(21.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Takže pokud by k tomuto propadu došlo, tak samozřejmě že by to omezilo hospodářský růst i takových ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo asijské ekonomiky, včetně ekonomiky čínské. Na tom žádná z těchto ekonomik nemá zájem. Proto se zajímají i o pomoc Evropské unii. A samozřejmě, že šéfka Mezinárodního měnového fondu musí s něčím přijít, když bude objíždět tyto země. Pokud bude mít v rukou 200 miliard eur, je to asi ne velká částka z toho hlediska potřeby, která může nastat, ale je to aspoň nějaká částka pro vyjednávání. Takže z tohoto hlediska je potřeba ty věci vidět zejména k zemím sdružení BRICS, s kterými - i s některými ostatními - bude šéfka Mezinárodního měnového fondu jednat.

Dámy a pánové, solidarita nemá vždycky abstraktní háv. V tomto případě je to jev velice konkrétní. Já jsem si dnes, když jsem si připravoval tyto poznámky, vzpomněl na Rooseveltova slova, která použil při projednávání zákona o půjčce a pronájmu. On tehdy řekl, že když hoří střecha sousedova domu, budu ji pomáhat hasit. Proč? dodávám. Protože je to rozumné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Jako poslední do všeobecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, paní předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové, pane premiére, vládo. Při pohledu na současné dění v Evropě je potřeba si uvědomit, že většina rozhodujících států v Evropské unii má pravicové vlády, včetně Francie a Německa. Hlavním cílem Evropské rady mělo být přinést stabilitu na finanční trhy a to se nestalo. Měla probíhat diskuse o roli Evropské centrální banky a společných dluhopisech. Ani na tuto otázku nebyla nalezena odpověď. Stejně tak se nediskutovalo o skutečném růstu a zaměstnanosti a odvrácení možné recese. Významnou událostí bylo odmítnutí požadavku Velké Británie většinou členských zemí. Jednalo se o opt-out ze směrnice o pracovní době a o další regulaci finančního sektoru ve Velké Británii.

Na samotných závěrech, které byly přijaty, se mi nelíbí, že se zaměřují čistě na úsporná opatření a nehledají více možností růstu. Je jedním z důvodů strach vlád před mocí finančního trhu a možné ztráty nejlepšího ratingu tří áček, což by například pro francouzského prezidenta nebyl jistě dobrý signál před prezidentskými volbami? Tato Rada ukázala na základní problém dnešního vývoje v Evropě, a to že se Evropská unie stává více mezivládní a vytrácí se solidarita. Z toho vyplývá a dá se pak i pochopit postoj evropských státníků hájit národní zájmy.

Já se obávám, že česká delegace vedená naším premiérem zklamala. Buď byla nedostatečně připravena, nebo nás vládní politika vede do izolace. Jinak si nedovedu vysvětlit rozpačité vyčkávací vystupování, kde nebylo jasné, co vlastně chceme. Česká republika nemá žádný významný finanční trh a s ohledem na svoji otevřenost potřebuje Evropskou unii. Jakákoli nestabilita v eurozóně je pro českou zaměstnanost a růst ekonomiky zkázonosná. Vyslovili jsme se pro Evropskou unii, solidaritu, ale na druhé straně v rámci našich možností. V tomto smyslu se obávám, že se pan premiér řídil spíše heslem "kdo nic neřekne, nic nezkazí, kdo uteče, ten se zachrání". Ale taková pštrosí politika neplatí, nebo by neměla platit v tak těžkém období, jaké prožívá Evropská unie dnes.

Jsem přesvědčena, že pro jednání v Evropské unii je třeba hledat celospolečenský konsenzus, je třeba diskutovat i s opozicí a především včas.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo ještě chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Ještě se hlásí pan poslanec Kubata. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já vás nechci dlouho zdržovat. Já jsem velmi pozorně poslouchal diskusi jak z levého, tak pravého či středového proudu této ctěné Sněmovny. Musím říci, že jsem pyšný na to, že česká vláda zítra po projednávání zde ve Sněmovně rozhodne o tom, jaké stanovisko zaujme, a nenechá to na rozhodování České národní banky.

Musím říci, že i pro mě, byť jsem byl osm let součástí bruselské mašinérie, není jednoduché zaujmout stanovisko. Ale očekával bych, že pokud chceme poskytnout půjčku Evropské unii prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu, že z evropských institucí uslyším především snahu začít šetřit u sebe. A tu jsem bohužel neslyšel. Očekával jsem, že třeba uslyším, že bude jenom jeden Evropský parlament a že se nebude lítat z Bruselu do Štrasburku. Očekával jsem další návrhy Komise, jak zlevnit celý chod evropské byrokracie. To jsem také neslyšel.

Na druhé straně si plně uvědomuji, že Česká republika nemá sebemenší zájem na tom, aby evropská měna jako taková padla. Dvě stě miliard je hodně, nebo málo? Pan poslanec Paroubek, prostřednictvím paní předsedající, hovořil o tom, že paní předsedkyně Mezinárodního měnového fondu aspoň něco bude mít v ruce, aspoň těch 200 miliard. Já vím, že když si vezmete úvěr a budete stavět továrnu, pane poslanče Paroubku, a špatně to všechno spočítáte, tak těch 200 miliard utratíte, továrna zůstane nedostavěná, nebude produkovat a dřív nebo později zbankrotujete. Nevím, kde je ta pravda, ale snahu šetřit a začít sami u sebe jsem zatím z Bruselu neslyšel. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se, kdo si ještě přeje vystoupit v této všeobecné rozpravě. Protože nikoho nevidím, tak tuto rozpravu uzavírám. Dříve než otevřu rozpravu podrobnou, chci se ujistit u pana zpravodaje, že v tuto chvíli není o čem hlasovat. (Hlasy: Je.) My jsme ještě neotevřeli podrobnou rozpravu, já se chci ujistit o tom, že v tuto chvíli není o čem hlasovat.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní předsedající, v tuto chvíli není žádný hlasovatelný procedurální návrh, a pokud se týče návrhu na doplňující usnesení, je nepochybně nutné, aby páni kolegové poslanci Zaorálek a Stanjura zopakovali návrhy, které zazněly v průběhu obecné rozpravy. Já je mám připravené písemně, je možné je pouze zopakovat z té pomůcky, kterou jsem vyhotovil.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, tak se stane, až otevřu podrobnou rozpravu. Hlásíte se ještě před otevřením podrobné rozpravy? (Nikdo se nehlásí.) Otevírám podrobnou rozpravu. Teď je prostor pro podávání návrhů. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych zopakoval to, co už jsem avizoval v obecné rozpravě.

Návrh usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády Petra Nečase o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, přečtu ten svůj: Poslanecká sněmovna konstatuje, že negativní vývoj eurozóny by ohrozil ekonomiku, pracovní místa i politický vývoj v České republice, a žádá vládu České republiky, aby učinila vše pro konsolidaci eurozóny a stabilizaci evropských institucí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP