(14.40 hodin)
(pokračuje Braný)

I když je kapitálový polštář českého bankovního sektoru poměrně velký, rizikem pro nejbližší období by mohly být vyšší výplaty dividend ze zadržených zisků minulých let, které tvoří podstatnou část našeho bankovního kapitálu. Tady kvituji, že v tom zátěžovém testu se s tím počítá nějakým způsobem a je to tam okomentováno.

Já bych položil v této souvislosti doplňující otázku panu guvernérovi, jestli je možné na ni odpovědět. Teď probíhají v tisku zprávy, poslední myslím Komerční banka, kdy matka po ní žádá rychlejší, nebo urychlené splacení kapitálu, který do své dcery vložila. Mimo jiné je uvedeno, že se bude jednat i s Českou národní bankou. Tak jestli by mohl na toto téma říci pár slov, jestli to čeká více dceřinek, toto rychlé vracení vloženého kapitálu, popřípadě jak se na to tváří národní banka, co s tím může učinit.

Závěrem bych chtěl též uvést, že zatím se zdá, že stav českého finančního sektoru je v pořádku, ale budoucí rizika nejsou nezanedbatelná. Já bych si jenom vzpomenul například na dva poslední francouzské prezidenty. Jeden prohlásil, že Středo- a Východoevropané mají jediné právo, totiž nic neříkat a držet krok s vedoucími mocnostmi Evropské unie. A ten aktuální prezident, když začala v roce 2008, respektive 2009 ekonomická krize, veřejně vyzval francouzské automobilky, aby stáhly ze střední a východní Evropy výrobu do mateřské Francie. Nečekejme tedy nějaké ohleduplné zacházení v bankovním sektoru. I zde jsou na prvním místě zájmy národních ekonomik. Proto si nedělám ani já iluze, a proto se táži v tomto kontextu, jak to vidí národní banka a osobně pan guvernér z hlediska stahování kapitálu z dceřiných společností. Děkuji za případnou odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byl pan poslanec Petr Braný. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, poté pan guvernér.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já mám dotaz na pana guvernéra. Já bych se ho chtěl zeptat, jaké má Česká národní banka pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem a kdy tyto pohledávky vznikly.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, zeptám se, zda je někdo ještě do všeobecné rozpravy, ale dostane nyní příležitost vystoupit před Sněmovnou guvernér České národní banky Miroslav Singer. Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, zkusím jít rovnou k otázkám, nepůjdu do expozé, snad kromě toho, že konstatuji, že zpráva o finanční stabilitě ukazuje, že to, co jsme čekali, se naplňuje, včetně rizik, která to s sebou přináší pro českou ekonomiku. Nicméně tato rizika by český finanční sektor měl být jako celek schopen vstřebat.

A nyní k otázkám. První otázka na Komerční banku. Začnu tím, že konstatuji, že se těžko mohu vyjadřovat, respektive nemohu se vyjadřovat k živým kauzám. Nicméně v tomto případě si dovolím upozornit na několik věcí. Jedná se o snižování dluhu neboli o snížení likvidity, které má ale Komerční banka jako celé české bankovnictví a všechny jeho hlavní součásti více než dost. Takže z toho hlediska jí to rozhodně nepodváže v úvěrování. Samozřejmě tematika budoucího vývoje likvidity a budoucího vývoje kapitálu je tematikou, kterou řešíme konstantně s bankami. Ale nejde o výplatu dividendy - už z názvu vyplývá.

Pokud jde o obecný vztah k našim dcerám, snažíme se vytvořit dohledy - systémovými dohledy - a našimi opatřeními, kterými nutíme banky oznamovat nám transakce, které by zvyšovaly jejich expozice vůči mateřským skupinám, stejně tak dohledem na to, aby byly kapitálově vybaveny v dostatečné míře atd., atd., a tyto dohledy konáme pravidelně. Stejně tak, abychom byli schopni zabránit takovým situacím, tak se snažíme vytvářet podmínky, ve kterých, bude-li potřebovat někdo získat likviditu, tak pro něj bude výhodnější svoje vlastnictví v České republice prodat než riskovat znejistění jeho statutu a jeho hodnoty v důsledku nějakého sporu s námi, který se samozřejmě může dříve nebo později stát sporem veřejným. Asi takto. Jinými slovy, snažíme se uplatňovat dohled tak, aby bylo pro lokální managementy i vlastníky výhodnější opatřovat si peníze prodejem celku jako bezpečné banky, která je rentabilní a hodnotná. To je druhá otázka, předpokládám.

K třetí otázce. Já bych možná, protože si myslím, že ta otázka směřuje k velikosti expozic našich rezerv vůči měnovému fondu, řekl, že expozice našich rezerv vůči měnovému fondu v tuto chvíli vyplývají zhruba ze dvou věcí, ze stávající kvóty, na které máme část splaceno a část ručíme směnkou. To znamená, že je možné, že fond si řekne o zbytek té kvóty, která je někde nad jednou miliardou SRD, což je měnová jednotka fondu o něco lehce slabší než euro pro představu. A pak tam máme už teď dohodu o tom, že jsme fondu poskytli prostředky na půjčky, takže dohromady ta expozice je někde nad 300 miliony SRD. Ta aktuální.

V této souvislosti si dovolím připomenout, že to, o čem jsem zaslechl debatu předtím, než jsem sem přišel, je expozice řádově desetinásobná či více než desetinásobná. Kromě toho už to, co jsme do této chvíle fondu slíbili, není zcela vyčerpáno. To znamená, ta expozice může narůst... teď to zkusím rychle - asi tak řádově 20krát v tuto chvíli. Jinými slovy to, co jsme do této chvíle fondu přislíbili, je někde na úrovni 13 až 14 % našich devizových rezerv. Z toho je čerpána řádově čtvrtina - rychle počítám. Pardon, řádově méně než desetina. A to, o čem jste mluvili, je další desetinásobek toho, co v tuto chvíli z devizových rezerv u fondu máme. Takže ta situace je taková, že při maximálním navýšení té expozice v tuto chvíli se může naše expozice vůči fondu už z důvodu přislíbených věcí zvýšit 10krát. Musím říci, že nikdy nebylo, obávám se, příliš počítáno s tím - říkám, jedná se principiálně o kvótu vůči fondu - že by to k tomu mohlo dojít. A v tuto chvíli se bavíme o dalším zdesetinásobení této expozice. Čili z nějakých 300 milionů eur se řádově můžeme dostat svým způsobem až na 6 miliard eur, což je vůči 28 miliardám eur našich rezerv řádově čtvrtina. Šest sedm miliard.

Ještě si uvědomuji - byla tam otázka na tu časovou dimenzi. Tady nejsem schopen říct zcela přesně, už si nepamatuju, přiznám se, ve kterém roce 90. let jsme vstupovali do Mezinárodního měnového fondu a jak se naše kvóta v Mezinárodním měnovém fondu vyvíjela. To se přiznám, že to už je docela historie. Ta půjčka na pomoc a podporu zdrojů fondu je relativně nedávná, myslím dva tři roky dozadu.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu guvernérovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí - pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP