(15.00 hodin)
(pokračuje Babák)

Každopádně základní myšlenkou je, že Věci veřejné podporují samozřejmě jednotné inkasní místo vzhledem k tomu, že je to zásadní daňová reforma, která samozřejmě povede ke zrušení určitých výjimek. Dále podporujeme zrušení konceptu hrubé mzdy, zrušení zdanění dividend, které jsme komplexně prosadili vzhledem k našemu programu. A dále, co je pro nás velice důležité - v tomto zákonu dochází k celkovému zvýšení zdanění loterií, což si myslíme, že za zhruba dvacet let je opravdu reformní záležitost. Toto zdanění hazardu podporujeme a trváme na tom, aby platilo již od 1. ledna 2012.

Nyní bych se velice v krátkosti vyjádřil k některým našim, řekněme ještě nevyjednaným pozměňovacím návrhům, které bychom rádi dojednali ještě do doby třetího čtení, a v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než v podstatě načíst i některé protichůdné varianty, tak abychom měli řekněme větší možnost vyjednávání.

Prvním bodem, o kterém bych se rád zmínil, což dle mého názoru má pro nás asi největší důležitost, je platnost celého zákona, kterou podporujeme, od 1. 1. 2014, kromě hazardu, který musí být zdaněn již od 1. ledna 2012. Po dnešním koaličním jednání si myslíme, že snad najdeme i společnou řeč, a domnívám se, že je to věc, kterou budeme prosazovat koaličně i vzhledem k tomu, že se například blíží nějaká hospodářská recese, která nevíme ještě, jakým způsobem zafunguje na výběr daní a na celkovou ekonomiku, a taktéž s ohledem na to, že některé reformní zákony, ať je to občanský zákoník atd., budou pravděpodobně platné též od tohoto data, což má určitou konzistenci.

Dále bych se velice rychle zmínil o pozměňovacím návrhu č. 2, a jsou to stravenky, tedy zachování jakéhosi zaměstnaneckého benefitu ve formě stravenek, což v tuto chvíli klub Věcí veřejných plně podporuje s tím, že jsou hlavní dva důvody této podpory. Je to samozřejmě výpadek fiskální, tzn. rozpočtové riziko, a druhý zásadní problém je, že podle veškerých posledních propočtů a veškerých věcí, co byly zmedializovány, tyto stravenky podporuje většina zaměstnanců, tudíž chceme samozřejmě vyslechnout hlas lidu, a tím pádem podporujeme zachování těchto benefitů. Ale zároveň říkáme jedním dechem, že při zachování těchto benefitů musí být zrušen daňový bonus v hodnotě 3 tisíce Kč, a v tom se samozřejmě plně ztotožňuji s panem poslancem Doktorem, že nelze tyto dvě věci od sebe oddělovat.

Další téma, kterého bych se rád dotkl, je zdanění hazardu, které tady už spousta mých předřečníků komentovala. Nicméně já bych se k němu vyjádřil velice rychle. Jen bych vysvětlil zhruba 5 nebo 6 pozměňovacích návrhů, které jsem podával na toto téma.

Koaliční dohoda je samozřejmě parametrická, ta už je jednoznačně daná, že bude hazard zatížen klasickou korporátní daní, resp. veškeré loterijní společnosti budou mít 19% daň z příjmů právnických osob. Dále bude hazard zatížen 20% tzv. loterijní daní, čili obratovou daní, a to předpokládáme, že pro veškeré typy hazardní společností. A další parametr, který tam je velice důležitý, a to je jakýsi místní poplatek na jeden automat, čili jak my říkáme, na jednu bednu, ve výši nějakých 20 tisíc Kč ročně. Všechny tyto parametry jsou samozřejmě již nějakým způsobem projednány a koaličně odsouhlaseny. Nicméně zůstává zde ještě řekněme jeden otazník na tím, jakým způsobem se přerozdělí tyto získané prostředky. Já jsem velice rád, že jsme našli společnou řeč napříč koalicí, že se nějakým způsobem přerozdělí do obcí a dále do rozpočtu, s tím, že jsem přesvědčen o tom, že bude vyjednána i určitá garance určitých finančních prostředků pro sport.

A u toho přerozdělení se dostávám k vysvětlení základních čtyř pozměňovacích návrhů, které říkají, že v zásadě se bude rozdělovat loterijní daň 30 % obcím a 70 % do rozpočtu, resp. 50 na 50, 60 na 40, resp. 70 % obcím a 30 % do rozpočtu, s tím, že to je ten otazník, který musíme ještě nějakým způsobem propočítat a dojednat v koalici.

Dále bych už je připomněl v zásadě další pozměňovací návrh, a to při zrušení superhrubé mzdy zvýšení daně z příjmů fyzických osob z 19 na 21 %, s tím, že bychom rádi, aby tato věc byla fiskálně neutrální, to znamená, že bychom velice rádi nezatěžovali zaměstnance dvěma procenty zdravotního pojištění ve prospěch zaměstnavatele. V tom smyslu máme podány dva pozměňovací návrhy. Jeden to řeší v podstatě od účinnosti zákona, tzn. od 1. ledna 2014, druhý pozměňovací návrh to řeší postupně, tzn. v roce 2014 by bylo 21 %, v roce 2015 20 procent a v roce 2016 19 %. Musím předeslat, že to je věc, kterou neseme na vyjednávání s koalicí, to znamená, že ještě budeme vyjednávat.

Další záležitost, o které bych se rád zmínil, je, že bychom rádi alespoň o jedno procento zvedli korporátní daně pro právnické osoby, čili z 19 na 20 %. Zkrátili bychom rádi časový test na cenné papíry z pěti let, který je navrhován nyní v jednotném inkasním místě na jeden rok, a ještě bychom rádi zvýšili limit pro zaměstnanecké výhody pro daňové osvobození z výše, která je nyní navrhována, tj. 10 tisíc Kč, na 20 tisíc Kč, vzhledem k tomu, že to vnímáme jako systémové řešení. A současný návrh by též znamenal, že zaměstnanecké výhody na výše uvedené limity by měly velmi nevýhodný daňový režim, tudíž tato úprava by upravila daňový režim na standardní úroveň.

Všechny tyto pozměňovací návrhy jste již dostali rozdané na vaše stoly. Znamená to, že je budeme načítat, a důležité je, že je budeme ještě velice důsledně koaličně projednávat s našimi partnery.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A dříve, než dám slovo panu poslanci Šlégrovi, s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP