(14.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je dále přihlášen pan poslanec Josef Novotný st., zástupce strany Věci veřejné. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně a kolegové, budu mluvit pouze k části šesté, i když některé odpovědi k vystoupení - plamennému - pana Dolejše by mě taky napadaly.

Část šestá se týká loterií, jednotného inkasního místa. Koalice konečně plní to, co slíbila, dva roky slibuje, a sice že nějakým způsobem pohne s hazardem a začne plnit část, kterou si tam prosadily Věci veřejné. Dohoda je, že tato část jednotného inkasního místa bude platit od 1. 1., čili za necelé dva měsíce. Mám o tom vážné pochybnosti, zvlášť když vidím, jak se vyjadřuje hazard, který s tím nepočítá, dokonce na školení, které mají, říkají, že mají domluveno, že to nebude. A mají k tomu tři brzdné mechanismy. Jeden z nich nám tady předvádí tento týden ČSSD, že bude obstruovat až do Vánoc, čili tato věc s hazardem mě napadá, to spojení. Druhý je Senát, jeho vratka kvůli něčemu jinému, a třetí je samozřejmě prezident, který hazard považuje za věc trhu a jeho regulaci že vyřeší nějaká neviditelná ruka.

Já bych chtěl úvodem říct, že se vlastně šíří - když jsme si do dodatku koaliční smlouvy tady tu jaksi rychlejší cestu k dosažení plnění koaliční dohody prosadili - tak se šíří dva mýty. Jeden z nich, nebo nepravdy, lži, jeden z nich je, že Věci veřejné chtějí menší zdanění a že vlastně původní návrh danil - Ministerstva financí nebo ministra Kalouska - danil hazard více. Není to pravda, protože těch 50 %, která byla v tom původním návrhu, se týkalo pouze číselných loterií a číselné loterie tvoří asi jednu desetinu toho objemu zdanění, takže u jedné desetiny bylo nějaké vyšší zdanění - já tvrdím, že ten původní návrh byl velmi nemravný v tom, že v podstatě reagoval na privatizaci, nebo na spíš bankrot a následnou privatizaci Sazky v té chvíli, kdy se ještě předpokládalo, že jediná číselná loterie bude pokračovat i v tom novém privatizovaném subjektu, a v jeho zájmu bylo samozřejmě udržet - nebo ho zdanit a ovlivnit tím tu přechodnou fázi, která tady byla. Mezitím tato věc padla, protože se objevilo několik číselných loterií, a není důvod, proč toto vyšší zdanění, které v minulosti mělo opodstatnění z důvodu toho, že Sazka odváděla sportovcům a ještě plnila roli doplácení za halu, kterou poměrně nešťastně postavila, takže Věci veřejné v tom návrhu prosadily jednotné zdanění a sjednocení a nový systém, který by měl do budoucna býti více transparentní.

A ta druhá věc je velmi nešťastná a ukazuje to manipulace, které se kolem toho dějí, že Věci veřejné chtějí opět prodlužovat systém nadací. Je to pozměňovací návrh, ke kterému se připletl kolega Babák a bude o něm mluvit sám. Věci veřejné toto nikdy nechtěly, neprosazujeme to tady, takže oba tyto mýty chci vyvrátit. Naším cílem je potlačit hazard. Není naším cílem primárně získat nějaké prostředky, profitovat na něm, protože nikdy nedoženeme ten problém, který hazard nám způsobuje, že dopady na veřejné rozpočty, na společnost jsou zhruba 40 miliard korun a ty výnosy v těch pseudoformách zdanění jsou zhruba 7 miliard korun, po krachu Sazky těch to bude možná 6, něco přes 6, ale skutečné zdanění mohlo být mnohem vyšší, kdyby tam nebyly výjimky, které teď snad ve velké míře zrušíme.

Tím návrhem, který je teď koaličně dohodnut, tak dojde k rovnosti zdanění, ale má to dvě podmínky. Ta rovnost zdanění postihne hodně kurzové sázky, které jsou postiženy více, než unesou, tam je potřeba, abyste podpořili návrh pozměňovací, který leží na stolech, kdy kurzové sázky nebudou mít výjimku, to je nesmysl, ale měly by mít rovnou konkurenci, lépe řečeno konkurovat si jen mezi sebou, ty legální kurzovky, a ti ostatní internetoví sázeči by měli být postiženi zdaněním nebo zabráněním převodu na převody těchto společností, které nejsou povoleny, a tím dosáhnout stavu, kdy se bude hrát pouze legální internetové hraní, byť o jeho legalitě v současném zákoně o loteriích nebo v době, kdy byl tento byznys povolen, mám silné pochybnosti. A proto je i naprosto mimo takové ty útoky různých těch pirátů a internetových šílenců, kteří si ani nepřečetli, proti čemu protestují, a už mají tisíce jakýchsi fiktivních podpisů a útoků na nás, dokonce se nás snažili obvinit, že cenzurujeme internet. To je nesmysl úplný, nesmysl, a nevyhnuli jsme se zákazu reklam na internetu, který skutečně neovlivníme, nezachytíme, nicméně nelegální hraní, převody peněz na toto hraní, je naprosto legitimní ho zachytit, zakázat, omezit, zastřelit. A dělají to například Spojené státy, prezident Bush to zavedl, dělá to Austrálie, Holandsko, benevolentní jinak ke všem možným jiným drogám, Švédsko a tak dále, čili není to nic nenormálního, je to normální. Takže to jen, abychom uklidnili zase nějaké dezinformátory.

A druhé nutné opatření, aby k tomu návrhu koaličnímu bylo, řeknu, vyrovnána další disproporce, kterou když to neuděláme, tak budou nadále trpět provozovatelé výherních hracích přístrojů a kasín, protože zatím neplatí bedna jako bedna a stojí vedle sebe dvě naprosto stejně vypadající bedny a každá se pohybuje úplně v jiném rámci. Výherní hrací přístroj dodržuje kogentní zákon nepřipouštějící výjimky, čili hraje se tam o dvě koruny v restauraci. A vedle se hraje o tisíc korun na jednu hru, dokonce ani ne v restauraci, teď už v cukrárnách, na benzinových stanicích a jinde.

Čili pozměňovací návrh, který předkládáme, řeší tady tuto věc k předloze Farský s tím, že se snažíme tu nerovnost, kterou jste tam nedávno proti vůli Věcí veřejných vnesli, alespoň zmírnit, takže z 3+1 děláme 1+1 a snižujeme o dva roky tu přechodnou dobu, a tím chceme zabránit těm - nebo snížit arbitráže, které už probíhají. Já se k tomu potom dostanu až v podrobné rozpravě, takže teď to nebudu tady říkat. A ten koaliční návrh je 20- 20-19, dvacet tisíc je náhrada vlastně místního poplatku za bednu, dvacet procent je speciální loterijní daň a devatenáct je korporátní daň, která je běžná.

Co musím říct a nerad to říkám. Věci veřejné neplní program, neplní slib, že budeme zdaňovat zhruba deset miliard a že přidáme jakési miliardy do veřejných rozpočtů, protože tento návrh je v podstatě objemově podobný nebo stejný, je dokonce v JIMu v důvodové zprávě tak konstruován, že to je Farský totéž - to znamená je to stejná úroveň. Sice podle náměstka Minčiče tam vychází jakási vyšší částka, nicméně vychází z fiktivního počtu přístrojů, falešného výkaznictví, z uměle nadhodnocených počtů, které tímto novým zákonem, pokud bude platit od 1. 1., klesnou ty počty, a tím pádem klesnou i ty předpokládané příjmy, které jsou předpokládány přes 9 miliard, takže je to tak jako, bych řekl, české přísloví - vlk se nažere, koza zůstane celá. Nicméně je to dobrý základ v tom, abychom parametricky změnili například odvod za bednu systémem Chorvatska nebo některých jiných zemí, kde je vlastně touto neddiskutovatelnou částkou můžeme zvýšit i třeba na třicet tisíc a pak už to je v pořádku a pak dosáhneme těch výsledků, které jsme chtěli.***
Přihlásit/registrovat se do ISP