(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl zde návrh na procedurální hlasování. Já přivolám kolegy do sálu a nechám o tomto návrhu hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Dámy a pánové, pro jistotu zopakuji návrh, který zde zazněl od pana poslance Stanjury. Je to návrh na přerušení této schůze do středy 9. listopadu 9 hodin ráno.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přihlášených 148 pro 92, proti 35. Tento návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, tedy jsme přerušili tuto schůzi. Vyhlašuji desetiminutovou technickou pauzu do 16.30. (Po chvíli:) Dámy a pánové, omlouvám se, přestávka bude delší, potřebujeme dvacet minut, takže prosím, do 16.40, a budeme pokračovat v 25. schůzi.

 

(Schůze přerušena v 16.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP