím, aby na konkrétní subjekty v zemi už nikdy nic nepřevedly, tak s tím zkuste přijít před jakýkoli soud, před jakýkoli evropský soud, a řekne vám, že jste se zbláznili a že se vracíte do komunistických časů, kdy byly některé skupiny privilegované a některé nebyly.

Ale to je jenom odbočka. Ale vůbec, ta samotná myšlenka toho, že zloděj přijde s tím "pojďme si odhlasovat - moje zlodějna bude potvrzena", mi připadá tak neuvěřitelná, že doporučuji Sněmovně, aby se tímto zákonem vůbec, ale vůbec nezabývala! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Doktor. Faktická poznámka má přednost, prosím, pánové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Měl jsem v úmyslu na úvod své technické poznámky omluvit se Sněmovně za expresi, které se asi neubráním. Ale Marek Benda, mám pocit, naladil Sněmovnu naprosto správně.

Víte, to je naprosto unikátní situace. Naprosto unikátní situace, kdy někdo, kdo má už být konečně přistižen definitivně při činu a důsledky zlovůle, kterou provedl na téhle společnosti, mají být napraveny, přichází s něčím, co v té společnosti v našich luzích a hájích má určitou míru pravděpodobnosti na úspěch! To si řekněme, že komunisté velmi dobře vědí, co tady chtějí páchat!

Chcete-li v Čechách čas od času nakopat někomu zadek - a to je to, za co jsem se chtěl omluvit - máte po ruce vždy dvě zaručené adresy: šlechtu a církev. A já velmi prosím o to, aby už česká společnost našla odvahu, řekla definitivní ano, nebo ne v otázce restitucí. Nepřehlížela obrovský objem majetku chátrajícího v našich městech a obcích, který nefunguje v reálné ekonomice, a aby nalezla dostatek morální síly na to, aby řekla komunistům, že jsou věci, v nichž diskutovat je jim zakázáno! (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S další faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Tak se omlouvám, před vámi jsou přihlášeni ještě jiní. Pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, tento návrh v podstatě definuje to, jakým způsobem nedospět k vyrovnání s církvemi. Definuje to, jak prodlužovat celý proces, který je nastaven. A tak jak se zde zmínil zpravodaj kolega Marek Benda a popsal tu situaci, tak je třeba odmítnout tento zákon už pro jeho ústavní rozpor. Už proto, s jakou myšlenkou je podán.

Proto si dovoluji navrhnout zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já jenom několik poznámek. Něco už tady řekl Marek Benda.

Skutečně bych poprosil levou část spektra, zejména komunisty, aby k této věci pokud možno mlčeli. Domnívám se - no skutečně, prosím, tady zazněly některé věci, jako že majetek není zmapován. Zmapován je, je až moc dobře zmapován. Vzpomínám si z předchozího období, kdy v komisi kdokoliv ať ze strany KSČM nebo zástupců sociální demokracie vznesl nějaké požadavky na doložení kterékoliv části majetku, tak vždy se spíš ukazovalo jedno - že ten majetek je ještě ve větším objemu než i tím předchozím pokusem byla snaha vrátit. Takže prosím, toto je jedna věc.

Druhá věc je - já nevím, jak by se vám líbilo, kdyby někdo začal rozhodovat, navrhoval referendum o vašem majetku, nepochybuji, že poctivě nabytém, a aby cizí lidi hlasovali o tom, co vy jste získali nějakou prací anebo že vám to někdo dal. (Nesouhlasný hluk z levé části sálu.)

Takže se domnívám, že skutečně tento pokus by měl zmizet ze stolu hned v prvním čtení, a podobně jako Marek Benda tenhle pokus opravdu považuji za nehoráznost.

A ještě tady také zaznělo, že nebylo dosaženo konsenzu. Vy jste nedosáhli konsenzu! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Chci se ujistit: pan poslanec Tejc se hlásil s faktickou poznámkou, nebo s řádnou? Dobře, takže přednost má před vámi pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, v podstatě jsem rád, že vystupuji po Františku Laudátovi, protože řekl některé věci, které mi připadají důležité, abychom ozřejmili. Kdybych měl reagovat jenom na kolegu Marka Bendu, tak bych musel prohlásil, že se necítím ani jako Josef II., ani jako Tomáš Garrigue Masaryk, ale že nejsem zloděj a že jsem církvi nic neukradl. A neměl jsem na tom nikdy žádný podíl! A jestli jsem někdy jako svobodný advokát v 90. letech vyřizoval restituce a restituce obcí, které obcím nebyly vydány, protože například v 30. letech došlo k převodu majetku podle zákona z roku 1919 o první pozemkové reformě, obec zaplatila ten majetek, nebylo to intabulováno, po roce 1938 to za druhé republiky nebylo intabulováno, po roce 1940 se s tím nic nestalo, po roce 45 také nic, po roce 48 už také nic, a obec, která to měla ve vlastnictví do roku 1953, to chtěla zpátky a nedostala to právě proto, že na tom visela blokace takzvaného církevního majetku, přestože to bylo tou obcí, a chcete-li její jméno, i ho řeknu, zaplaceno. V tomto ohledu mi prosím nekažte morálku! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP