(13.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Nechci mluvit ke stravenkám v rozsahu, kterým jsem se k nim vyjádřil v průběhu prvního čtení. Myslím si, že tak, jak jsme tady všichni dospělí a odpovědní lidé, velmi dobře víme, jak stravenky fungují a co znamenají. Rád bych se ovšem vyjádřil k věci, která je pro mě naprosto nepochopitelná, já jsem část tohoto svého vyjádření věnoval levé části politického spektra a těm, kteří bojují, srdnatě, snad je to srdnatě, snad to není z jiného důvodu, za setrvání stravenek v průběhu minulého týdne v médiích.

Víte, došlo k zvláštnímu paradoxu. Vláda v konceptu, který projednáváte, v oblasti daně z příjmů a v součtu těch efektů navrhuje snížit daňovou zátěž obyvatel - zdůrazňuji, v součtu těch efektů -, protože například jako protihodnotu zaměstnaneckých benefitů nabízí zaměstnanecký výdajový paušál ve výši 3000 Kč na jednoho daňového poplatníka. Jako jistá protiváha daňové zátěže narůstající v oblasti nepřímých daní, spotřeby, tedy jako jistá protiváha manévru připravovaného v oblasti daně z přidané hodnoty a posunu dvou sazeb blíže k sobě, posunu na 14 % v případě dolní sazby a zatím setrvání horní sazby v úrovni 20 %.

Pro mě je nepochopitelné - a já často nebo velmi často ukrývám názory odborů projevem hlubokého nepochopení, v tuto chvíli si ale musím myslet, že jsou naprosto šílené - že za setrvání stravenek a zaměstnaneckých benefitů bojuje levicová část politického spektra a stávkuje a vyjadřuje se proti návrhu vlády, který v součtu efektů znamená snížení daňového břemene, snížení přímých daní. A je nutno doříci, že dojde-li k tomu, že se tady najde dostatečná většina poslanců a poslankyň, kteří budou hlasovat pro vypuštění té části zákona, pro kterou tady pléduje například i pan poslanec Paroubek, tedy pro stravenky, a on naznačil, že je ochotný takto hlasovat, je nepochybné, že z návrhu musí zmizet ta druhá část, a to jsou zaměstnanecké výdajové paušály. Jinak v součtu efektů by to znamenalo, že mají veřejné rozpočty obrovskou starost se 14 miliardami, a to je spíše nižší odhad, dalších výdajů, které prostě nemáme pokryty v žádných úvahách, v žádné reálné rozvaze.

Jinými slovy, při zachování stravenek budeme přinuceni k tomu vypustit jinou část zákona, která v součtu bude znamenat, že odboráři vybojovali lidem stravenky, ale zároveň zavinili růst odvodové zátěže vázané ke mzdě. A to je pro mě prosím postoj naprosto nepochopitelný. Já chápu, že odboráři v Řecku stávkují proti tomu, když někdo lidem razantně snižuje výplaty, zvyšuje daně. Nejsem schopen pochopit, že v České republice stávkují odboráři proti návrhu vlády na snížení daní. A co už vůbec nejsem schopen pochopit, že bojují za zachování stravenek a zaměstnaneckých benefitů a zároveň vědí, že protože to prostě není z hlediska rozpočtových kapacit možné unést, budou vypuštěny ty části zákona, kdy po jejich vypuštění to bude znamenat reálný růst podle všech parametrů, kterými se odvodová zátěž ke mzdě vázaná měří, reálný růst zátěže vázané ke mzdě.

Mně tohle hlava nebere. Připouštím, že tady Sněmovnou prochází mnoho věcí, které mi hlava nebere. Jen nevím, kolegové na levici, kolegové odboráři, jak tohle budete vysvětlovat lidem. Zatímco stravenky jsou pro některé, výdajové paušály jsou přichystány pro všechny. Kalkul Ministerstva financí počítající, že jsou tady zhruba 4 miliony daňových poplatníků, kteří na ně mohou dosáhnout a využijí je, krát tři tisíce říká, jak velkou rozpočtovou kapacitu na tento manévr potřebujeme. A vy si k mému hlubokému překvapení a k nepochopení zahráváte s tím, že prostě jedno dožívající a pro některé vytlačí to, co je připraveno pro všechny, zejména pro zaměstnance.

No, a poznámka třetí, týkající se návrhu, který v tuto chvíli leží tedy pouze v papírové formě, tedy formálně neexistuje, přesto ovšem existuje a leží na stole, pozměňující návrh označený jako pozměňující návrh poslankyně Dany Váhalové, jehož ambicí je z vládní předlohy vyřadit tu část týkající se části sedmé, a to je změna zákona o dani z přidané hodnoty, a sice návrh předkladatele posouvající zákonný limit jednoho milionu korun obratu firmy na 750 tisíc, limit, který vede k tomu, že subjekt mající takový a vyšší obrat je povinen registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty a stát se jím.

Já osobně vždy při debatě o tomto limitu opakuji, že každý rozumný ekonomický subjekt, který chce uspět na trhu v reálné ekonomické soutěži, prostě využívá těch výhod, kdy je plátce DPH a DPH se pro něj stává průběžnou účetní položkou a on tedy svým odběratelům umí veškeré daně z přidané hodnoty vstupující do jeho bilance na konci nabídnout jako položku, která zase projde účetnictvím jeho odběratelů. Co nechápu, že sociální demokracie, která v mnoha svých dokumentech uvažovala o snížení registračního prahu DPH, najednou přichází se zcela opačným postojem, protože je zřejmá jedna věc, že přesně na tomto limitu dochází k největším daňovým únikům a je pro stát absolutně nejtěžší spravovat právě oblast výtěžků spojených s daní z přidané hodnoty. Běžně přece dochází tam, kde jsou především hotovostní tržby, restaurace, k tomu, a odpusťte mi to zjednodušení - táta si vezme kuchyň, mamka si vezme výčep a syn si vezme předzahrádku, takto si realizované tržby rozdělí mezi tři ekonomické jednotky, obejdou vám zákon o dani z přidané hodnoty, veškeří dodavatelé, kteří přijíždějí do míst, kde se realizuje ve skutečnosti daleko větší objem tržeb, předávají zboží bez toho, že by chtěli doklady, a on je po nich ani nikdo nechce, protože když nemusí účtovat DPH, tak už nemusí účtovat skoro o ničem. A naproti nim je tatáž restaurace, která prostě není takto "odvážná", protože jako zákonodárci, a ti, kteří máte mít především na mysli bilanci státní pokladny a výběr daní a spravedlnost účinku daně, s tím nezmohou vůbec nic. A právě proto, že DPH účtuje a je plátcem daně DPH, tak prostě téhle černoty nikdy nemůže dosáhnout. A já jsem ve své kanceláři přijímal řadu návštěv v době, kdy jsem byl odpůrcem, a jsem nadále odpůrcem, přeřazování restaurací, resp. pohostinství, do nižší sazby DPH. Ale všichni se v té mé kanceláři shodli v jednom - prosím, zlikvidujte, nebo případně eliminujte ten černý a šedivý prostor, ke kterému dochází, kdy přes ulici jedna restaurace účtuje a funguje v režimu DPH a druhá se mu efektivně vyhýbá a stát podvádí.

Proč tuhle černotu podporuje sociální demokracie, to nejsem schopen pochopit ani při jisté mé vrozené schopnosti pro sarkasmus a nadsázku. tohle snad už musí být špatný vtip.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Je zde faktická poznámka, pan kolega Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přiznal, že mě pan kolega Doktor vyprovokoval k této faktické poznámce. On řekl mimo jiné větu, že je zvědavý, jak sociální demokraté, popřípadě kolegové na levici budou vysvětlovat občanům této země podporu stávajícího systému daňového zvýhodnění zaměstnaneckého stravování, jednoduše řečeno stravenek. ***

Pane kolego, je to úplně jednoduché. Podle studie Factum Invenio z 29. března 2011 86 % obyvatel této země chce zachovat tento systém, pár procent neodpovědělo a pouze 11 % je proti. To je naše odpověď. Je jednoduchá, a proto si myslíme, že držíme správné stanovisko. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP